Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 15. 6. 2016Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, je racionalizácia jednou z plánovaných systémových zmien v roku 2017, ktoré sú potrebné na to, aby v roku 2018 stúpali platy učiteľov? Ak áno, akým spôsobom bude prebiehať?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, rád by som sa vás v reakcii na Programové vyhlásenie vlády spýtal, aké systémové zmeny (menovite) sa majú udiať v roku 2017, aby sa následne v roku 2018 zvyšovali platy učiteľov?
zodpovedaná 7. 9. 2016Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, v súvislosti so zvyšovaním platov pedagogických zamestnancov, by som sa vás rád opýtal, či v budúcnosti plánujete aj zvyšenie platov nepedagogických zamestnancov v školách?
nezodpovedaná 7. 9. 2016Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, v reakcii na vaše vyjadrenia, že sa usilujete o presadenie zvyšovanie platov učiteľov v roku 2017, sa na vás obraciam s nasledovnou otázkou: Sú v návrhu rozpočtu na rok 2017 vyčlenené prostriedky na navyšovanie platov učiteľov, ktoré spomínate?
nezodpovedaná 7. 9. 2016Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, v súvislosti s opakovaným problémom nedostatku učebníc na školách by som sa vás rád opýtal nasledovnú otázku: Ako plánujete vyriešiť tento problém v budúcnosti? Ako chcete predísť tomu, aby sa prvé mesiace v školách učilo bez učebníc?
zodpovedaná 19. 10. 2016Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanPeter z Trnavy sa pýta: Mám otázku k Národnému programu, konkrétne k sebahodnoteniu školy. Hovoríte, že sebahodnotenie školy je zohľadnené v externom hodnotení kvality - ako presne? Aké podmienky má spĺňať? Môže si jedna škola dať cieľ, že chce mať 90 % trojkárov a keď to splní, má byť spokojná? A ak má sebahodnotenie spĺňať nejaké parametre a bude to overovať nezávislý orgán externým hodnotením, už to nie je sebahodnotenie alebo áno? Čo si mám predstaviť pod sebahodnotením a ako bude fungovať?
zodpovedaná 19. 10. 2016Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanUčiteľ z Bratislavy sa pýta: Dobrý deň, pán minister. Som nastupujúci učiteľ a môj plat je 690,50 eur v hrubom aj s príplatkom za adaptačné vzdelávanie. Učiteľstvo je práca, ktorú naozaj chcem robiť, ale za takúto mzdu je to skoro nemožné. Naozaj si myslíte, že ďalšie navýšenie platov o 6 % ma donúti ostať v škole dlhšie ako do júna 2017? Ako chcete vyriešiť tento problém a presvedčiť mňa a aj ostatných začínajúcich učiteľov, aby sme v školstve ostali a uživili svoje rodiny?
zodpovedaná 19. 10. 2016Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanUčiteľka z Prešova sa pýta: Považujete to za dobrý nápad rozšíriť povinnú dochádzku na 12 rokov do veku 17 rokov? Učím na škole, kde sú problémové deti z rómskych osád, ktoré opakovane prepadajú. Pre mňa to znamená, že budem mať sedemnásťročných deviatakov a budem ich musieť začleniť do triedy s bežnými žiakmi. Vychádzajúc z mojej niekoľkoročnej skúsenosti učiteľky, viem, že žiakom, ktorí opakovane prepadajú, povinné vzdelávanie do 17 rokov nepomôže. Naopak, budú zdržiavať zvyšok triedy v normálnom pokroku a budú komplikovať priebeh výučby. Prečo ste vôbec navrhli povinné vzdelávanie do 17 rokov?
zodpovedaná 19. 10. 2016Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanZamestnankyňa školy z Banskej Bystrice sa pýta: Kedy sa začnete venovať aj platom nás, nepedagogických zamestnancov? V školstve robím už dvadsať rokov a za celý ten čas prakticky nikto nehájil záujmy nepedagogických zamestnancov a nikto sa nesnažil zvýšiť nám plat na viac ako minimálnu mzdu. Kedy sa toho konečne dočkáme?
nezodpovedaná 19. 10. 2016Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanUčiteľka Ľubica z Bratislavy sa pýta: Dobrý deň, podrobne som si prečítala ciele Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Zdá sa mi, že na každý bod tohto programu je treba ďalšie a ďalšie financie. Ako to chcete vyriešiť, ak ste doteraz neboli schopný splniť požiadavky štrajkujúcich učiteľov?
