Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 16. 3. 2022Marián Viskupičminister dopravy SR Andrej DoležalVážený pán minister, dňom 1. 3. 2022 mala byť účinná novela zákona č. 128/2021 (zmeny EČV, zavedenie celoslovenskej EČV, ...) o cestnej premávke (8/2009 Z. z.), avšak účinnosť bola posunutá na 1. 1. 2023. V akom stave je momentálne príprava, resp. implementácia novely uvedeného zákona? Viete potvrdiť, že všetko bude pripravené tak, aby mohla novela vstúpiť do praxe dňa 1. 1. 2023?
nezodpovedaná 8. 2. 2023Marián Viskupičpodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Ján BudajVážený pán minister, obraciam sa na vás s otázkou týkajúcou sa vyhlášky č.397/2003 Z.z., ktorá umožňuje fakturovanie odpadových vôd cez tzv. smerné číslo. Spoločnosť TAVOS, a. s. (Trnavská vodárenská spoločnosť) na základe tejto vyhlášky od 1. 7. 2023 ruší v obciach s tlakovou kanalizáciou presné meranie množstva odpadovej vody a nahradí ho priemernou hodnotou na jedného obyvateľa (tvz. smerné číslo - 34m3/občan/rok). Zdá sa vám, prosím, toto ako rozumné riešenie, nahrádzať doterajšie funkčné a presné meranie systémom smerných čísiel? Za mňa neobstoja argumenty spoločnosti TAVOS, ktorá tvrdí, že práve doterajší systém, keď sa meralo a účtovalo presné množstvo, bol nespravodlivý. Aký je váš názor? Nemyslíte si, že by bolo potrebné túto vyhlášku zmeniť?
zodpovedaná 22. 3. 2023Marián Viskupičpredseda vlády SR Eduard HegerVážený pán premiér, obraciam sa na vás s otázkou týkajúcou sa odpustenia už odloženej splatnosti sociálnych odvodov. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia mohli v období počas pandémie COVID19 požiadať o odklad splatnosti odvodov. Vážený pán premiér, neuvažuje vláda o odpustení týchto odložených odvodov v rámci pomoci pre podnikateľov a živnostníkov?
nezodpovedaná 22. 3. 2023Marián Viskupičpredseda vlády SR Eduard HegerVážený pán premiér, obraciam sa na vás s otázkou týkajúcou sa odpustenia už odloženej splatnosti sociálnych odvodov. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia mohli v období počas pandémie COVID19 požiadať o odklad splatnosti odvodov. Vážený pán premiér, neuvažuje vláda o odpustení týchto odložených odvodov v rámci pomoci pre podnikateľov a živnostníkov?
zodpovedaná 22. 3. 2023Marián Viskupičpredseda vlády SR Eduard HegerVážený pán premiér, obraciam sa na vás s otázkou týkajúcou sa odpustenia už odloženej splatnosti sociálnych odvodov. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia mohli v období počas pandémie COVID19 požiadať o odklad splatnosti odvodov. Vážený pán premiér, neuvažuje vláda o odpustení týchto odložených odvodov v rámci pomoci pre podnikateľov a živnostníkov?