Vystúpenie v rozprave

Vystupujúci Filip Kuffa 
Dátum 31. 3. 2021 00:00 
Schôdza 25 
Tlač 393 
Bod rokovania Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 393) - druhé a tretie čítanie.
 
9:42:47 - 9:45:43 Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
26.
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán predsedajúci, ja som takisto, podobne ako kolega Takáč tu spomínal, očakával, že zákon 504/2003 o nájme poľnohospodárskej pôdy že príde v nejakom komplexnejšom znení, ale oceňujem aj túto drobnú iniciatívu a predpokladám teda, že ten pozmeňujúci návrh, ktorý ste tu predniesli, že asi aj prejde. Ja ho práve vnímam pozitívne, že to bude vylepšenie postavenia vlastníka teda z doterajšieho pohľadu, bude to v podstate vylepšenie jeho právomocí.
Chcel by som sa však opýtať jednu vec, komunikovali sme už pred začatím schôdze a nebolo mi tam jasné, v tom § 12 ods. 4 začína sa tá prvá veta "Ak oprávnený užívateľ..." hej a tak ďalej. A tam je tá odvolávka pod čiarou, ktorá sa odvoláva na zákon 229/1991, ktorý vlastne hovorí o tom, že kto je oprávnený užívateľ. A moja otázka bola, či to isté postavenie ako oprávnený užívateľ bude mať aj tá tzv. iná osoba, ktorá by, keď to nazvem, na ten poľnohospodársky trh, alebo keby vstúpila do tých vzťahov, či tiež budú pre ňu platiť v podstate tieto lehoty. A keď teda pošle nájomnú zmluvu alebo návrh nájomnej zmluvy tomu vlastníkovi, keď ten vlastník do dvoch mesiacov neodpovie, či aj pre tú inú osobu platia tieto lehoty takisto ako pre toho oprávneného užívateľa.
V úvodnom slove ste spomínali ten neporiadok, aký tu máme od revolúcie. Na jednu parcelu že v priemere pripadá 12 vlastníkov, bolo to tu aj teraz v tých faktických poznámkach v niektorých spomenuté, že tým riešením sú pozemkové úpravy a je to v podstate obrovský dlh voči obyvateľom a vlastníkom. Ja len chcem povedať, že tie niektoré pozemkové úpravy vyzerajú skôr ako kozmetické úpravy, neni to vždy tak doslovne to prekreslenie é-čkového stavu do c-čkového, ale niekedy naozaj tie parcely ostanú rozkúskované a možno fakt sa zhrabnú len tie milióny. A jediný ten prínos tých pozemkových úprav je možno len v tom, že v istých podieloch získate parcely, kde ste možno zapísaný v 1/1, ale čo sa týka ucelenosti tých parciel v rámci katastra, tak možno nedosiahnete žiadne ucelenia a zase máte tie pozemky len rozhádzané. Čiže možno aj na to by sa trebalo pozrieť a, a lepšie realizovať tie projekty. Ja len toľko.
Ďakujem.
9:48:34 - 9:48:45 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
32.
Ja len by som chcel poprosiť pani predkladateľku, keby sa dalo možno v tom záverečnom slove aspoň sa v krátkosti dotknúť tej otázky, čo som predložil. Ďakujem.