Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 27. 4. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterV roku 2004 sa zmenil zákon na výpočet starobných dôchodkov, ktorý rozdelil dôchodcov na dve skupiny - starodôchodcov a novodôchodcov. Nový výpočet poškodil približne pol milióna dôchodcov, ktorí majú dôchodok vypočítaný podľa starých socialistických pravidiel a majú ho výrazne nižší. Dvaja dôchodcovia s totožnou pracovnou históriou tak dostávajú výrazne rozdielne dôchodky, a to podľa dátumu odchodu do dôchodku. Ústavný súd rozhodol, že je to zákonné. No samotná vláda cíti, že nejde o morálne správny stav, keďže v Programovom vyhlásení vlády sa uvádza, že na starodôchodcov bude vláda myslieť pri rozdeľovaní vianočných príspevkov. Považujem túto formulku v Programovom vyhlásení vlády za zhmotnenie priania koaličného partnera MOST - HÍD, ktorý nespravodlivosť v dôchodkoch dlhodobo kritizuje. Chcem sa pána ministra spýtať, či plánuje vláda aj nejaké systematické opatrenie, ktoré by zmenilo súčasný nespravodlivý stav?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Simona Petríkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, kedy odvoláte ministra vnútra Roberta Kaliňáka a kedy sa odsťahujete z bytu, pri ktorom je vážne podozrenie, že bol financovaný z daňových podvodov?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRodič sa pýta, prečo pri riaditeľovi školy má právo veta starosta, keď po odbornej stránke na to nie sú nekvalifikovaní a nemajú šancu posúdiť vhodnosť kandidáta na post riaditeľa, ktorý prešiel úspešne výberovým konaním v rade školy? Ako je možné, že názor laika je postavený nad názor školskej rady?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRodič sa pýta: V Rožňave končí v júni 2016 bežnú základnú školu moje dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré nevyhnutne potrebuje asistenta učiteľa. Je prijaté na strednú odbornú školu, avšak od septembra mu škola nevie asistenta učiteľa zabezpečiť. To sa vraj podarí až v druhom polroku a ani to nie je vraj zaručené. Ako majú rodičia riešiť tento problém?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRodič sa pýta, prečo nie je možné používať osvedčené zahraničné učebnice aj v iných predmetoch ako cudzie jazyky? Prečo sú autori a nakladadelia chránení pred konkurenciou?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRodič sa pýta, či sa bude ministerstvo školstva zaoberať nesystémovými opatreniami, ktoré sa používajú vo financovaní škôl (dohodovacie konania, nejednotné normatívy) a ktoré sú založené skôr na "dobrých vzťahoch" so zriaďovateľom ako na skutočnej potrebe? Nebolo by vhodnejšie zaviesť jasné a jednoduché financovanie na dieťa?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRodič sa pýta: Naše deti majú množstvo učebníc, ktoré nám len stoja doma v poličkách a učitelia si vyrábajú vlastné pracovné listy, pretože tie učebnice nie sú dobré. Na niektoré predmety nie sú učebnice vôbec. Prečo nedostane škola peniaze na nákup učebníc, ktoré by našim deťom vyhovovali, keď ministerstvo nie je schopné zabezpečiť moderné učebnice? Nakoniec sa musíme na vyhovujúce materiály aj tak poskladať my, rodičia, ale nie každý má na to peniaze.
nezodpovedaná 15. 6. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRodič sa pýta, prečo predpisy ministerstva školstva, ktoré riešia vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím, neriešia aj podmienky pobytu týchto detí v školskom klube a ich účasť na mimovyučovacích aktivitách a popoludňajších krúžkoch? V praxi to potom vyzerá tak, že deti s postihnutím sa takýchto aktivít vôbec nemôžu zúčastniť, lebo asistent, ktorého má dieťa dopoludnia na vyučovaní, s ním už nemôže byť popoludní.
