Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 10. 5. 2017Jozef Rajtárdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, v akom stave je proces vytvorenia legislatívnych predpokladov pre rýchle a efektívne vyriešenie vysporiadania pozemkov, ktoré sa nachádzajú pod cestami II. a III. triedy a pod pozemnými komunikáciami, ktoré sú súčasťou dopravného vybavenia určitého sídelného útvaru? Čo bráni tomu, aby sme sa s týmto dlhodobo neriešeným stavom vysporiadali?