Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 15. 6. 2016Silvia Shahzadpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, kedy odvoláte ministra vnútra Roberta Kaliňáka a kedy sa odsťahujete z bytu, pri ktorom je vážne podozrenie, že bol financovaný z daňových podvodov?
zodpovedaná 21. 9. 2016Silvia Shahzadminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, podľa § 7 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je možné financovať činnosť strešnej organizácie, ktorá má najmenej 50 000 členov alebo zatupuje 50 000 členov občianskych združení, ktoré zastupuje. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zároveň figuruje ako zodpovedný gestor pri plnení úlohy 4.11.3. Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 - 2020, podľa ktorej je treba zaviesť mechanizmus systematického financovania strešných mimovládnych organizácií, ktoré vystupujú ako partneri vlády a iných organizácií pri tvorbe relevantných politík. Termín splnenia úlohy je do konca r. 2016, pričom už teraz vieme, podľa výsledkov priebežného vyhodnotenia Národného programu, že táto úloha nie je splnená. Mieni ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny modifikovať predmetný zákon a znížiť alebo vylúčiť podmienku ohľadom počtu členov na reálnu hladinu, keďže v podmienkach SR 50 000 členov nedosahuje ani jedna organizácia, dokonca má s tým problém aj Národná rada občanov so zdravotným postihnutím, ktorého predseda je podpredsedom Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím? Zároveň sa pýtam, aké kroky vykonáva, resp. rieši vôbec váš rezort nápravu tejto situácie?
zodpovedaná 21. 9. 2016Silvia Shahzadminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterV poslednom období je ministerstvo práce spájané s niekoľkými závažnými kauzami ako prípad Marko, resocializačné centrum v Galante, či medializovanie prípadov o priznávaní príspevkov na kompenzáciu ako bol prípad onkologicky chorého chlapca Ferka, ktorému sa príspevok najprv nepriznal a následne úrad práce chybu priznal. Z týchto všetkých prípadov sa dá tušiť, že nejde len o individuálne zlyhávanie. Má ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v pláne zisťovať postupy na jednotlivých pracoviskách a zaviesť opatrenia, ktoré by zlepšili fungovanie týchto pracovísk?
nezodpovedaná 19. 10. 2016Silvia Shahzadminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVaše ministerstvo malo zastrešovať Projekt zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou k službám osobnej železničnej dopravy, kde termín ukončenia realizácie projektu bol stanovený na jún 2015. Cieľom malo byť zabezpečiť nákup 40 mobilných zdvíhacích zariadení pre imobilných cestujúcich do vybraných staníc ŽSR a úprava 33 takýchto staníc pre pohyb cestujúcich so zdravotným postihnutím. K septembru 2016 je nakúpených len 24 takýchto plošín v 18 staniciach. Ako pokračuje tento projekt a prečo ešte stále nebol ukončený?
zodpovedaná 23. 11. 2016Silvia Shahzadminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákPán minister, nemyslíte si, že vážne podozrenie z rozkrádania peňazí na prezentáciu Slovenska je najhoršou formou prezentácie Slovenska? Nemyslíte si, že okamžite zverejniť, ako boli tieto peniaze využité, je lepšie ako útoky na Zuzanu Hlávkovú?
nezodpovedaná 23. 11. 2016Silvia Shahzadminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekNapriek platnej vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie ešte aj v súčasnosti sú skolaudované bariérové objekty. Plánuje ministerstvo zaviesť - v dohľadnej dobe - účinnú kontrolu a sankcie, aby boli odovzdávané stavby do užívania iba v prípade bezpodmienečného dodržiavania súvisiacej legislatívy a teda iba bezbariérové?
zodpovedaná 30. 11. 2016Silvia Shahzadminister obrany SR Peter GajdošVážený pán minister, aké sú kompetencie Sekundárneho kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím na vašom ministerstve, aké konkrétne kroky vykonalo od zverejnenia záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím k východiskovej správe Slovenskej republiky a ktoré konkrétne úlohy si vytýčilo ministerstvo a Sekundárne kontaktné miesto na I. polrok 2017, aby odporúčania výboru boli splnené?