zodpovedaná 7. 9. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerJán, žijúci v Brne, sa pýta: „Prečo Slovensko ešte stále nemá funkčný DRG systém, kedy ho bude mať a hlavne, kto a ako bude určovať ceny pre jednotlivé kódy diagnóz?“
zodpovedaná 7. 9. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerMartin z Košíc sa pýta: „Ako chcete riešiť predražené nákupy zdravotníckych zariadení a systémové rozkrádanie v zdravotníctve?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerEmil z Jacoviec sa pýta: „Vážený pán minister, aké sú Vaše možnosti obmedziť na minimum tunelovanie verejných zdrojov v zdravotníctve spôsobom, aký bol preukázaný v kauzách „Piešťanské CT, Košická záchranka, Klinika Kostka“ a podobne?"
nezodpovedaná 7. 9. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerTomáš z Bánoviec nad Bebravou sa pýta: „Prečo prevádzkujú toľko veľa magnetických rezonancií a CT prístrojov súkromné s.r.o-čky namiesto nemocníc a univerzít, pričom častokrát nie sú súčasťou žiadneho medicínskeho zariadenia? Nemalo by byť zákonom obmedzené budovanie takéhoto vysoko špecializovaného pracoviska mimo lekárskych zariadení? A nie je to hazardovanie so životmi ľudí, keďže častokrát sa tam vykonávajú zákroky, ktoré sú vysoko rizikové a vyžadujú si rýchly zásah lekárov v prípade potreby? Nebolo by pre ľudí aj pre štát výhodnejšie, aby takéto zariadenia a pracoviská boli priamo súčasťou štátnych nemocníc?"
nezodpovedaná 7. 9. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerTomáš zo Skalice sa pýta: „Ako je možné, že keď sa stane nejaký úraz v Skalici, po zavolaní záchrannej služby dorazí sanitka súkromnej záchrannej služby z Brodského, ktoré je vzdialené približne 25 kilometrov od Skalice, hoci sanitky skalickej nemocnice nie sú na žiadnom výjazde a na požadované miesto to majú niekoľkonásobne bližšie?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerJán, žijúci v Brne, sa pýta: „Nemocnice v súkromnom vlastníctve tvrdia, že dokážu dosiahnuť dokonca ziskovosť svojej prevádzky, a to aj prostredníctvom centralizovaných nákupov a najmä eliminácie podvodov, údajne veľmi rozšírených v štátnych nemocniciach, pri ktorých sa tovar a služby v zdravotníctve zaobstarávajú za prestrelené ceny, pričom časť zisku predajcu je potom vo forme úplatku, či iného kickbacku venovaná niekomu, kto zo strany nemocnice tento obchod sprostredkoval. Ak je toto tvrdenie pravdivé, prečo Ministerstvo zdravotníctva nedokáže v nemocniciach pod kontrolou štátu a územnej samosprávy efektívne dohliadať na nákupné ceny a predchádzať podobným podvodom? Aké opatrenia sa chystá Ministerstvo zdravotníctva prijať v tomto smere?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerPavol z Bratislavy sa pýta: „Kedy a kde bude konečne nová fakultná nemocnica v Bratislave?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerJuraj z Bratislavy sa pýta: „Eviduje zdravotníctvo podvody, ktoré konajú lekári vypisovaním fiktívnych práceneschopnosti/nálezov za finančnú odmenu? Ako chce ministerstvo proti takýmto podvodom bojovať?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerJuraj z Bratislavy sa pýta: „Ako vníma Ministerstvo zdravotníctva zubných lekárov, ktorí doobeda vyšetria 12-15 ľudí, len aby si zapísali úkony? Nemalo by sa kontrolovať, koľko zákrokov je zubár v skutočnosti schopný vykonať? Je vôbec možné reklamovať zub (keďže dnes je možné reklamovať takmer všetko)? Ako garantuje zubár, že jeho výkon je profesionálny a neoklamal pacienta (napríklad použitím lacnejšej vložky, ako je evidovaná)?