Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

123456
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 21. 9. 2016Martin Klusdočasne poverený minister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, v súvislosti so sťažnosťami na podozrenie zo zhoršujúcej sa kvality životného prostredia v okolí rafinérie Slovnaft by som sa vás rád opýtal nasledovné. Prečo ministerstvom životného prostredia poverená organizácia monitorujúca a hodnotiaca kvalitu ovzdušia na celom území Slovenskej republiky - Slovenský hydrometeorologický ústav - vykonáva merania len v štyroch lokalitách Bratislavy, pričom v bezprostrednej blízkosti rafinérie a na východ, resp. juhovýchod od nej ich podľa našich informácií vykonáva samotný Slovnaft. A teda spoločnosť s možným konfliktom záujmov. Navyše Slovenský hydrometeorogický ústav merania spoločnosti Slovnaft nezverejňuje. Vďaka tomuto stavu je, zdá sa, nemožné zaručiť ich vierohodnosť a teda ani primeranú kvalitu životného prostredia v lokalitách Rovinka, Podunajské Biskupice či Vlčie Hrdlo. Rád by som poznal váš názor na túto problematiku, ako aj možnosti okamžitého riešenia.
nezodpovedaná 30. 11. 2016Martin Klusdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoEurópskymi hodnotami sú okrem iného ochrana ľudských práv a slobôd, medzi ktoré patrí aj sloboda prejavu a tlače. Tá sloboda prejavu, ktorú uplatnila aj Zuzana Hlávková, alebo sloboda tlače, ktorú sa hanlivými označeniami snažíte, podľa mnohých domácich aj zahraničných názorov diskreditovať. Tieto práva a hodnoty nie sú vlastné pre diktátorov, ako bol napríklad Fidel Castro alebo akým je aj Alexander Lukašenko či Vladimír Putin, s ktorými sa stretávate či otvorene stotožňujete. Nemyslíte si, že s vašimi hanlivými výrokmi, cestou do Bieloruska, ale aj nekritickým obdivom k diktátorovi, akým bol Fidel Castro, zhoršujete renomé nášho štátu a taktiež nášho predsedníctva v rade Európskej únie?
zodpovedaná 7. 12. 2016Martin Klusdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVzhľadom na spoločensko-politické udalosti posledných dní v členských štátoch Európskej únie, konkrétne prezidentských volieb v Rakúsku a referenda v Taliansku, sa vás chcem opýtať, ako hodnotíte priebeh a výsledky spomínaných rakúskych prezidentských volieb a taktiež aký dopad bude podľa vás mať neúspešné referendum v Taliansku na Európsku úniu?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Martin Klusdočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán minister, obe komory britského parlamentu pravdepodobne do konca marca 2017 dajú mandát premiérke Therese Mayovej spustiť čl. 50 Lisabonskej zmluvy, a teda proces vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie. Rád by som sa v tejto súvislosti spýtal, ako sa na proces vyjednávania pripravuje slovenská diplomacia a čo budú hlavné priority našej vyjednávacej pozície?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Martin Klusdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, dostali sme viacero podnetov ohľadom nedostatkov elektronického systému úhrady diaľničnej známky. Ide o situácie, kedy pri zadávaní údajov do systému v dôsledku preklepu v zadanom evidenčnom čísle vozidla, spotrebiteľ nemal uhradenú diaľničnú známku. Keď si chybu spotrebiteľ nevšimne do 15 minút, zvolené hodnoty sa už nedajú zmeniť. Nemyslíte si, že vzhľadom na nemožnosť osobného rozhovoru prostredníctvom klientskeho centra, nakoľko ide len o nahratý automatický telefonát, by bolo vhodné predlžiť túto časovú lehotu, príp. nájsť iný mechanizmus korekcie pre prípad, že majiteľ zistí chybu až neskôr? Obzvlášť, keď reklamácia prostredníctvom elektronického formuláru sa javí ako značne neefektívna.
nezodpovedaná 22. 3. 2017Martin Klusdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, dovoľte mi opýtať sa vás, ako je možné, že Odbor komunikácie Generálneho riaditeľstva Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) zamietol žiadosť o umiestnenie pamätnej tabule spomienky vyvezených židovských detí, v súvislosti s deportáciou Židov v období Slovenského štátu, v priestoroch Hlavnej stanice v Bratislave? Nie sú snáď uvedené udalosti dostatočne viditeľnou čiernou škvrnou slovenskej histórie, obzvlášť v kontexte nepopierateľného transportu židovskej populácie cez Bratislavu a v kontexte Hlavnej stanice ako domovského prístavu ŽSR?
