Vystúpenie v rozprave

Vystupujúci  
Dátum 31. 3. 2021 00:00 
Schôdza 25 
Tlač 399 
Bod rokovania Návrh na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (tlač 399).
Nie sú evidované žiadne detaily vystúpení.