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerJozef zo Skalitého sa pýta: „Ako a kedy zabezpečíte dôstojné podmienky pre (nielen) mladých lekárov, aby nemali potrebu utekať do zahraničia?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerJuraj z Bratislavy sa pýta: „Ako chce ministerstvo motivovať, aby lekári chodili aj do okresov, kam nikto nechce chodiť a aby boli starší lekári nahradení mladšími?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerJuraj z Bratislavy sa pýta: „Ako chce ministerstvo zdravotníctva dohliadať na úplatky farmaceutických firiem lekárom, ktoré nie sú nahlasované a ak áno, tak v minimálnych množstvách? Nepracujú lekári pre farmaceutické firmy pri predpisovaní liekov, keď vedia, že od spoločnosti produkujúcej daný liek dostanú napríklad "pobyt na konferencii v Dubaji"? Nie je tým pádom uprednostnený liek, za ktorého predpis budú odmenení? Ako tomu zamedziť a nechať výber na pacientovi?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerPán Ján zo Šurian sa pýta: „Prečo sa v 21. storočí musí nosiť toaletný papier do nemocnice?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerDominika z Bratislavy sa pýta: „Pán minister, zaujíma ma, čo mienite spraviť s tým, že na Slovensku (viem hlavne o Bratislave) máme nedostatok lekárov - špecialistov. Napríklad, prečo, ak som akútny prípad, musím 4 mesiace čakať na endokrinológiu? Prečo, keď som obvolala asi 30 psychiatrov alebo 30 stomatológov v Bratislave, všetci mi povedali, že neprijímajú nových pacientov? Takto som nútená hľadať pomoc u súkromného lekára (ProCare), kde zaplatím nemalé peniaze. V Bratislave je aj nedostatok gynekológov, niektorí za vyššie poplatky zoberú ďalších pacientov a pri každej návšteve požadujú 10 €, inak vás nezoberú. Lekári už majú rôzne praktiky. Situácia je neúnosná, veľa chorých umiera aj kvôli nedostatočným vyšetreniam, respektíve aj kvôli dlhším čakacím dobám! Prečo môj otec musel 4 mesiace čakať na to, kým ho zoperovali v Banskej Bystrici? Bol akútny prípad, kedykoľvek sa mu mohol upchať pankreatický vývod a mohol zomrieť. Na magnetickú rezonanciu (ktorá je pred operáciou nevyhnutná) musel čakať 3 mesiace a na výsledok čakal ďalších 6 týždňov.“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerPetra z Nitry sa pýta: „Tento rok končím štúdium na lekárskej fakulte, odbor všeobecné lekárstvo. Mne nepríde normálne, že začínajúci lekár sa ide od práce zodrať, že omnoho častejšie prichádza do kontaktu s administratívou a papiermi, než s pacientom. Ako chcete docieliť, aby slovenskí lekári neutekali do sveta? Ako chcete lekárov motivovať? Kedy sa na oddeleniach prestaneme hanbiť za staré kachličky, postele, operačné stolíky (áno, aj na zrekonštruovaných špičkových štátnych oddeleniach tento problém pretrváva)? Kedy sa špecializované náčinie prestane kupovať niekoľko stopercentne predražené? Kedy e-health začne fungovať tak ako má? Neuvažujete taktiež nad prísnejším sankcionovaním mamičiek neočkujúcich svoje deti? Určitá forma osvety, čo sa týka medicíny, by národu prospela.“
zodpovedaná 26. 10. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister financií SR Peter KažimírDrahomír zo Starej Ľubovne sa pýta: „Nebolo by vhodné preferovať vozidlá z domácej výroby pre samosprávu a štátnu správu?“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister financií SR Peter KažimírOliver z Trnavy sa pýta: „Pán minister, od kedy budú môcť reálne živnostníci využiť avizované zvýšenie paušálnych výdavkov na 60% až do výšky 20 tisíc ročne? Budú si môcť živnostníci uplatniť takéto paušálne náklady už za rok 2017 v roku 2018?