zodpovedaná 30. 11. 2016Silvia Shahzadminister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, aké sú kompetencie Sekundárneho kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím na vašom ministerstve, aké konkrétne kroky vykonalo od zverejnenia záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím k východiskovej správe Slovenskej republiky a ktoré konkrétne úlohy si vytýčilo ministerstvo a Sekundárne kontaktné miesto na I. polrok 2017, aby odporúčania výboru boli splnené?
zodpovedaná 30. 11. 2016Silvia Shahzadpodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, aké sú kompetencie Sekundárneho kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím na vašom ministerstve, aké konkrétne kroky vykonalo od zverejnenia záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím k východiskovej správe Slovenskej republiky a ktoré konkrétne úlohy si vytýčilo ministerstvo a Sekundárne kontaktné miesto na I. polrok 2017, aby odporúčania výboru boli splnené?
zodpovedaná 30. 11. 2016Silvia Shahzadminister hospodárstva SR Peter ŽigaVážený pán minister, aké sú kompetencie Sekundárneho kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím na vašom ministerstve, aké konkrétne kroky vykonalo od zverejnenia záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím k východiskovej správe Slovenskej republiky a ktoré konkrétne úlohy si vytýčilo ministerstvo a Sekundárne kontaktné miesto na I. polrok 2017, aby odporúčania výboru boli splnené?
nezodpovedaná 30. 11. 2016Silvia Shahzadminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán minister, aké sú kompetencie Sekundárneho kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím na vašom ministerstve, aké konkrétne kroky vykonalo od zverejnenia záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím k východiskovej správe Slovenskej republiky a ktoré konkrétne úlohy si vytýčilo ministerstvo a Sekundárne kontaktné miesto na I. polrok 2017, aby odporúčania výboru boli splnené?
nezodpovedaná 30. 11. 2016Silvia Shahzadminister zdravotníctva SR Tomáš DruckerVážený pán minister, aké sú kompetencie Sekundárneho kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím na vašom ministerstve, aké konkrétne kroky vykonalo od zverejnenia záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím k východiskovej správe Slovenskej republiky a ktoré konkrétne úlohy si vytýčilo ministerstvo a Sekundárne kontaktné miesto na I. polrok 2017, aby odporúčania výboru boli splnené?
nezodpovedaná 30. 11. 2016Silvia Shahzadministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáVážená pani ministerka, aké sú kompetencie Sekundárneho kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím na vašom ministerstve, aké konkrétne kroky vykonalo od zverejnenia záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím k východiskovej správe Slovenskej republiky a ktoré konkrétne úlohy si vytýčilo ministerstvo a Sekundárne kontaktné miesto na I. polrok 2017, aby odporúčania výboru boli splnené?
nezodpovedaná 30. 11. 2016Silvia Shahzadminister kultúry SR Marek MaďaričVážený pán minister, aké sú kompetencie Sekundárneho kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím na vašom ministerstve, aké konkrétne kroky vykonalo od zverejnenia záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím k východiskovej správe Slovenskej republiky a ktoré konkrétne úlohy si vytýčilo ministerstvo a Sekundárne kontaktné miesto na I. polrok 2017, aby odporúčania výboru boli splnené?
nezodpovedaná 30. 11. 2016Silvia Shahzadminister zdravotníctva SR Tomáš DruckerVážený pán minister, dokedy sa budú objavovať prípady, že osoby na vozíku pri hospitalizácii v nemocnici musia byť plienkované a ležať len na lôžku len preto, že nemocnice nedisponujú bezbariérovými izbami, sociálnymi zariadeniami, technickým vybavením a vyškoleným personálnom?
