Vystúpenie v rozprave

Vystupujúci  
Dátum 31. 3. 2021 00:00 
Schôdza 25 
Tlač 448 
Bod rokovania Návrh na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu (tlač 448).
Nie sú evidované žiadne detaily vystúpení.