nezodpovedaná 29. 3. 2017Martin Klusdočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán minister, vzhľadom na schválenie nového referenda o nezávislosti škótskym parlamentom mi dovoľte sa opýtať vás na pozíciu vlády Slovenskej republiky k tejto problematike a taktiež na postoj k perspektívnym snahám Škótska o znovu vstúpenie, resp. nevystúpenie z Európskej únie.
nezodpovedaná 5. 4. 2017Martin Klusdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, chcem sa vás opýtať, či ste si preštudovali náš Manifest slovenského eurorealizmu (z dielne SaS) a ak áno, tak s ktorými opatreniami reformy EÚ konkrétne sa s nami stotožňujete a ste pripravený nám pomôcť s ich presadením v Európskej únii?
zodpovedaná 5. 4. 2017Martin Klusdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerVážený pán minister, v súvislosti s témou Brexit-u a odchodom európskych agentúr z Veľkej Británie sa vás chcem opýtať, aké konkrétne kroky pripravujete za účelom získania Európskej liekovej agentúry pre Slovensko?
zodpovedaná 5. 4. 2017Martin Klusdočasne poverený minister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, chcem sa vás opýtať, aké konkrétne kroky plánujete podniknúť preto, aby sa podozrenia zo snahy ovplyvňovania volebných procesov zo strany Ruskej federácie (viď Spojené štáty americké, Holandsko a Francúzsko) neobjavili aj v Slovenskej republike?
nezodpovedaná 5. 4. 2017Martin Klusdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, v súvislosti s medializovanými informáciami o prijatom zákone, ktorý de facto znemožňuje ďalšie fungovanie Stredoeurópskej univerzity v Budapešti, sa vás chcem opýtať, ako vnímate možnosti odchodu tejto inštitúcie z Maďarska na Slovensko a aké prípadné kroky ste pripravený podniknúť v tejto veci, aby sa nám podarilo túto inštitúciu získať pre Slovensko?
nezodpovedaná 6. 9. 2017Martin Klusdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, v súvislosti so zamietnutím žaloby Slovenska a Maďarska, proti dočasnému mechanizmu Európskej únie na prerozdeľovanie utečencov na základe kvót, Súdnym dvorom Európskej únie v Luxemburgu zo dňa 6. 9. 2017 sa vás chcem opýtať, aké ďalšie kroky plánujete podniknúť v tejto veci a zároveň, koľko budú slovenských daňovníkov stáť vyplývajúce súdne trovy?
zodpovedaná 6. 9. 2017Martin Klusdočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán minister, budúci týždeň začne druhé čítanie britského parlamentu o zákone o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Rád by som sa vás spýtal, v akom stave sú rokovania o BREXIT-e a do akej miery vidíte ako reálne vyjadrenia Martina Selmayra o tom, že Spojené kráľovstvo môže ešte legálne zvrátiť proces vystúpenia z Európskej únie?
zodpovedaná 6. 9. 2017Martin Klusdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerVážený pán minister, v súvislosti s témou BREXIT-u a z neho vyplývajúce presídlenie Európskej agentúry pre lieky tzv EMA, by som sa vás rád opýtal, v akom štádiu je kandidatúra Slovenskej republiky ako perspektívneho budúceho sídla tejto inštitúcie, resp. ako sa nám do tejto chvíle podarilo naplniť jednotlivé kritériá výberu?
nezodpovedaná 11. 10. 2017Martin Klusdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, francúzsky prezident Emmanuel Macron predstavil koncom septembra svoj ambiciózny plán a víziu Európskej únie na najbližších desať rokov, ktorá, okrem iného, zahŕňa spoločnú obranu, políciu, či azylový úrad. Dovoľte mi opýtať sa vás do akej miery sa stotožňujete s jeho pozíciami?
zodpovedaná 11. 10. 2017Martin Klusdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerVážený pán minister, v súvislosti s témou BREXIT-u a z neho vyplývajúceho presídlenia Európskej agentúry pre lieky (EMA) sa dňa 28. 9. 2017 uskutočnila v Hoteli Devín prezentácia Rumunského veľvyslanectva na Slovensku na tému infraštruktúry a výhodách presídlenia tejto agentúry do Bukurešti. Dovoľte mi opýtať sa, či a keď tak v akej podobe vyvíja Slovenská republika podobné aktivity v ostatných členských štátoch, v záujme zvýšenia svojich šancí získať uvedenú agentúru?