nezodpovedaná 19. 10. 2016Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanUčiteľka sa pýta: V čom vidíte prínos presunutia piateho ročníka do prvého stupňa? Budú učitelia doteraz pôsobiaci na prvom stupni vyučovať piatakov alebo ich budú učiť učitelia druhého stupňa? Zníži sa náročnosť učiva v piatom ročníku? Aký je celkový zmysel a prínos tejto zmeny?
nezodpovedaná 19. 10. 2016Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanUčiteľka z Oravy sa pýta: Pán minister, nemyslíte si, že je to diskriminácia iných detí a iných škôl, keď ste zrušili minimálne počty žiakov v triedach aj pre plnoorganizované základné školy s vyučovacím jazykom menšiny? Ja tým, že učím na Orave, musím splniť minimálne počty žiakov v triedach, ale keby som takú istú školu mala v Komárne s vyučovacím jazykom maďarským, už nemusím? Aký je v tom rozdiel? Zdá sa mi to nespravodlivé voči ostatným školám.
nezodpovedaná 19. 10. 2016Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanMartin z Popradu sa pýta: Dobrý deň, pán minister. Prečo ste hovorili o najväčšej reforme školstva, ale dokument ministerstva pojednáva len o regionálnom školstve? Rád by som vedel, kedy bude pripravený rovnaký dokument pre vysoké školstvo a kto konkrétne na ňom pracuje?
nezodpovedaná 19. 10. 2016Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanAndrea z Košíc sa pýta: Dobrý deň, pán minister. Čo si myslíte o tom, že učiteľky by mohli ísť do predčasného dôchodku? Takáto možnosť funguje napríklad pre policajtov. Nemali by ju mať aj pedagógovia?
nezodpovedaná 19. 10. 2016Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRiaditeľka SOŠ sa pýta: Chcem sa spýtať, prečo by som sa mala zapájať do duálneho vzdelávania, keď sa mi kráti normatív? Už aj tak, ako každá škola, bojujeme s financiami a nikto sa o stredné odborné školy nezaujíma. Už som počula argument, že ak sa naša škola zapojí do duálneho vzdelávania, budeme môcť prijať viac žiakov, aby sme si nižší normatív vykompenzovali, ale to je nemožné, pretože žiakov je stále menej a škôl stále viac.
nezodpovedaná 19. 10. 2016Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRiaditeľka školy sa pýta: Dobrý deň, som riaditeľka základnej školy a počet našich žiakov sa posledné roky hýbe okolo 150. Už viackrát ste spomínali racionalizáciu siete škôl a ja by som chcela vedieť, podľa čoho sa rozhodne o zavretí školy? Budete rozhodovať na základe počtu žiakov alebo na základe iných kritérií? Mám sa pripraviť, že moju školu zatvoríte? Na našej škole tvrdo pracujeme, máme mimoriadne šikovných žiakov, ktorí chodia ďalej študovať na odborné školy a gymnáziá. Považujem to za nespravodlivosť, ak by nás mali zavrieť len preto, že sme malá škola.
nezodpovedaná 19. 10. 2016Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanAlena z Humenného sa pýta: Budete riešiť aj odmeňovanie odborných zamestnancov školských úradov? Všetci sme bývalí učitelia, podieľame sa na uplatňovaní školskej legislatívy v praxi, sme poradným a kontrolným orgánom pre riaditeľov škôl a pre zriaďovateľov, ale sme v základnej tabuľke č. 1 odmeňovania zákona 553/2003, ktorá je katastrofálna a od odmeňovania učiteľov sme sa posunuli smerom dole takmer o jeden celý plat.