“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister financií SR Peter KažimírJozef z Bratislavy sa pýta: „Povinné zmluvné poistenie mi za osobné auto pre rok 2017 zvýšila nemenovaná poisťovňa o 12%, čo predstavuje zvýšenie o 12 eur. Poisťovňa mi na moju otázku odpovedala, že je to zvýšenie z dôvodu zavedenia dane z poistiek. Pamätám sa že v televízii ste sľubovali, že sa táto daň nepremietne do cien poistiek. Keď sa tak dobre darí našej ekonomike, prečo zvyšujete dane, ktoré zaplatíme my - radoví občania aj vo forme zvýšených cien za poistky?“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister financií SR Peter KažimírPeter z Dunajskej Stredy sa pýta: „Je adekvátne, ak mi štát berie polku príjmov (cca 650 eur/mesačne) a ja dostávam na oplátku zastarané školstvo, úbohú zdravotnú starostlivosť, skorumpovanú políciu/justíciu, armádu, ktorá by nás nedokázala ochrániť a neplní si záväzky vo financovaní voči NATO, nefunkčnú informatizáciu, absenciu diaľnic na dôležitých úsekoch, atď.? Nemám vôbec pocit, že využívam služby v hodnote 650 eur mesačne.“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister financií SR Peter KažimírFilip z Trnavy sa pýta: „Prečo považujete za nutné neustále zvyšovať odvody a vymýšľať nezmyselné dane, ktoré majú v konečnom dôsledku za cieľ "ošklbať" strednú vrstvu namiesto toho, aby ste zvýšili efektivitu vynakladania verejných prostriedkov?“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister financií SR Peter KažimírMartin z Bratislavy sa pýta: „Prečo sú naše zákony z roka na rok viac neprehľadné? Zavádzajú toľko nezmyselných výnimiek a položiek zvyšujúcich základ dane (zákon o dani z príjmov), čím sa narušuje právna istota a vymožiteľnosť práva.“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister financií SR Peter KažimírPeter z Dunajskej Stredy sa pýta: „Prečo sa dáva z našich daní dotácia pre zahraničnú firmu Jaguar a zároveň sa zvyšujú dane pre domáce obyvateľstvo/živnostníkov/podnikateľov napriek tomu, že je vyšší príjem štátneho rozpočtu? Prečo sa pri tvorbe pracovného miesta uprednostňuje zahraničný podnikateľ pred domácim? Zahraničnému podnikateľovi dávame peniaze, ktoré zoberieme slovenskému.“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister financií SR Peter KažimírMartin z Bratislavy sa pýta: „Prečo je v porovnaní s okolitými štátmi u nás taký nepomer medzi hodnotou, ktorú daňovník zaplatí v rôznych daniach a hodnotou služieb jemu poskytovaných štátom?“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister financií SR Peter KažimírMiroslav zo Smrečan sa pýta: „Prečo aj pri maximálnych opatreniach proti možnosti daňových únikov stále cca 30 % DPH končí niekde v " čiernej diere " ?“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister financií SR Peter KažimírMichal z Vranova nad Topľou sa pýta: „Vážený pán minister, kvôli genetike majú moje deti silnejšie dioptrie a nosia kontaktné šošovky. Na túto zdravotnícku pomôcku sa uplatňuje znížená sadzba DPH 10 %. K šošovkám ale potrebujete roztoky, no na tie je už sadzba DPH 20 %. Ako rodič rátam naozaj každý cent. Bolo by pre štát finančne neudržateľné, ak by pomohol rodičom detí so silnými dioptriami a stanovil DPH na tieto roztoky na 10 %?“
zodpovedaná 23. 11. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanMonika z Košíc sa pýta: "Kedy sa vyrieši situácia detí, ktorým zle vychádzajú roky a do škôlky ich preto nevezmú, pretože ešte nedosiahli 3 roky veku, ale po ich dosiahnutí, čo môže byť pokojne aj o mesiac, štát prestane poskytovať rodičovský príspevok. Ako sa mám vrátiť do práce a kde mám v takomto prípade nechať svoje dieťa? Súkromnú škôlku si nemôžem dovoliť."