nezodpovedaná 30. 11. 2016Silvia Shahzadminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, aké sú kompetencie Sekundárneho kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím na vašom ministerstve, aké konkrétne kroky vykonalo od zverejnenia záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím k východiskovej správe Slovenskej republiky a ktoré konkrétne úlohy si vytýčilo ministerstvo a Sekundárne kontaktné miesto na I. polrok 2017, aby odporúčania výboru boli splnené?
nezodpovedaná 30. 11. 2016Silvia Shahzadminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, aké sú kompetencie Sekundárneho kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím na vašom ministerstve, aké konkrétne kroky vykonalo od zverejnenia záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím k východiskovej správe Slovenskej republiky a ktoré konkrétne úlohy si vytýčilo ministerstvo a Sekundárne kontaktné miesto na I. polrok 2017, aby odporúčania výboru boli splnené?
nezodpovedaná 30. 11. 2016Silvia Shahzadminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, aké sú kompetencie Sekundárneho kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím na vašom ministerstve, aké konkrétne kroky vykonalo od zverejnenia záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím k východiskovej správe Slovenskej republiky a ktoré konkrétne úlohy si vytýčilo ministerstvo a Sekundárne kontaktné miesto na I. polrok 2017, aby odporúčania výboru boli splnené?
nezodpovedaná 30. 11. 2016Silvia Shahzadministerka spravodlivosti SR Lucia ŽitňanskáVážená pani ministerka, aké sú kompetencie Sekundárneho kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím na vašom ministerstve, aké konkrétne kroky vykonalo od zverejnenia záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím k východiskovej správe Slovenskej republiky a ktoré konkrétne úlohy si vytýčilo ministerstvo a Sekundárne kontaktné miesto na I. polrok 2017, aby odporúčania výboru boli splnené?
zodpovedaná 7. 12. 2016Silvia Shahzadminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, pýta sa pani Kováčová: "Prečo nefunguje vzájomné uznanie výhod na základe preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, prípadne existuje vôbec nejaká úvaha iniciovať takéto medzištátne rokovania, keď hovoríte často o nadštandardných vzťahoch medzi týmito krajinami?"
nezodpovedaná 8. 2. 2017Silvia Shahzadminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, tvrdíte, že na vypracovanie analýz trhu práce potrebujete externú firmu za 5,5 mil. eur. Aké výsledky z nich očakávate? Kedy môžeme predpokladať prvé reálne dopady týchto analýz na trh práce?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Silvia Shahzadminister zdravotníctva SR Tomáš DruckerVážený pán minister, v akom štádiu je zavedenie Medzinárodnej klasifikácie funkčnosti, dizability a zdravia do Programu implementácie elektronického zdravotníctva - eHealth pre potreby posudkového lekára a lekárov špecialistov, keďže podľa národného programu termínom splnenia je rok 2017 a priebežne?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Silvia Shahzadminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, pýta sa pán Fábry, či sa nechystá legislatívna zmena zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v ktorom sa uvádza, že nárok na výplatu vdovského dôchodku trvá rok od smrti manžela/manželky a nárok naň trvá aj naďalej, len ak vdova/vdovec spĺňa niektorú z podmienok § 74 ods. 3. Aký je rozdiel medzi vdovou, ktorá vychovala jedno, dve alebo tri deti? Plánuje ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácať vdovský dôchodok bez ohľadu na počet detí?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Silvia Shahzadminister zdravotníctva SR Tomáš DruckerVážený pán minister, existujú v prípade občanov Slovenskej republiky, ktorí majú trvalé bydlisko na Slovensku, pracovali v Českej republike a sú poberatelia dôchodkovej dávy z Českej republiky, nejaké medzištátne dohody alebo predpisy, aby im mohla byť poskytnutá česká zdravotná starostlivosť?
zodpovedaná 22. 3. 2017Silvia Shahzadminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, vyhradené parkovacie miesta označené dopravným značením IP 16 - Parkovisko, parkovacie miesta s vyhradeným státím s piktogramom vozičkára - sú naďalej veľmi často obsadené vozidlami bez označenia parkovacím preukazom. Plánuje ministerstvo vnútra, resp. Policajný zbor SR v roku 2017 nejaké cielene zamerané akcie na zamedzenie tohto protizákonného konania? Keď áno, aké?
