Vystúpenie v rozprave

Vystupujúci Patrick Linhart 
Dátum 31. 3. 2021 00:00 
Schôdza 25 
Tlač 363 
Bod rokovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. (tlač 363) - druhé a tretie čítanie.
 
14:47:34 - 15:03:50 Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
26.
Vážený pán predsedajúci, Národná rada, ja som definitívne proti GMO, ja som to tu aj vyjadril, myslím, pri prvom čítaní tohto zákona a ja si myslím, že by sme mali využiť vlastne túto možnosť, ktorú nám dáva Európska únia, sa rozhodne prvýkrát, či chceme mať vôbec nejaké GMO a testovať GMO na Slovensku. A mali by sme sa vyjadriť proti tomuto a mali by sme prijať zákon, ktorý bude aj viazať vládu k tomu, aby tento zákaz geneticky modifikovaných plodín na Slovensku nastal celoplošne. A myslím, že tu môžme rovno povedať, že pripravujem, pracujem s pánmi z ministerstva životného prostredia na príprave novele zákona, ktorá jednoducho, keď prejde koaličnou radou, tak bude vlastne definovať úplný zákaz GMO plodín na Slovensku.
Myslím si, že minule som to dostatočne aj vysvetlil prečo, toto je druhá séria telenovely GMO. Ja budem pokračovať, teda druhýkrát vystupujem. Minule som hovoril o tradíciách našich, o našich starých otcoch, o ekologickom poľnohospodárstve. Počul som tu aj nejaké pripomienky, a to sú také piár pokriky firmy Monsanto od jedného poslanca, ktorého som nazval že poslanec Monsanto, a myslím, že aj tebe, pán poslanec Suja, môžem rovno teraz odpovedať, čo si sa pýtal môjho kolegu.
Pokiaľ dovolíte, pán predsedajúci, a poviem, že jednoducho som proti GMO. Ja odborníkom nie som, ale venujem sa tejto problematike už niekoľko rokov ako aktivista, mám organizáciu Testy potravín, kde sme testovali výrobky potravín na trhu, či obsahujú geneticky modifikované GMO, ja tomu hovorím nie organizmy, ale geneticky modifikovaný odpad. Mám rád, keď sa nazývajú veci správnym menom. A dokonca u kolového výrobku sme nevedeli po niektorých opakovaniach v Dolnom Kubíne, čo je najlepší labák na Slovensku na GMO, zistiť, či vlastne kolový výrobok to GM obsahuje alebo nie, tam bola kukurica, myslím, v tom a bolo to tak spracované, že sa to ani nedalo zistiť, tak sme to posielali do nemeckých labákov a tak ďalej.
Je to komplikovaná téma, keďže ale nie som fundovaný odborník, tak som sa stretol so skupinou odborníkov a pripravil som si s nimi takúto rozpravu. A rád by som teda tieto závažné veci prečítal a ako hovorím, je to podporované aj odbornou verejnosťou a tu sa vyjadrujú priamo odborníci fundovaní a ktorí môžu o tomto plne rozprávať, ale ja ich budem zastupovať dnes v parlamente.
Pred existenciou smernice 2015/412, ktorá sa práve implementuje do našich, nazvime to, GMO zákonov, ktorou sa mení a dopĺňa 2001/18/ES, štáty EÚ nemali v podstate možnosť zakázať pestovanie geneticky modifikovaných plodín na Slovensku. Ono ich veľa na Slovensku síce nie je, ale jedná sa o to, že aké možnosti sme mali predtým a aké máme teraz. Mohli sme tak urobiť len v prípade, že vedeli sme to odborne, a teda vedecky preukázať, preukázať škodlivosť pestovaných geneticky modifikovaných plodín, čo nebolo jednoduché a vieme, že biotech priemysel je veľmi silný protivník. A, avšak na nátlak aktivistov, akým som teda aj ja, sa situácia zmenila a vznikla predmetná smernica 2015/412, ktorá nám dáva do rúk možnosť rozhodnúť o pestovaní či nepestovaní GMO. Doteraz tu teda takáto možnosť, čistá možnosť nebola a dnes, keď tá smernica teda bude potvrdená parlamentom, čo bude, samozrejme, dúfam, že áno a my ju prijmeme, a tak bude implementovaná vládou.
Bohužiaľ, bojím sa trošku, že tá vláda môže zlyhať aj vlády sa tu môžu meniť, takže jedna to môže povoliť, druhá to môže zase zakázať, a preto rád by som ja prešiel potom ďalej prípadne novele zákona, ktorá určí potom úplne jasné pravidlá, či to teda povolené bude alebo nebude a parlament zaviaže vládu.
V zásade nám táto smernica ponúka dve možnosti a spôsoby, ako zakázať GMO. Ono to už spomenul pán minister.
