Vystúpenie v rozprave

Vystupujúci Marcel Mihalik 
Dátum 31. 3. 2021 00:00 
Schôdza 25 
Tlač 395 
Bod rokovania Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 395) - druhé čítanie a tretie čítanie.
Nie sú evidované žiadne detaily vystúpení.