nezodpovedaná 11. 10. 2017Martin Klusdočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán minister, v súvislosti s napätou situáciou a násilnými zásahmi polície v Katalánsku, by som sa vás rád opýtal, akým spôsobom sa Slovenská republika stavia k týmto citlivým okolnostiam a zároveň, či na úrovni inštitúcií Európskej únie prebieha diskusia k spoločnému stanovisku a prípadne aj možnosti delegovania mediátora pre potreby riešenia vzniknutej situácie.
nezodpovedaná 18. 10. 2017Martin Klusdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, aký ďalší vývoj očakávate v témach, bezprostredne dotýkajúcich sa Slovenskej republiky, menovite: migračná politika, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, prípadne energetická bezpečnosť, po zostavení vlád v Nemecku a Francúzsku?
zodpovedaná 18. 10. 2017Martin Klusdočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán minister, aká je pozícia Slovenskej republiky v súvislosti so súčasnou problematikou Iránskej jadrovej dohody vzhľadom na komplikované pozície medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými?
zodpovedaná 18. 10. 2017Martin Klusdočasne poverený minister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, v súvislosti so zrušením vízovej povinnosti pre občanov Ukrajiny sa vás chcem opýtať, akým spôsobom sa prejavil tento krok na počte osôb s ukrajinským štátnym občianstvom prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky? Prejavili sa niektoré pozitíva spojené s týmto krokom, ako napríklad turizmus a obchod, či negatívne, ako napríklad ilegálne zamestnávanie a zvýšenie miery kriminality?
nezodpovedaná 29. 11. 2017Martin Klusdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, rád by som sa vás opýtal, aké konkrétne výstupy malo vaše stretnutie s čínskym premiérom Li Kche-ćchiangom z pondelka tohto týždňa (27.11.2017), aké daňové úľavy boli prisľúbené pre prípadných investorov z Číny a taktiež, či bola na stretnutí otvorená otázka ľudských práv?
nezodpovedaná 29. 11. 2017Martin Klusdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, rád by som sa vás opýtal, aké formálne a neformálne diplomatické aktivity konkrétne ste vy osobne využili v súvislosti s neúspešným uchádzaním sa Bratislavy o sídlo Európskej liekovej agentúry (EMA)?
zodpovedaná 29. 11. 2017Martin Klusdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerVážený pán minister, rád by som sa vás opýtal, aké formálne aj neformálne diplomatické aktivity konkrétne ste vy osobne využili v súvislosti s neúspešným uchádzaním sa Bratislavy o sídlo Európskej liekovej agentúry (EMA)?
zodpovedaná 29. 11. 2017Martin Klusdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerVážený pán minister, rád by som sa vás opýtal, prečo Slovensko nehlasovalo v druhom kole hlasovania o sídle Európskej liekovej agentúry (EMA)? Keďže svojím hlasom mohlo rozhodnúť o sídle, nebolo omnoho strategickejšie dohodnúť sa s niektorou z uchádzajúcich sa krajín, a to najmä v súvislosti s voľbou šéfa Euroskupiny či budúcich sídlach európskych agentúr?
nezodpovedaná 29. 11. 2017Martin Klusdočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán minister, rád by som sa vás opýtal, aké formálne aj neformálne diplomatické aktivity konkrétne ste vy osobne využili v súvislosti s neúspešným uchádzaním sa Bratislavy o sídlo Európskej liekovej agentúry (EMA)?
nezodpovedaná 31. 1. 2018Martin Klusdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, rád by som sa vás opýtal, aké konkrétne kroky pripravujete v záujme zvýšenia volebnej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu tak, aby sme predišli historicky najnižším výsledkom?
nezodpovedaná 31. 1. 2018Martin Klusdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, rád by som sa vás opýtal na váš názor ohľadom prerozdelenia počtu poslancov Európskeho parlamentu po vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie?
zodpovedaná 31. 1. 2018Martin Klusdočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán minister, rád by som sa vás opýtal, aké konkrétne kroky pripravujete v záujme zvýšenia volebnej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu tak, aby sme predišli historicky najnižším výsledkom?
