Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 18. 5. 2016Miroslav Ivanminister dopravy a výstavby SR Roman BrecelyPán minister, obyvatelia obce Dvorianky netrpezlivo čakajú, kedy budú pred ich obcou vybudované spomaľovacie ostrovčeky (cesta I/79). Termín ich vybudovania sa vo februári 2016 odložil z pôvodného termínu 30. 9. 2016 na nešpecifikovaný termín. Kedy teda sa títo obyvatelia naozaj dočkajú riešenia?
nezodpovedaná 18. 5. 2016Miroslav Ivanminister vnútra SR Robert KaliňákPán minister, obyvatelia obce Dvorianky (cesta I/79) trpia nadmerným hlukom od nákladných automobilov, ktoré nedodržujú v obci maximálnu dovolenú rýchlosť. Nakoľko technické prevedenie komunikácie neumožňuje odstavovanie vozidiel pri kontrole, jediné riešenie je osadenie radarov a využitie inštitútu objektívnej zodpovednosti. Kedy?
nezodpovedaná 25. 5. 2016Miroslav Ivanminister vnútra SR Robert KaliňákPán minister, obyvatelia obce Dvorianky (cesta I/79) trpia nadmerným hlukom od nákladných automobilov, ktoré nedodržujú v obci maximálnu dovolenú rýchlosť. Nakoľko technické prevedenie komunikácie neumožňuje odstavovanie vozidiel pri kontrole, jediné riešenie je osadenie radarov a využitie inštitútu objektívnej zodpovednosti. Kedy?
nezodpovedaná 25. 5. 2016Miroslav Ivanminister dopravy a výstavby SR Roman BrecelyPán minister, obyvatelia obce Dvorianky netrpezlivo čakajú, kedy budú pred ich obcou vybudované spomaľovacie ostrovčeky (cesta I/79). Termín ich vybudovania sa vo februári 2016 odložil z pôvodného termínu 30. 9. 2016 na nešpecifikovaný termín. Kedy teda sa títo obyvatelia naozaj dočkajú riešenia?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Miroslav Ivanpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, kedy odvoláte ministra vnútra Roberta Kaliňáka a kedy sa odsťahujete z bytu, pri ktorom je vážne podozrenie, že bol financovaný z daňových podvodov?
nezodpovedaná 7. 9. 2016Miroslav Ivanminister vnútra SR Robert KaliňákPán minister, situácia v obci Dvorianky ohľadom nedodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti v obci kamiónmi je naďalej katastrofálna a upozorňoval som vás na to aj v interpelácii v máji tohto roku. Z vašej odpovede na túto interpeláciu pre ľudí žijúcich v tejto obci nevyplynulo žiadne konkréte riešenie aj s jeho termínom. Aj z vyjadrenia Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach je zrejmé, že meranie rýchlosti v tejto obci inak ako inštaláciou radarov nie je možné. O tom som sa v danej obci presvedčil osobne. A nielen to, aj v prípade potreby zastaviť vodiča porušujúceho dopravné predpisy v tejto obci tam nie je miesto, kde je možné jeho vozidlo odstaviť. Preto vás naliehavo žiadam, aby ste v čo najkratšom termíne v tejto obci presadili inštaláciu radarov merajúcich rýchlosť a uplatňovali inštitút objektívnej zodpovednosti. Nie ja, ale obyvatelia tejto obce sa pýtajú: "Kedy bude ich problém, ktorý nevyžaduje žiadne veľké investičné náklady konečne vyriešený tak, aby každý kto prekračuje v tejto obci rýchlosť bol zameraný a v zmysle zákone postihovaný?
nezodpovedaná 23. 11. 2016Miroslav Ivanminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekPán minister, obrátil sa na mňa občan, motorista so špecifickou otázkou, ktorá zaujíma aj mňa a určite veľa iných motoristov, ktorých sa môže týkať. Jedná sa o situáciu, kedy motorista, ktorý nejazdí a nechce jazdiť po diaľnici, je nútený ju napriek tomu použiť, pretože nemá inú možnosť. V tomto prípade sa jedná o jeho trasu medzi Žiarom na Hronom a Zvolenom. Konkrétne pri Budči, kde je približne kilometrový úsek na rýchlostnej ceste R1, ktorý sa nedá inak obísť, len ísť po ňom. A teda je povinný kvôli tomu mať diaľničnú známku. Som presvedčený, že by mala existovať možnosť vyjsť v ústrety motoristom na takýchto úsekoch. Jednou z možností je označiť takéto úseky ako úseky bez povinnej úhrady za použitie. Uvažuje ministerstvo o takomto kroku a ak nie, ako inak viete vyjsť v ústrety takýmto motoristom?