Možnosť jedna, prvá je počas povoľovacieho procesu úplne novej geneticky modifikovanej plodiny, iba zopakujem na úrovni EÚ, členský štát môže počas tohto povoľovacieho procesu zakázať pestovať túto novú GMO plodinu na jeho území. Stačí len toto rozhodnutie oznámiť orgánom EÚ a v návrhu nášho zákona je to navrhnuté tak, že to urobí, myslím, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka do 45 dní od doručenia potrebných materiálov z EÚ počas povoľovacieho postupu.
Druhý spôsob ustanovuje možnosť zákazu pestovania už GMO plodiny, v EÚ, len pripomeniem, že je momentálne povolenie na pestovanie GMO kukurica firmy Monsanto pod č. MON 810. Tu to už musí členský štát primerane odôvodniť a my to môžeme urobiť na základe PVV, pretože tam máme a preferujeme produkciu ekologických plodín, pokiaľ sa dobre pamätám, a môžeme sa oprieť o bod A už spomínanej EÚ smernice. Čiže je to spojené s našimi, bod hovorí, bod A hovorí "Cieľmi poľnohospodárskej politiky". Čiže takto môžeme na toto zaútočiť a tu je na to recept.
V návrhu našich GMO zákonov je navrhnuté, že takýto zákaz pestovania GMO môže vykonať vláda Slovenskej republiky nariadením vlády a práve lepšie by to bolo, si myslím, urobiť cez tú novelu zákona, na ktorej sa chcem podieľať. Prečo? Pretože ako som už spomínal, ako je umožnené GMO plodiny zakázať, tak smernica ich umožňuje aj opäť povoliť. Čiže jedna vláda môže GMO zakázať a druhá ich môže povoliť. A niektorí možno budú argumentovať, ako tu minule pán poslanec Monsanto, 30 rokov starým piár pokrikom firmy Monsanto, že GMO nám pomohlo vyriešiť hlad na zemi, čo je absolútny nezmysel. Dnes je už dokázané, že práve opak je pravdou. Roľníci, len tak spomeniem, ktorí prešli z ekopoľnohospodárstva pod pazúry bývalej firmy Monsanto, teraz to kúpil Bayer aj to oľutoval, pretože tam prišiel o 40 % akcií po tom, čo to, ako keby ste si dali kúsok ryby, ale tá kosť sa vám zadrela v tom hrdle, pretože to kúpili aj s receptom na Roundup, kde sa dokázalo, že je to karcinogén, myslím, že je tam 15-tisíc, nie, pardon, 150-tisíc rôznych žalôb na území len USA a v Austrálii. Oni prišli o 40 % akcií, 10 % zamestnancov a tak ďalej. Čiže veľmi to nevyhrali tou kúpou, ale takto sa chcela dostať presne Monsanto na európsky market, takže nemecká firma Bayer vlastne spolkla Monsanto.
Roľníci, ktorí prešli na geneticky modifikované plodiny, sa dostali vďaka agresívnej politike bývalej firmy Monsanto do životných dlhov a po niektorých štátoch sa na základe tohto faktu sa zvýšil aj počet, dobre počujete, samovrážd týchto zadlžených roľníkov.
Tu chcem poukázať ešte na televízne správy spred pár týždňov, keď chce niekto argumentovať, že toto akože vyrieši hlad na zemi, to boli tie piár pokriky. Tieto správy potvrdili len to, čo som tu už hovoril minule v rozprave o plytvaní s potravinami, a toto je naozaj problém, pretože polovica potravín končí v koši. Takže piár pokrik Monsanta o riešení hladu týmto stráca na, myslím, že akomkoľvek význame. Keď si vyriešime, že nebudeme plytvať potravinami, tak myslím si, že nebudeme sa musieť biť do pŕs a kričať, že potrebujeme GMO na to, aby nám tu zachránil nejaké hladujúce deti. Hovorím: nezmysel.
A s ministerstvom životného prostredia, keďže ministerstvo pôdohospodárstva ako spolugestor akosi nemal o túto novelu, bohužiaľ, momentálne viditeľný záujem, by som teda rád pripravil novelu zákona, ktorá sa bude hlavne orientovať na zákaz plodín, ktoré si vyžadujú väčšie množstvo pesticídov alebo herbicídov, akými sú napríklad - prekvapivo - herbicídy a pesticídy od výrobcu firmy Monsanto, napríklad už spomínaný Roundup Ready. Čiže tu vidíte to krásne prepojenie, vymyslíme GMO, geneticky modifikovaný odpad, a beží nám biznis, pretože my to budeme striekať teraz pesticídmi, zničíme pôdu, zničíme celý život na zemi a zničíme ľudí, aby dostali rakovinu, čiže ten biznis vlastne ide ďalej a potom ideme do, do nemocníc, tam máme privátny biznis a ešte aj hrobár na nás zarobí. Čiže to je taký ten, ten cyklus krásny, kde sa začína práve podľa mňa od tých geneticky modifikovaných plodín a geneticky modifikovaného odpadu.
