Vystúpenie v rozprave

Vystupujúci  
Dátum 31. 3. 2021 00:00 
Schôdza 25 
Tlač 393 
Bod rokovania Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 393) - druhé a tretie čítanie.
Nie sú evidované žiadne detaily vystúpení.