nezodpovedaná 22. 3. 2017Silvia Shahzadminister zdravotníctva SR Tomáš DruckerVážený pán minister, v akom štádiu je zavedenie Medzinárodnej klalsifikácie funkčnosti, dizability a zdravia do Programu implementácie elektronického zdravotníctva - eHealth pre potreby posudkového lekára a lekárov špecialistov, keďže podľa národného programu termínom splnenia je rok 2017 a priebežne?
nezodpovedaná 22. 3. 2017Silvia Shahzadminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, prípad pána Filipiaka, ktorý bol odvysielaný dňa 15. 3. 2017 v relácii Reflex televízie Markíza názorne ukazuje, v poslednej dobe tak často sa opakujúcu metódu práce pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny o nárokoch na jednotlivé peňažné príspevky?
nezodpovedaná 29. 3. 2017Silvia Shahzadminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, prípad pána Filipiaka, ktorý bol odvysielaný dňa 15. 3. 2017 v relácii Reflex televízie Markíza názorne ukazuje, v poslednej dobe tak často sa opakujúcu metódu práce pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Aké kroky chce vykonať ministerstvo pre zamedzenie podávania dezinformácií klientom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny o nárokoch na jednotlivé peňažné príspevky?
nezodpovedaná 29. 3. 2017Silvia Shahzadminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, čo majú robiť denné stacionáre, keď na jednej strane majú na základe zmluvy o poskytnutí príspevku dodržiavať podmienky vyhlášky ministerstva zdravotníctva č. 210/2016 a majú o tom predložiť potvrdenie, no na druhej strane úrady verejného zdravotníctva takéto potvrdenia vydávať nechcú?
nezodpovedaná 29. 3. 2017Silvia Shahzadminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, dokončenie stavby rýchlostnej cesty Zvolen, východ - Pstruša oproti pôvodným plánom mešká. Momentálne platný termín dokončenia je máj 2017. Bude dodržaná táto lehota a aké sú termíny začatia výstavby pokračovania tejto rýchlostnej cesty smerom na Košice?
nezodpovedaná 17. 5. 2017Silvia Shahzadminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, pri nahlasovaní zmeny osobných údajov poistenca do Sociálnej poisťovne je potrebné zmeny nahlásiť pre každú organizačnú zložku zvlášť. Dokedy bude trvať stav, keď v dobe informačných technológií nie je vyriešená vzájomná výmena základných informácií v rámci jedného inštitútu?
nezodpovedaná 17. 5. 2017Silvia Shahzadminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, vaše ministerstvo vyčlenilo účelové finančné prostriedky na odstránenie stavebných bariér v niektorých typoch škôl. Komisia, ktorá žiadosti posudzuje je zložená z odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím. Ako bude komisia dohliadať na dodržanie zásad bezbariérovosti, keď v nej nie je odborník na stavebné úpravy?
zodpovedaná 14. 6. 2017Silvia Shahzadminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, po štyroch rokoch dochádza k zvýšeniu životného minima. Navrhované zvýšenie je pre jednu plnoletú osobu zo 198,09 € na 199,48 €. Naozaj podľa vás odzrkadľuje takéto minimálne zvýšenie skutočné potreby poberateľov príspevkov? Viete vyčísliť, aké sú administratívne náklady na túto zmenu, keď napríklad osobná asistencia sa zvýši o dva centy na hodinu?
