Vystúpenie v rozprave

Vystupujúci  
Dátum 31. 3. 2021 00:00 
Schôdza 25 
Tlač 484 
Bod rokovania Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mariána KÉRYHO na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky týkajúce sa Náhorného Karabachu (tlač 484).
Nie sú evidované žiadne detaily vystúpení.