Vystúpenie v rozprave

Vystupujúci  
Dátum 31. 3. 2021 00:00 
Schôdza 25 
Tlač 363 
Bod rokovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z. (tlač 363) - druhé a tretie čítanie.
Nie sú evidované žiadne detaily vystúpení.