zodpovedaná 14. 6. 2017Silvia Shahzadpodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter PellegriniVážený pán podpredseda vlády, súčasný stav informatizácie verejnej správy ešte stále vyžaduje od občanov i organizácii nosenie potvrdení na inštitúcie, ktoré by mali medzi sebou komunikovať. Aký je stav informatizácie? Existuje harmonogram jej zavedenia, podľa ktorého by sa dalo jasne deklarovať, že odkedy a ktoré potvrdenia si budú úrady medzi sebou vymieňať?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Silvia Shahzadminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, prostredníctvom OP ĽZ pripravilo ministerstvo výzvu: "Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce". Z predmetnej výzvy s alokáciou 12 015 000 eur boli schválené 2 žiadosti zo 4 doručených o schválenie nenávratného finančného príspevku vo výške 269 260,63 eur. Pokračujú títo dvaja žiadatelia v projekte, prečo sa využili len 2 % alokovaných finančných prostriedkov. Čo považujete za príčinu, že sa využil len taký malý objem finančných prostriedkov a aké opatrenia sa z nedostatočného čerpania prostriedkov vyvodili?
zodpovedaná 20. 6. 2018Silvia Shahzadminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, koľko sankcií v zmysle platnej stavebnej legislatívy bolo udelených v roku 2017 z dôvodu nesúladu so zásadou bezbariérovosti? Prosím, vyčísliť sankcie podľa charakteru - finančné a iné.
zodpovedaná 20. 6. 2018Silvia Shahzadminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, počas schôdze som vám priblížila veľmi ojedinelý príbeh pani Márie, ktorá sa roky snaží riešiť príspevky na kompenzácie svojho ťažkého zdravotného postihnutia. Už oslovila všetky inštitúcie a keďže nevedia nájsť riešenie, chcem sa znovu opýtať: Boli by ste ochotný, vy osobne a vaše ministerstvo, sa do tohto prípadu vložiť a urobiť všetko pre jeho vyriešenie?
zodpovedaná 20. 6. 2018Silvia Shahzadminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, prostredníctvom OP ĽZ pripravilo ministerstvo výzvu: "Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce". Z predmetnej výzvy s alokáciou 12 015 000 eur boli schválené 2 žiadosti zo 4 doručených o schválenie nenávratného finančného príspevku vo výške 269 260,63 eur. Pokračujú títo dvaja žiadatelia v projekte, prečo sa využili len 2 % alokovaných finančných prostriedkov. Čo považujete za príčinu, že sa využil len taký malý objem finančných prostriedkov a aké opatrenia sa z nedostatočného čerpania prostriedkov vyvodili?
nezodpovedaná 12. 9. 2018Silvia Shahzadpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, práce na štátnom rozpočte sú v tomto období určite v plnom prúde. Chcem sa opýtať, či myslí vláda, ako aj jednotlivé ministerstvá na vyčlenenie finančných prostriedkov na systémovú debarierizáciu, keďže takáto položka v predchádzajúcich štátnych rozpočtoch nebola? Pod systémovou debarierizáciou rozumiem financovanie komplexného sprístupnenia budov a vonkajšieho prostredia a nie iba živelné odstráňovanie prekážok, ktoré neriešia napríklad celé budovy alebo trasy.
zodpovedaná 30. 1. 2019Silvia Shahzadministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, v akom štádiu je príprava právne záväzného plánu prechodu na systém inkluzívneho vzdelávania v súlade s čl. 24 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a ods. 68 písm. b) odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zo dňa 17. 5. 2016 CRPD/C/SVK/CO/1?
zodpovedaná 30. 1. 2019Silvia Shahzadminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, v akom štádiu je príprava novelizácie § 12 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s ods. 66 odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zo dňa 17. 5. 2016 CRPD/C/SVK/CO/1?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Silvia Shahzadministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, v akom štádiu je príprava novelizácie zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s ods. 68 písm. a) odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zo dňa 17. 5. 2016 CRPD/C/SVK/CO/1, ktoré sa týkali zavedenia vymáhateľného práva na inkluzívne vzdelávanie do slovenského práva, vrátane definície inkluzívneho vzdelávania?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Silvia Shahzadministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáVážená pani ministerka, v akom štádiu je zákaz používania sieťových postelí v psychiatrických nemocniciach v súlade s ods. 45-46 odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zo dňa 17. 5. 2016 CRPD/C/SVK/CO/1?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Silvia Shahzadminister spravodlivosti SR Gábor GálVážený pán minister, v akom štádiu je príprava novelizácie zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s ods. 16 a 18 odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím zo dňa 17. 5. 2016, CRPD/C/SVK/CO/1, ktoré sa týkali zavedenia definície primeraných úprav a viacnásobnej a intersekcionálnej diskriminácie do nášho antidiskriminačného práva?