nezodpovedaná 30. 11. 2016Miroslav Ivanminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekPán minister, obrátil sa na mňa občan, motorista so špecifickou otázkou, ktorá zaujíma aj mňa a určite veľa iných motoristov, ktorých sa môže týkať. Jedná sa o situáciu, kedy motorista, ktorý nejazdí a nechce jazdiť po diaľnici, je nútený ju napriek tomu použiť, pretože nemá inú možnosť. V tomto prípade sa jedná o jeho trasu medzi Žiarom na Hronom a Zvolenom. Konkrétne pri Budči, kde je približne kilometrový úsek na rýchlostnej ceste R1, ktorý sa nedá inak obísť, len ísť po ňom. A teda je povinný kvôli tomu mať diaľničnú známku. Som presvedčený, že by mala existovať možnosť vyjsť v ústrety motoristom na takýchto úsekoch. Jednou z možností je označiť takéto úseky ako úseky bez povinnej úhrady za použitie. Uvažuje ministerstvo o takomto kroku a ak nie, ako inak viete vyjsť v ústrety takýmto motoristom?
zodpovedaná 7. 12. 2016Miroslav Ivanminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekPán minister, na Slovensku máme úseky diaľničnej siete, ktoré nemajú bezplatnú alternatívu. Uvediem konkrétny príklad: Trasa medzi Žiarom nad Hronom a Zvolenom, presnejšie pri Budči, kde je približne kilometrový úsek na rýchlostnej ceste R1, ktorý sa nedá inak obísť, len ísť po ňom. Občan, ktorý sa potrebuje prepraviť po tejto trase je povinný kvôli tomu mať diaľničnú známku, napriek tomu, že spoplatnenú cestnú sieť neplánuje v budúcnosti využívať na iných úsekoch. Sme presvedčení, že by mala existovať možnosť vyjsť v ústrety motoristom na takýchto úsekoch. Jednou z možností je označiť takéto úseky ako úseky bez povinnej úhrady za použitie. Uvažuje ministerstvo o takomto kroku a ak nie, ako inak viete vyjsť v ústrety takýmto motoristom?
nezodpovedaná 17. 5. 2017Miroslav Ivanminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekPán minister, v akom stave je priebeh opravy cesty I. triedy č. 65 (Kremnické Bane)? Uzavretie tohto úseku výrazne zaťažuje iné okolité horské prechody a spôsobuje dopravné problémy. Kedy sa reálne očakáva dokončenie opravy tohto úseku?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Miroslav Ivanminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, žiadam o informáciu, ako sa od roku 2016, kedy boli zavedené elektronické diaľničné známky, predávali jednotlivé kategórie diaľničných známok (10-dňová, mesačná, ročná) v jednotlivých mesiacoch rokov 2016 a 2017 do dnešného dňa?
zodpovedaná 6. 12. 2017Miroslav Ivanminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekPán minister, za pár dní budú tomu dva roky, odkedy platia elektronické diaľničné známky. V akom štádiu je vymáhanie pokút za neuhradenie tejto známky zahraničnými motoristami? Aké kroky v tejto veci konalo vaše ministerstvo?
zodpovedaná 30. 1. 2019Miroslav Ivanminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekPán minister, spoločnosť ŽSSK plánuje v Nových Zámkoch vybudovať stredisko na údržbu a čistenie vlakov za 46 mil. eur. Útvar hodnoty za peniaze z ministerstva financií vydal k tomuto zámeru hodnotenie, v ktorom presne vyjadril, ktoré časti investície sú výrazne predimenzované a navrhol aj opatrenia ako ušetriť. Aké je vaše stanovisko a čo s tým mienite urobiť?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Miroslav Ivanminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekPán minister, Európska komisia povolila čerpanie 99 mil. eur na výstavbu troch stredísk pre údržbu a čistenie vlakových súprav v Nových Zámkoch, Zvolene a Humennom. Ako chcete financovať ostatné dve, keď v Nových Zámkoch plánuje štát čerpať polovicu uvedenej sumy?