Zase hovorím, neni GMO ako GMO, ja sa k tomu dostanem, a prečo som hlavne proti tomu a prečo tu spomínam práve Roundup a firmu Monsanto a pesticídy a herbicídy.
Pokiaľ teda hovoríme o GM plodinách, je potreba ich rozlíšiť na dve kategórie a podotknúť, že ide o prvú generáciu, čiže teraz budem hovoriť o prvej generácii. Prvé sú tolerantné, napríklad náš spomínaný glyfosát, a, no a tou druhou kategóriou sú plodiny, ktoré si samostatne vytvárajú vlastný insekticíd. Ešte tu existuje aj druhá a tretia generácia geneticky modifikovaných plodín s kombinovanými vlastnosťami, ale tie moc sa nenachádzajú v teréne, čiže v praxi sú najrozšírenejšie hlavne geneticky modifikované plodiny prvej, práve prvej generácie, ktorými je vysadených 75 % plôch s geneticky modifikovanými plodinami. Čiže celkovo 75 % plôch je práve z tej prvej rady a tam je ten kameň úrazu. Ide napríklad o kukuricu a o sóju.
V tomto prípade sú skúsenosti popísané v početných vedeckých článkoch jednoznačné v porovnaní s východiskovým stavom, čiže ešte pred začiatkom éry GMO je dnes spotreba glyfosátu podstatne vyššia. V prvých rokoch sa síce spotreba glyfosátu na hektár naozaj o niečo znížila, ale od štvrtého, piateho roku začala výrazne narastať. Keby to chcel niekto poprieť, tak tu mám aj čísla, v preklade z GMP, čiže geneticky modifikovaných plodín najviac ťažia výrobcovia glyfosátu. V roku 2008 - 600 000 ton, 2011 - 650 000, potom to bolo 720 000 - 2012, 800 000 ton v roku 2015.
A spomeniem teraz taký vzor GMO, Spojené štáty, kde Američania ani nevidia na svojich výrobkoch v potravinách, či vlastne obsahuje geneticky modifikovaný odpad alebo nie, takže si kupujú vždycky tú mačku vo vreci, nevedia teda, čo si nakupujú. Tak v Spojených štátoch za obdobie 20 rokov množstvo aplikovaného glyfosátu za zvýšilo až o dvadsať, dvadsaťnásobne. Dvadsaťnásobne viac! Čiže to je nepredstaviteľné množstvo, čím oni si posievajú.
Ja som žil osobne v Írsku, s glyfosátom, s Roundupom ešte postrekovali aj školské ihriská a strechy škôl, aby im nezarástli machom, a potom sa čudovali, že prečo sú, myslím, že druhí alebo tretí najhorší v číslach na rakovinu. Ono sa to, samozrejme, dokázalo neskôr, že glyfosát, teda napríklad výrobok firmy Monsanto, teraz je Bayer, Roundup Ready je škodlivý a karcinogénny, prv sa tvrdilo, dokonca vo francúzskych reklamách som pozeral niekedy, tak behal taký ten psíček v animovanej reklame, olizoval rastlinku s glyfosátom, že je to dobré aj pre teba, nemusíš sa báť. No tak všetci poznáme asi ten film, kde lobistovi Monsanta nalial Roundup Ready, myslím, ten moderátor alebo niekto tam bol a nechal mu to vypiť a on doslova zdrhol, takže vieme asi, vieme asi, že vedel o tomto, že to nebude až tak zdravé a zdraviu neškodlivé.
A v preklade by som povedal, že glyfosát, problém glyfosátu, a to je môj problém s GMO, problém glyfosátu sa stáva voči burine čoraz menej účinný, pretože opakované vysádzanie tých istých kultúr a opakované postreky glyfosátom bez rotácie a diverzity spôsobili, že sa za posledných pätnásť rokov objavili buriny rezistentné na túto molekulu. Inak povedané, burina chytá rezistenciu na túto molekulu, my musíme viac a viac striekať s glyfosátom, dostáva sa to aj do spodných vôd a do vôd, dneska sa našiel glyfosát aj v telách rybičiek.
Ja sa len nadýchnem, pretože ja nemôžem v tomto vôbec dýchať, pardon, už nech príde čas, nech nemusíme nosiť tie rúška, dúfam, že to bude čoskoro.
