Vystúpenie v rozprave

Vystupujúci  
Dátum 31. 3. 2021 00:00 
Schôdza 25 
Tlač 462 
Bod rokovania Návrh na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa a členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa (tlač 462).
Nie sú evidované žiadne detaily vystúpení.