zodpovedaná 1. 2. 2017Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, prečo, keď sa posúval vek do dôchodku, neposúval sa aj tabuľkový plat učiteľov? Ak nastúpi učiteľ do školy vo veku 24 rokov, po 32 rokoch dosiahne jeho plať maximum a 6 rokov, kým neodíde do dôchodku sa nebude jeho plať zvyšovať. Nemyslíte si, že by sa v tomto ohľade, alebo celkovo, malo prehodnotiť odmeňovanie učiteľov?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, v dokumente "Učiace sa Slovensko" hovoríte o potrebe integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných škôl. Avšak tento proces už dlhodobo štát nezvláda, pretože nedokáže zaplatiť školám asistentov, ktorí sú pre mnohých takýchto žiakov potrební. Ako si predstavujete väčšiu integráciu žiakov, pokiaľ štát nebude povinný poskytovať financie na asistenta učiteľa? Vyčlení ministerstvo školstva špeciálny balík peňazí na mzdy asistentov?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, ako plánujete riešiť to, že aj po dlhodobom upozorňovaní na problém platov nepedagogických zamestnancov a po zvýšení tarifných platov o 4 % majú mnohí nepedagogickí zamestnanci škôl stále plat pod úrovňou minimálnej mzdy? Plánujete sa tejto problematike v dohľadnej dobe venovať? Ako?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, výchovný poradca je podľa zákona pedagogický zamestnanec špecialista, ktorý však za výkon špecializovanej činnosti nedostáva príplatok. Triedny učiteľ alebo uvádzajúci pedagogický zamestnanec sú tiež špecialisti, ktorí ale príplatok dostávajú. Vzhľadom na dôležitú rolu výchovného poradcu vo výchovno-vzdelávacom procese, ako aj v kariérnom smerovaní žiaka, nebolo by dôležité náležite odmeniť výchovného poradcu aj príplatkom? Ak nie, nemalo by byť jasne zosúladené odmeňovanie pedagogických zamestnancov špecialistov, aby sa všetci riadili rovnakými pravidlami?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, za posledných desať rokov stúpol počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na štátnych ZŠ o 85 % a počet žiakov s vývinovými poruchami učenia stúpol o 77 %. Nemyslíte si, že pri neustálom náraste počtu žiakov so špeciálnymi potrebami by sa malo ministerstvo zameriavať na otázku personálneho zabezpečenia škôl? Konkrétne na zabezpečenie dostatku asistentov učiteľov, ako aj školských špeciálnych pedagógov, školských psychológov a výchovných poradcov? Aké konkrétne kroky plánuje ministerstvo na dosiahnutie kvalitného personálneho zabezpečenia škôl?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, vzhľadom na slabé výsledky slovenských žiakov v testoch PISA sa otvára otázka potreby zlepšenia spôsobu výučby na slovenských školách a prípravy žiakov na budúcnosť. Modernizácia spôsobov výučby si vyžaduje nielen lepšiu prípravu študentov pedagogiky, ale aj lepšie kontinuálne vzdelávanie existujúcich učiteľov. Plánujete zmeniť systém vzdelávania učiteľov alebo spustiť celoslovenské kurzy a školenia pre slovenských učiteľov na podporu rozvíjania matematickej, prírodovednej alebo čitateľskej gramotnosti?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, podľa školského zákona má žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami právo na vytvorenie nevyhnutých podmienok na vzdelávanie. Niekedy je takou podmienkou asistent učiteľa, bez ktorého nemôže žiak dostatočne napredovať. Ministerstvo však zo zákona nie je povinné prideliť škole peniaze na mzdu asistenta. Nemyslíte si, že keďže má žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zo zákona právo na nevyhnutné podmienky na vzdelávanie, malo by mať ministerstvo povinnosť tieto podmienky vytvoriť pridelením asistenta vtedy, keď oňho požiada škola?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, ako sa v budúcnosti plánuje ministerstvo školstva vyrovnať s narastajúcim počtom žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a s narastajúcim počtom žiadostí o úväzky pre asistenta učiteľa? Aká je dlhodobá stratégia ministerstva na zabezpečenie dostatočného množstva asistentov pre školy?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Branislav Gröhlingminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, v dokumente "Učiace sa Slovensko" hovoríte, že pri zvýšení minimálnej mzdy sa zvýšia tarifné platy nepedagogických zamestnancov tak, aby ani najnižšia tarifná trieda nebola pod úrovňou minimálnej mzdy. Nepovažovali ste za potrebné uplatniť tento princíp už tento rok, kedy 1. 1. 2017 vzrástla minimálna mzda, no platy kuchárok či upratovačiek nevzrástli na jej úroveň? Môžete zaručiť, že od budúceho roka bude aj najnižšia tarifná trieda aspoň na úrovni minimálnej mzdy?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Branislav Gröhlingpredseda vlády SR Peter PellegriniPán premiér, učitelia sú jedinou skupinou zamestnancov verejnej správy, ktorým sa v roku 2018 nezvyšovali platy. Plánujete aspoň od septembra tento stav napraviť?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Branislav Gröhlingpredseda vlády SR Peter PellegriniPán premiér, myslíte si, že pri nástupnom tabuľkovom plate 545 eur máme šancu do školstva prilákať kvalitných učiteľov s vysokoškolským vzdelaním?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Branislav Gröhlingpredseda vlády SR Peter PellegriniPán premiér, neobávate sa štrajkov na školách ak učitelia zostanú aj k 1. septembru jedinou skupinou zamestnancov verejnej správy, ktorým tento rok neboli zvyšované platy?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Branislav Gröhlingpredseda vlády SR Peter PellegriniPán premiér, myslíte si, že je udržateľné, aby tabuľkový nástupný plat učiteľa s vysokoškolským vzdelaním bol v čistom 545 eur?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Branislav Gröhlingpredseda vlády SR Peter PellegriniPán premiér, vaša vláda sa vo svojom marcovom programovom vyhlásení zaviazala, že "vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. 9. 2016 a následne, za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom 1. 1. 2018 každoročne zvýšila priemerne o 6%, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov". Platy učiteľov sa naposledy zvyšovali o 6 % v septembri 2017. Plánuje vláda splniť svoj záväzok v roku 2018?