Tak, čo ma však najviac šokuje, je fakt, že reziduá glyfosátu sú dnes bežnou súčasťou potravín. Ako som spomínal, mám tu dve štúdie. Jedna bola v USA, aby sme videli, ako sú na tom, chudáci, zle, kde to vôbec neregulujú, kde sa zistil prítomnosť glyfosátu v 75 % vzoriek dažďovej vody a vzduchu analyzovaných v jednej oblasti, kde sa vo veľkom pestujú plodiny Roundup Ready. A potom sa pozrieme do Nemecka a nemožno takisto nespomenúť túto rozsiahlu štúdiu v Nemecku a publikovanú vo februári 2016, zameranú na kontamináciu nemeckej populácie glyfosátom. Na vzorke 2009 osôb z celej krajiny oboch pohlaví v rôznom veku a všetkých povolaní sa zistilo, že v moči 99,6 %, to máte mínus 0,4 % na 100 %, čiže vlastne u všetkých v podstate viac-menej sa nachádza analyticky zistiteľné množstvo tejto aktívnej látky. A teraz pozor! U 75 % z nich ide o koncentrácie vyššie ako 0,5 miligramu v litri, čo je päťkrát viac ako prah tolerovaný v pitnej vode! Päťkrát viac prach tolerovaný v pitnej vode. To sa našlo už v našich telách. U nás takéto štúdie neexistujú, preto sa opieram o Nemecko, čo je najbližšie. 22 % analyzovaných vzoriek, u 22 % analyzovaných vzoriek ide o množstvá 15 až 45-krát prevyšujúce tento prach.
To sú naozaj varovné výstrelné signály a ja si myslím, že mali by sme sa ich definitívne chytiť. Ja ani vás nebudem ďalej zdržovať, len som chcel predstaviť, aký je môj problém s GMO, pretože GMO je naviazaný na ďalší biznis, ktorý nám ničí prírodu. A toto všetko je nanajvýš naozaj povážlivé za situácie, kedy glyfosát stále zaradený Medzinárodným centrom pre výskum rakoviny medzi potencionálne karcinogénnu látku. A keď je mnohými expertmi dôvodne podozrivý, že je tzv. endokrinný disruptor, to znamená, substancia narušujúca rovnováhu hormonálneho systému, u ktorej ani nie je možné stanoviť hraničné množstvo, pod ktoré by nebola škodlivá.
Toto sú naozaj závažné fakty, a preto ja dúfam, že teda keď pripravím budúcu novelu k tejto smernici, tak bude podporená nielen koalíciou, ale aj opozíciou. A chcem len povedať, že, aby sme, aby pochopili všetci naši politici a moji kolegovia, aká to je závažná téma a aké sú nálady takisto obyvateľstva, tak budem spúšťať petíciu na stránke uplnyzakazgmona.sk, kde sa môžu všetci registrovať, s tým prídem potom na koaličnú radu, keď pripravíme novelu zákona.
Veľmi vám ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem.
15:12:23 - 15:14:23 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
38.
Vážení páni kolegovia, ja veľmi pekne ďakujem za podporu. Budem reagovať aj na teba, pán Karahuta, ako predsedu pôdovýboru. Samozrejme, ono je rozdiel medzi králikom a králikom, keď vedci v Anglicku vytvorili GMO králika a geneticky modifikovali tak, aby svietil, lebo doňho dali vlastne gén z medúzy, myslím, alebo z rýb sa dáva, jednoducho časť molekúl sa dáva do rajčín, aby neboli také, aké sú, no, to sú také genetické modifikácie, ktoré ja určite neuznávam, ale presne, správne ako hovoríš, ale máme GMO a GMO, musíme to trošku rozlišovať, aj keď tá jonatánka si prešla dlhším vývojom a nebol to taký tvrdý zásah, že niekto prišiel, urobil niečo v labáku a jednoducho vytvoril niečo úplne iné.
Ja som veľmi rád, kým ešte... a ešte mám trošku času, ja som veľmi rád, že my máme tú možnosť, a síce do 1 %, čiže do 0,99 sa neuvádza geneticky modifikovaný odpad v našich potravinách, čiže keď máte napísané, že tam je percento kukuričného škrobu, tak vy neviete, či to je GMO, alebo nie je. Môžem vám povedať, že pokiaľ to nie je bio potravina, tak tam určite je.
Čo ma najviac dostalo, teraz trošku odbočím, ale týka sa to aj GMO ako napríklad v bio potravinách, ako som to spomenul aj minule, máte povolené 50 rôznych prídavných látok, ktoré môžu byť aj GMO, takže tam máte napísané bio a budete tam mať geneticky modifikovaný odpad, lebo nepresahuje 1 %. Chvalabohu, nad 1 % sa to vyznačuje a tým pádom sa aj líšime od tých Američanov, ktorých naozaj plne ľutujem.
Ešte raz ďakujem za vašu podporu a dúfam, že tá novela zákona, ktorú pripravujeme v súvislosti s GM plodinami, tak bude mať podporu naprieč celým politickým spektrom.
Ďakujem.