zodpovedaná 31. 1. 2018Martin Klusdočasne poverený minister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, rád by som sa vás opýtal, aké konkrétne kroky pripravujete v záujme zvýšenia volebnej účasti vo voľbách do Európskeho parlamentu tak, aby sme predišli historicky najnižším výsledkom?
nezodpovedaná 31. 1. 2018Martin Klusdočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán minister, rád by som sa vás opýtal na váš názor ohľadom prerozdelenia počtu poslancov Európskeho parlamentu po vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie.
nezodpovedaná 14. 2. 2018Martin Klusdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, v súvislosti s procesom aktivácie článku 7. Zmluvy o Európskej únii voči Poľsku a predbežným stanoviskom Slovenskej republiky v tejto veci sa vás chcem opýtať, kedy a na základe čoho sa rozhodne definitívne pozícia Slovenskej republiky v hlasovaní o rozhodnutí vyplývajúcom z preventívnej fázy?
nezodpovedaná 14. 2. 2018Martin Klusdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, v súvislosti s rozhodnutím krajín V4 a Slovinska, Chorvátska, Bulharska a Rumunska, zo dňa 7. 2. 2018 v Budapešti, zvýšiť svoje členské príspevky do rozpočtu Európskej únie z 1,0 % hrubého národného dôchodku na 1,1 % sa vás chcem opýtať, či je toto zvýšenie definitívne alebo môžeme predpokladať ešte ďalší nárast, a najmä, akým spôsobom chcete tento nárast vykryť z verejných financií, keďže ide o sumu približne 80 miliónov eur?
zodpovedaná 14. 2. 2018Martin Klusdočasne poverený minister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, 5. 1. 2018 ste sa pre TA3 vyjadrili, že máte záujem zdaniť Bitcoin a iné kryptomeny. Popularita týchto mien za posledný rok narástla aj na Slovensku. Preto by som sa chcel opýtať, nakoľko v prípade kryptomien ide často o anonymne transakcie, ako to plánujete zrealizovať? Takisto, ako plánujete počítať výšku tejto dane, keďže hodnota kryptomien sa mení veľmi rýchlo, napríklad cena jedného Bitcoinu bolo k 29. 1. 2018 na úrovni 11 600 dolárov, ale k 5. 2. 2018 už len 7 000 dolárov.
nezodpovedaná 14. 2. 2018Martin Klusdočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán minister, v súvislosti s procesom aktivácie článku 7. Zmluvy o Európskej únii voči Poľsku a predbežným stanoviskom Slovenskej republiky v tejto veci sa vás chcem spýtať, kedy a na základe čoho sa rozhodne definitívna pozícia Slovenskej republiky v hlasovaní o rozhodnutí vyplývajúcom z preventívnej fázy?
zodpovedaná 9. 5. 2018Martin Klusdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, na základe rozporuplných informácií, ktoré sa objavili v tlači, by som sa vás chcel opýtať na plánovaný časový harmonogram výstavby úseku R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška, rovnako ako aj na rozsah výstavby. Pôjde o plný alebo polovičný profil?
zodpovedaná 9. 5. 2018Martin Klusdočasne poverená ministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, aké sú kontrolné procedúry pre diplomatické misie opúšťajúce schengenský priestor na letisku Bratislava, berúc do úvahy stotožnenie osôb s cestovnými dokladmi a kontrolu batožiny vrátane tej, ktorá podlieha Viedenskému dohovoru?
zodpovedaná 9. 5. 2018Martin Klusdočasne poverená ministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, v súvislosti s kauzou únosu občania Vietnamskej socialistickej republiky Trinh Xuan Thanh mi dovoľte opýtať sa vás, či existuje kamerový záznam delegácie, napríklad ako vchádza do letiskovej V. I. P. zóny? A ak nie, nemali by tam byť kamery?
zodpovedaná 9. 5. 2018Martin Klusdočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáVážená pani ministerka, rád by som sa opýtal, či má ministerstvo komplexnú vedomosť o úrovni zavlažovacích systémov na území Slovenskej republiky a do akej miery je ministerstvo pripravené pomôcť čeliť poľnohospodárom pri aktuálnych výkyvoch počasia?
zodpovedaná 9. 5. 2018Martin Klusdočasne poverená ministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, ak sa občan Vietnamskej socialistickej republiky Trinh Xuan Thanh vrátil do vlasti dobrovoľne, ako tvrdia vietnamské úrady, dá sa dohľadať prechod osoby s pasom vydaným na toto meno schengenskou hranicou?
