Vystúpenie v rozprave

Vystupujúci Patrick Linhart 
Dátum 31. 3. 2021 00:00 
Schôdza 25 
Tlač 470 
Bod rokovania Návrh na voľbu poslancov za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 470).
 
16:52:07 - 16:53:59 Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
98.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne a kolegovia, žiadam vyňať na osobitné hlasovania body B - odvoláva poslankyňu Katarínu Hatrákovú (OĽANO) z funkcie členky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, zároveň bodu C - volí poslankyňu Katarínu Hatrákovú (OĽANO) za členku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, poslanca Mareka Krajčiho za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, za člena Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a poslanca Juraja Šeligu za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Zároveň by som rád aj dal pozmeňovací návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patricka Linharta k návrhu na voľbu poslancov za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 470.
Návrh na voľbu poslancov za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 470, sa mení a dopĺňa nasledovne:
B sa dopĺňa nasledovne: Poslanca Petra Pčolinského (SME RODINA) z funkcie člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť;
C sa mení a dopĺňa nasledovne: Poslanca Petra Pčolinského (SME RODINA) za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, poslanca Milana Krajniaka (SME RODINA) za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a za člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu.
Ďakujem.