Vystúpenie v rozprave

Vystupujúci Miroslav Suja 
Dátum 31. 3. 2021 00:00 
Schôdza 25 
Tlač 363 
Bod rokovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. (tlač 363) - druhé a tretie čítanie.
 
14:45:00 - 14:45:22 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
22.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec Vetrák, vy ste predsedom ústavnoprávneho výboru, preto ja by som chcel alebo rád by som poznal váš názor na GMO, ak by ste mohli zareagovať na moju faktickú.
15:03:59 - 15:04:56 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
28.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Paťo, ja plne súhlasím s tvojím názorom a podporujem aj tvoju snahu o petíciu. Ja som sa nestretol so žiadnym odborníkom, ktorý bol nezávislý, že by podporoval GMO. Buď zastali taký istý postoj ako pán Vetrák, že sa nechceli vyjadriť zásadne proti, že to bol ich osobný názor, alebo na tvrdo povedali, že v žiadnom prípade, a preto si aj vážim, že pán Vetrák mi odpovedal.
Viete, ako si ty povedal, GMO vytláča miestne plodiny vo veľa krajinách sveta, čo má za následok oveľa väčšie hnojenie a následne to, ako si ty povedal, že domáci chudobní roľníci sa dostali do takej pasce, že stúpol počet sebevrážd. To je preukázané, na tom niet čo spochybniť. Som rád, že si to tu spomenul, aby sme vedeli, o čom tu vlastne dneska rokujeme.
Ďakujem.
15:14:42 - 15:18:26 Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
40.
Pán podpredseda, ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, kolegyne, pán minister, na začiatku by som chcel povedať, tak ako pán Vetrák povedal, že vietor fúka, čo je pravda, voda tečie, preto treba opatrnosť aj pri GMO, ktoré sa používa na výskum. Lebo takisto sa nám to môže vymknúť spod kontroly a môžu sa dostať také GMO organizmy do voľnej prírody, ktoré budú mať devastujúci účinok na životné prostredie. To len na začiatok.
V súvislosti s touto novelou zákona by som chcel hlavne poukázať na to, aby problematika geneticky modifikovaných organizmov alebo problematike bola venovaná dostatočná pozornosť, aby sa táto problematika, vážení kolegovia poslanci, nebrala na ľahkú váhu. Podotkol by som hlavne to, že v novele zákona sa spomína zoznam GMO, ktorý bude vypracovaný pre územie Slovenska. Ja by som chcel vedieť, čo v tom zozname GMO bude. Budú tam len zakázané alebo len povolené GMO alebo všetky, ktoré sa nachádzajú alebo, resp. budú nachádzať na zozname vydávané Európskou úniou? So špecifikáciou, či je dané GMO povolené alebo zakázané na území Slovenska? To znamená, mne tu chýba tento zoznam, čo presne bude obsahovať - zakázané, povolené, zakázané na Slovensku alebo ktoré sú v zozname Európskej únie. A chcel by som následne sa uistiť, či náhodou sa nemôže stať, že Európska únia zakáže nejaké GMO a my ho následne schválime ako povolené GMO, lebo Európska únia nám dáva v tomto voľnosť.
Možno teraz vravíte, že máme stopercentnú vládu, ktorá je za ochranu životného prostredia, môže prísť aj iná, môže to byť aj táto. Môžu byť rôzne tlaky, preto ja by som rád, keby sa toto tam upresnilo, že to, čo je zakázané, tu nemôže byť v živote povolené, aj keď osobne si myslím, že nemá byť povolené nič. Alebo je to zadefinované tak, že my túto úpravu budeme len sprísňovať v tom zozname, neviem, zoznam alebo v tom zozname, ktorý zoznam vydala Európska únia, dúfam, že teda, že sa môže stať v podstate len to, že my zakážeme GMO a nebudeme povoľovať žiadne. A nie naopak, že Európska únia niečo povolí či zakáže a my to povolíme.
Ak teda táto novela zákona zakáže alebo významným spôsobom obmedzí spôsob používania GMO na Slovensku, tak som jednoznačne za. Pretože aj keď veda pokročila v tejto oblasti výrazne pri používaní GMO na Slovensku, bol by som opatrný, tak ako sa vyjadrili viacerí odborníci, a veľmi by som s týmto neexperimentoval. Ja zastávam, ale to je môj osobný názor, že v tomto zozname by malo byť len jedno číslo, a to je nula, čo sa týka geneticky modifikovaných rastlín. Nie som odborník, som laik, rozprával som sa s viacerými odborníkmi, ale viac-menej toto je názor väčšiny.
A na záver, vážení kolegovia, by som rád vedel, tak ako som sa tu pýtal viacerých predrečníkov... Počkám, kým pán minister bude mať čas, aby som ho nerušil, počkám, ja mám, pán minister, času. Pán minister, toto je otázka na vás, preto som sa dovolil prerušiť, neberte to osobne. Ja by som len chcel vedieť váš názor ako ministra životného prostredia na GMO. Jednoducho, v jednej vete.
Ďakujem pekne, vážení kolegovia.
15:22:37 - 15:23:34 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
46.
Ďakujem predrečníkom za podporu. Ja by som, Edo, len toľko, že ja som sa pýtal, čo bude tá tabuľka obsahovať, zamestnancov ministerstva na výbore a ani oni sami mi nevedeli na to odpovedať, preto som sa na to pýtal znova, to je asi toľko.
Jaro, ja súhlasím s tvojím názorom, že konečne máme možnosť o niečom rozhodnúť sami, ako fakt sa až čudujem, že takáto možnosť je, tak mali by sme ju využiť.
A čo sa týka tých území, kde je sucho, no, mali by sme začať rozumne využívať eurofondy. A ja si myslím, že je aj dôležité, keď sme využili aj na závlahu a systémy, ktoré boli zničené rokmi a roky nebudované, a myslím, že toto je, myslím si, že správna cesta a dokázali by sme pestovať potraviny také, aké potrebujeme. Takže toto je výzva na ministra Budaja, aby sme nasmerovali eurofondy, čo sa týka závlah. Ja si myslím, že neni to nikdy na škodu a že by to bola dobrá vec, pán minister.
Ďakujem, že to vypočujete.