nezodpovedaná 23. 11. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanMaja z Bratislavy sa pýta: "Pred materskou som mala výborný príjem, manžel ho má tiež, prečo, keď odvádzam vysoké dane a odvody a následne potrebujem od štátu pomoc - využitie týchto mojich prostriedkov, mi zavrie dvere pred očami? Kde je Ficov plán na rozširovanie škôlok?"
nezodpovedaná 23. 11. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekMichal sa pýta: "Bolo by možné presadiť autovlaky medzi Ružomberkom a Žilinou? Keďže diaľnica je v nedohľadne, toto spojenie v polhodinovom/hodinovom intervale by nemuselo byť nerentabilné."
nezodpovedaná 23. 11. 2016Simona Petríkdočasne poverená ministerka spravodlivosti SR Lucia ŽitňanskáPeter zo Žiliny sa pýta: "Som jeden z tých otcov, čo sa rozviedli, bez omeškania si plnia vyživovacie povinnosti, mám záujem o svoje deti, avšak exmanželka mi bráni v kontakte s nimi, neplní rozsudok, očierňuje ma pred deťmi. V súčasnej legislatíve nemám ako otec skoro žiadne efektívne možnosti, ako s vyššie uvedeným bojovať. Z reálnych skúseností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pôsobí, ako keby neexistoval, a súd vždy len poukáže na jej povinnosť plniť rozsudok. Navrhnete ďalšie možnosti ako s uvedeným reálne bojovať, nielen na papieri? Plánujete takúto zmenu? Ak otec neplatí výživné, môžu mu vziať vodičský preukaz. Súhlasili by ste s tým, aby sa toto začalo uplatňovať aj v prípade rodičov, ktorí nerešpektujú rozhodnutia súdu? Pomôžete tým množstvu otcov a detí, ktoré potrebujú aj otca, aj matku."
nezodpovedaná 23. 11. 2016Simona Petríkdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanAnna z Bratislavy sa pýta: "Prečo nie je možné sa odvolať proti rozhodnutiu o neprijatí dieťaťa do predškolského zariadenia? Prečo sa nenájde nikto, kto je schopný vysvetliť, podľa akých kritérií boli miesta v škôlke obsadzované?"
nezodpovedaná 1. 2. 2017Simona Petríkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, ako je možné, že tabuľkové platy zamestnancov v školstve, ktoré schvaľuje vláda, nie sú na úrovni aspoň minimálnej mzdy? Prečo, by mali zamestnávatelia, často samosprávy, dorovnávať platy kuchárkam či ekonómkam, ktoré sú určené na ich osobné ohodnotenie a nie na dorovnávanie sumy na úroveň minimálnej mzdy?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Simona Petríkdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán Richard sa pýta: "Chcem sa spýtať predsedu vlády Roberta Fica prečo zavádza verejnosť štatistickou informáciou o priemernej mzde ktorá je okolo 900 eur, keď ju nezarábajú ani pracujúci v automobilovom priemysle, kde sú najvyššie mzdy v priemysle, ani v štátnej správe. Nebolo by korektné uvádzať mediánovú mzdu? "
nezodpovedaná 1. 2. 2017Simona Petríkdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekPán Tomáš sa pýta: "Ministerstvo dopravy obstaráva softvér pre stavebné úrady (Informačný systém výstavby). Víťazná ponuka od uchádzača presahuje cenu 40 000 000 eur za 9 ročný vývoj a rozbehnutie softvéru. Za predošlého ministra (Figeľ) sa softvér mienil obstarať "iba" za 17 000 000 €. Podklady k verejnému obstarávaniu softvéru dostupné na stránke Úradu verejného obstarávania nijako neriešia reformu štátnej stavebnej správy (zrušenie stavebných úradov) tak, ako o plánovanej reforme informovala riaditeľka štátnej stavebnej správy na konferencii pre stavebné úrady v októbri. Ak ministerstvo tvrdí, že softvér sa prispôsobí prípadným legislatívnym zmenám, prečo ministerstvo opakovane na žiadosti združenia Slovensko.Digital nesprístupnilo dokumenty k zákazke, aby sa odborníci z IT sektora mohli presvedčiť o technických riešeniach v prípade reformy úradov?"