zodpovedaná 13. 6. 2018Branislav Gröhlingministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováPani ministerka, začalo ministerstvo školstva s prípravou nariadenia vlády upravujúcom zvyšovanie platov učiteľov v roku 2018?
zodpovedaná 13. 6. 2018Branislav Gröhlingministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováPani ministerka, vláda sa vo svojom marcovom programovom vyhlásení zaviazala, že "vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. 9. 2016 a následne, za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom 1. 1. 2018 každoročne zvýšila priemerne o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov". Platy učiteľov sa naposledy zvyšovali o 6 % v septembri 2017. ako plánuje ministerstvo naplniť záväzok vlády v roku 2018?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Branislav Gröhlingministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováPani ministerka, myslíte si, že je udržateľné, aby učitelia boli jedinou skupinou zamestnancov verejnej správy, ktorým sa v roku 2018 nebudú zvyšovať platy?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Branislav Gröhlingministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováPani ministerka, aké národné projekty v súčasnosti pripravuje ministerstvo a jeho priamo riadené organizácie v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a Operačného programu Výskum a inovácie?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Branislav Gröhlingministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováPani ministerka, vláda SR v stredu 6. 6. 2018 schválila Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. S akým navýšením platov učiteľov v roku 2018 počíta jeho implementačný plán?
nezodpovedaná 27. 11. 2019Branislav Gröhlingministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, Monitorovací výbor Operačného programu ľudské zdroje rozhodol o presunutí 81 mil. eur z eurofondov určených na vzdelávanie pre rezort práce. Tieto eurofondy mohli byť využité na skvalitnenie odborného školstva, vysokého školstva či vzdelávanie pedagógov. Namiesto toho budú využité na riešenie v oblasti zamestnanosti. Ako plánujete danú situáciu riešiť?
nezodpovedaná 27. 11. 2019Branislav Gröhlingministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, podľa správy, ktorú predložil váš rezort výboru pre vzdelávanie, sme ku koncu prvého polroka 2019 vyčerpali zo 458 mil. eur na vzdelávanie menej ako 10 %. Je známe, že vo vzdelávaní chýbajú potrebné financie. Prečo za 4 roky nenašlo ministerstvo spôsob, ako efektívne čerpať a investovať eurofondy a čo s tým plánujete urobiť?
nezodpovedaná 27. 11. 2019Branislav Gröhlingministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, podľa správy, ktorú predložilo ministerstvo parlamentnému výboru pre vzdelávanie, bolo ku koncu prvého polroku 2019 celkové čerpanie eurofondov na vzdelávanie 39,8 mil. eur z celkových 458 mil. eur. Znamená to, že sme nevyčerpali asi 90 % eurofondov na vzdelávanie. Školstvo je dlhodobo podfinancované a váš rezort nevedel ani za 4 roky nastaviť pravidlá na efektívnejšie čerpanie. Ako je možné a čo plánujete s týmto nízkym čerpaním urobiť?
nezodpovedaná 27. 11. 2019Branislav Gröhlingministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, 81 mil. eur z eurofondov, ktoré mohli byť využité na skvalitnenie odborného a vysokého školstva, bude presunutých pod rezort práce, kde sa budú využívať na opatrenia v oblasti zamestnanosti a preškoľovanie. Aké kroky podnikne ministerstvo, aby sa 81 mil. eur vrátilo pod váš rezort a investovalo do vzdelávania?
nezodpovedaná 27. 11. 2019Branislav Gröhlingministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, školy na tento školský rok žiadali 6 292 úväzkov na pedagogických asistentov. Ministerstvo vykrylo okolo 40 % požiadaviek. Keďže požiadavky ostanú minimálne rovnaké aj na budú rok, rátali ste s týmto počtom asistentov v rozpočte pre školstvo na rok 2020 a viete garantovať pridelenie aspoň spomínaných 6 292 pedagogických asistentov?