zodpovedaná 6. 2. 2019Silvia Shahzadminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, päťdesiatnik z Bratislavy je ťažko zdravotne postihnutý. Celý život pracoval. Má invalidný dôchodok menej ako 300 €. Býva v jednoizbovom vlastnom byte a po zaplatení nájomného mu ostáva 48 eur na mesiac. Keby mu nepomáhala rodina, môže si vybrať - buď bývať a nejesť alebo jesť a bývať pod mostom, lebo na stravu mu vychádza 1,54 eur na deň. Musí žiť pod hranicou chudoby. Problém je nízky invalidný dôchodok. V Ústave SR v čl. 39 ods. 1 sa píše: "Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.". Ako tomuto mužovi štát pomáha v dôstojnom živote?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Silvia Shahzadminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, pani Rózka má 66 rokov, je odkázaná na pomoc inej osoby a jedinú možnosť, akú môže využiť, je opatrovateľská služba od obce. Ak by o ňu požiadala musela by doplácať 122 €. Má invalidný dôchodok vo výške 300 €, z ktorého uhrádza stravu, hygienické potreby, prevádzku starého auta a nevyhnutné veci pre domácnosť. Manžel platí nájomné a byt. Problém je nízky invalidný dôchodok. V Ústave SR v čl. 39 ods. 1 sa píše: "Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.". Ako tejto pani štát pomáha v dôstojnom živote?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Silvia Shahzadminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, Peter má 32 rokov, má svalové progresívne ochorenie a obmedzenú chôdzu. Poberá invalidný dôchodok vo výške 215 €, popritom, si hľadá prácu. Úradníčky na úrade práce si ho pohadzujú. V chránených dielňach sa zamestnal vždy len na pár dní, na trvalý pracovný pomer ho vziať nikto nechce. Je odkázaný na rodičov, nijako sa nevie osamostatniť. Problém je nízky invalidný dôchodok. V Ústave SR čl. 39 ods. 1 sa píše: "Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.". Ako tomuto mladému mužovi štát pomáha v dôstojnom živote?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Silvia Shahzadminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, pani Mirka má 43 rokov, je na invalidnom vozíku a má diabetes. Má invalidný dôchodok 305 €, vrátane zvýšenia dôchodku na bezvládnosť, pričom o túto sumu potom dostáva menší príspevok na osobnú asistenciu. Je odkázaná na pomoc inej osoby. Má 95-percentný pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Býva u mamy dôchodkyne. Problém je nízky invalidný dôchodok. V Ústave SR v čl. 39 ods. 1 sa píše: "Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa.". Ako tejto mladej žene štát pomáha v dôstojnom živote?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Silvia Shahzadpredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán premiér, výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím už pred 3 rokmi posúdil východiskovú správu Slovenskej republiky a prijal 42 záverečných odporúčaní. Keďže sám tvrdíte, že treba zmeniť prístup k ľuďom so zdravotným postihnutím, ako hodnotíte implementáciu týchto odporúčaní a koľko ich už bolo realizovaných?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Silvia Shahzadministerka kultúry SR Ľubica LaššákováVážená pani ministerka, do 31. marca 2019 by malo Ministerstvo kultúry SR po niekoľkonásobných odkladoch vyhlásiť výzvu na stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií vo výške takmer 141 mil. EUR. Viete potvrdiť, či bude predmetná výzva vyhlásená do konca marca 2019 a či za nastavených podmienok predmetnej výzvy bude možné alokované prostriedky aj reálne vyčerpať?
12