nezodpovedaná 1. 2. 2017Simona Petríkdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekPán Tomáš sa pýta: "Ministerstvo dopravy obstaráva softvér pre stavebné úrady (Informačný systém výstavby). Víťazná ponuka od uchádzača presahuje cenu 40 000 000 eur za 9 ročný vývoj a rozbehnutie softvéru. Za predošlého ministra (Figeľ) sa softvér mienil obstarať "iba" za 17 000 000 €. Podklady k verejnému obstarávaniu softvéru dostupné na stránke Úradu verejného obstarávania nijako neriešia reformu štátnej stavebnej správy (zrušenie stavebných úradov) tak, ako o plánovanej reforme informovala riaditeľka štátnej stavebnej správy na konferencii pre stavebné úrady v októbri. Čo spôsobilo prudký nárast ceny za softvér? Pri mesačnej mzde 3000 € mesačne (!) by mohlo na zákazke pracovať nepretržite 9 rokov spolu 123 informatikov. Nezdá sa to pánovi ministrovi absurdné?"
nezodpovedaná 1. 2. 2017Simona Petríkdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterDnes nie sú verejne dostupné dáta, koľko súkromných zariadení typu jaslí na Slovensku máme a koľko detí ich navštevuje. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tieto údaje nemá a pri písaní novely jasličkového zákona pracoval vo vzduchoprázdne, pretože nevypracoval analýzu dopadov novely zákona na súkromných zriaďovateľov jaslí. Pani poslankyňa Vaľová, ktorá je zároveň primátorkou Humenného, povedala 31.1. 2017 na zasadnutí sociálneho výboru, že tieto údaje obce a mestá majú, lebo schvaľujú otváracie hodiny jaslí. Pýtam sa preto, ako je možné, že Ministerstvo práce si nezozbieralo tieto údaje a nevypracovalo počas prípravy zákona takýto prieskum dopadov?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Simona Petríkdočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekPán Tomáš sa pýta: „Ministerstvo dopravy obstaráva softvér pre stavebné úrady (Informačný systém výstavby). Víťazná ponuka od uchádzača presahuje cenu 40 000 000 eur za 9 ročný vývoj a rozbehnutie softvéru. Za predošlého ministra (Figeľ) sa softvér mienil obstarať "iba" za 17 000 000 €. Podklady k verejnému obstarávaniu softvéru dostupné na stránke Úradu verejného obstarávania nijako neriešia reformu štátnej stavebnej správy (zrušenie stavebných úradov) tak, ako o plánovanej reforme informovala riaditeľka štátnej stavebnej správy na konferencii pre stavebné úrady v októbri. Ide ministerstvo zakúpiť vývoj softvéru za 40 miliónov eur pre úrady, ktoré sa majú zrušiť?“
nezodpovedaná 1. 2. 2017Simona Petríkdočasne poverená ministerka spravodlivosti SR Lucia ŽitňanskáPán Peter sa pýta: "Ak pokiaľ si muž neplní vyživovaciu povinnosť, tak veľmi rýchlo sa dá siahnuť na jeho účty, resp. zobrať mu vodičský preukaz. V opačnom prípade, keď manželka neplní rozsudok o striedavej starostlivosti, tak nemáte nijaké efektívne možnosti. Môžete podať návrh na výkon rozsudku, pričom súd to bude preverovať ďalšie 3 roky a exmanželka ďalej neplní rozsudok, resp. ešte navyše poštváva deti proti vám. Napr. prečo nenavrhnete reciprocitu, nech aj matke, ktorá úmyselne neplní rozsudok, taktiež zoberú vodičský?"
