Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 18. 5. 2016Martina Šimkovičováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterAké opatrenia, postihy či tresty použije ministerstvo proti neadekvátnemu spôsobu odoberania detí na základe súdneho rozhodnutia? V prípade 6-ročného Marca bol postup sociálnych pracovníkov nezákonný a traumatizoval Marca a jeho spolužiakov.
nezodpovedaná 8. 2. 2017Martina Šimkovičováminister zdravotníctva SR Tomáš DruckerPrečo ženy, ktoré nemôžu mať deti sú povinné platiť za umelé oplodnenie? Navrhujem zriadiť ordináciu, kde bude tento úkon vykonávaný a platený štátom.