nezodpovedaná 9. 5. 2018Martin Klusdočasne poverená ministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, plánujete posilniť personálne kapacity policajných zložiek v okrese Sereď vzhľadom na viackrát medializovanú zvýšenú kriminalitu?
nezodpovedaná 16. 5. 2018Martin Klusdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, dnes je všeobecne známe, že Slovenská republika má jeden z najprísnejších azylových zákonov v EÚ. Keďže sa ale pripravuje reforma na úrovni Európskej únie, tzv. Spoločná azylová politika EÚ, rád by som sa vás opýtal, či je predpoklad, že by prípadné zmeny mohli v konečnom dôsledku znamenať uvoľnenie azylového režimu na Slovensku. A ak áno, tak v akej podobe?
nezodpovedaná 16. 5. 2018Martin Klusdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, dnes je všeobecne známe, že Slovenská republika má jeden z najprísnejších azylových zákonov v EÚ. Keďže sa ale pripravuje reforma na úrovni Európskej únie, tzv. Spoločná azylová politika EÚ, rád by som sa vás opýtal, či je predpoklad, že by prípadné zmeny mohli v konečnom dôsledku znamenať uvoľnenie azylového režimu na Slovensku. A ak áno, tak v akej podobe?
zodpovedaná 16. 5. 2018Martin Klusdočasne poverený minister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, v súvislosti s ratifikovanou Parížskou klimatickou dohodou sa vás chcem spýtať, aké konkrétne kroky podnikla doposiaľ Slovenská republiky v naplnení vytýčených cieľov uvedených v tomto dokumente?
nezodpovedaná 16. 5. 2018Martin Klusdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, v súvislosti so zmenami smerujúcimi k avizovanej liberalizácii úsekov železničných tratí sa vás chcem opýtať, či bude tento rok znamenať aj vytvorenie rovnakých podmienok pre štátneho, ako aj súkromných dopravcov.
nezodpovedaná 16. 5. 2018Martin Klusdočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáVážená pani ministerka, v súvislosti s pripravovanou reformou systému prideľovania dotácií pre poľnohospodárov sa vás chcem opýtať na váš odhad, kedy a ako konkrétne pocíti plánované zmeny aj konečný spotrebiteľ?
nezodpovedaná 16. 5. 2018Martin Klusdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, vzhľadom na viaceré komplikácie z minulosti, by som sa vás rád opýtal na finálne trasovanie, ako aj plánovaný časový harmonogram výstavby úseku R2 - obchvat mesta Zvolen?
nezodpovedaná 23. 5. 2018Martin Klusdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, v kontexte hlasovania Rady Európskej únie o aktivácii článku 7 odseku 1 Zmluvy o Európskej únii voči Poľsku, mi dovoľte opýtať sa vás, aké bude stanovisko Slovenskej republiky? Zároveň vás prosím, podľa možnosti o detailné zdôvodnenie tohto stanoviska.
nezodpovedaná 23. 5. 2018Martin Klusdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, v súvislosti s avizovaným vznikom nových európskych agentúr - Európska agentúra práce (Labour Authority) a Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), mi dovoľte opýtať sa, či sa Slovenská republika bude uchádzať sa o získanie týchto agentúr a ak áno, aké kroky ste a aké kroky plánujete pre tento účel podniknúť?
nezodpovedaná 23. 5. 2018Martin Klusdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, na základe medializovaných informácií, ktoré vyvolali mimoriadne negatívnu publicitu aj v zahraničí o neodôvodnenom zadržaní mobilného telefónu českej investigatívnej novinárky Pauly Holcovej, mi dovoľte opýtať sa nasledovné: 1. Bol podľa vás tento postup správny, aj napriek tomu, že jej mobilný telefón mohol obsahovať citlivé osobné údaje, týkajúce sa najmä jej práce? 2. V akom štádiu sa predmetná záležitosť nachádza v súčasnosti?
nezodpovedaná 23. 5. 2018Martin Klusdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, Česká republika podpísala v Helsinkách dňa 21. 5. 2018 Memorandum o pristúpení k Európskemu centru excelencie pre boj s hybridnými hrozbami. Plánuje Slovenská republika zrealizovať rovnaký krok? Ak áno, tak kedy?
123456