Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 11. 9. 2019Marek Mitterpákdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán pedseda vlády, na nadchádzajúcom stretnutí premiérov krajín V4, ktorá sa uskutoční 12. septembra 2019 sa vás chcem opýtať, aké témy chcete prediskutovať?
zodpovedaná 18. 9. 2019Marek Mitterpákdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, mohli by ste nás infomovať o krokoch vlády a plánoch vlády na zvládnutie možnej celosvetovej ekonomickej krízy?
nezodpovedaná 16. 10. 2019Marek Mitterpákpodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard RašiPán podpredseda, kam posunie našu krajinu pripravovaná vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030?
nezodpovedaná 23. 10. 2019Marek Mitterpákdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, chcem vás požiadať o informáciu ohľadom zabezpečenia našej východnej hranice z dôvodu zabránenia potenciálnej migračnej cesty do EÚ.
nezodpovedaná 23. 10. 2019Marek Mitterpákpodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard RašiVážený pán podpredseda, chcem vás požiadať o informáciu o prínose a pokroku Akčného plánu pre okres Sobrance?
nezodpovedaná 27. 11. 2019Marek Mitterpákdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, aký dopad bude mať predĺženie bankového odvodu pre slovenskú ekonomiku?