nezodpovedaná 1. 2. 2017Simona Petríkdočasne poverený minister vnútra SR Robert KaliňákKamila sa pýta: "Slovenské matky, ktoré žijú a rodia v zahraničí, by chceli ísť krátko po narodení dieťatka pozrieť svoju rodinu na Slovensku, no než získajú všetky dokumenty, trvá to aj pol roka. Na konzuláte som nedostala termín, kým dieťa nie je na svete, po narodení dávajú rodičom termín o dva mesiace. Vybavenie slovenského rodného listu trvá 3 mesiace. Aj zápis sobášneho listu do osobitnej matriky trvá viac ako 3 mesiace, a tak majú mladé páry problém byť po svadbe spolu. Kvôli tomu som svojho manžela niekoľko mesiacov nevidela. Čo chce pán minister Kaliňák spraviť preto, aby slovenskí občania nemuseli tak dlho čakať na úkony matriky?"
nezodpovedaná 1. 2. 2017Simona Petríkdočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákKamila sa pýta: "Slovenské matky, ktoré žijú a rodia v zahraničí, by chceli ísť krátko po narodení dieťatka pozrieť svoju rodinu na Slovensku, no než získajú všetky dokumenty, trvá to aj pol roka. Na konzuláte som nedostala termín, kým dieťa nie je na svete, po narodení dávajú rodičom termín o dva mesiace. Vybavenie slovenského rodného listu trvá 3 mesiace. Aj zápis sobášneho listu do osobitnej matriky trvá viac ako 3 mesiace, a tak majú mladé páry problém byť po svadbe spolu. Kvôli tomu som svojho manžela niekoľko mesiacov nevidela. Čo chce pán minister Lajčák spraviť preto, aby slovenskí občania nemuseli tak dlho čakať na úkon konzulárnych úradov?"
zodpovedaná 29. 3. 2017Simona Petríkdočasne poverený minister kultúry SR Marek MaďaričBratislavčan z Dunajskej Stredy sa pýta: "Podľa zákona o štátnom jazyku "štát utvára v školskom, vedeckom a informačnom systéme také podmienky, aby si každý občan Slovenskej republiky mohol osvojiť a používať štátny jazyk slovom aj písmom". Zvažuje ministerstvo úpravu súčasného znenia zákona o štátnom jazyku, ktorá by umožnila efektívnejšiu výučbu slovenského jazyka, ako poznáme v školách dnes, konkrétne výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka, aby sa mohli po slovensky ľahšie naučiť aj ľudia, ktorí majú materinský jazyk iný ako slovenský?"
zodpovedaná 29. 3. 2017Simona Petríkdočasne poverený minister kultúry SR Marek MaďaričPrekladateľ z Bratislavy sa pýta: "Jedna zo štyroch kodifikačných príručiek je Morfológia slovenského jazyka z roku 1966. V klube prekladateľov však máme jednotný názor, a to, že 50 rokov stará kodifikačná príručka vôbec nestačí, nevyhovuje našim potrebám. Rovnako to pociťujeme s inou kodifikačnou príručkou Krátkym slovníkom slovenského jazyka, ktorý má len 60 000 slov, čo je veľmi málo. Najnovší viaczväzkový Slovník súčasného slovenského jazyka ministerstvo nepovažuje za kodifikačný slovník a neodporúča ho používať. Kto o týchto veciach na ministerstve rozhoduje a môžeme byť sankcionovaní, ak sa budeme pri prekladoch riadiť modernejšími príručkami? "
nezodpovedaná 29. 3. 2017Simona Petríkdočasne poverený minister kultúry SR Marek MaďaričAlžbeta z Bratislavy sa pýta: „Chcela by som sa ministra kultúry opýtať, v akom stave je rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka, prečo práce trvajú neprimerane dlho a prečo sa dátum ukončenia rekonštrukčných prác aj sprístupnenia hradu už niekoľko ráz prekladal. Akým spôsobom budú obci a miestnym ubytovacím či stravovacím zariadeniam vykompenzované finančné straty?“
12