Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 19. 10. 2016Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerBudú zdravotné poisťovne vytvárať zvlášť limity pre ošetrovanie pacientov - dlžníkov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerPrečo musia poskytovatelia zdravotnej starostlivosti od 1. 1. 2017 vo vykazovaní ošetrených pacientov udávať aj dátum, kedy bol vystavený odosielajúci výmenný lístok od praktického lekára, resp. iného špecialistu, ktorý im pacienta posiela?
zodpovedaná 8. 2. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterAko sa zabezpečuje ochrana zdravia u prijímateľov sociálnych služieb, ktorí sú odkázaní na 5-6 stupeň odkázanosti a sú zaradení na celoročnú pobytovú formu starostlivosti?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerChcem sa opýtať, prečo sa od 1. 1. 2017 musí vo vykazovaní ošetrených pacientov udávať aj dátum, kedy bol vystavený odosielajúci výmenný lístok od praktického lekára alebo iného špecialistu, ktorý pacienta posiela?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerChcem sa opýtať, prečo sa od 1. 1. 2017 musí vo vykazovaní ošetrených pacientov udávať aj dátum, kedy bol vystavený odosielajúci výmenný lístok od praktického lekára alebo iného špecialistu, ktorý pacienta posiela?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterAko sa zabezpečuje ochrana zdravia u prijímateľoch sociálnych služieb, ktorí sú odkázaní na 5-6 stupeň odkázanosti a sú zaradení na celoročnú pobytovú formu starostlivosti?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterUvažujete o zavedení nového systému podpory pre siroty alebo naďalej to má byť viazané na poistenie zomrelého rodiča? Ide o veľmi zraniteľnú skupinu detí, ktoré by mohli byť riešené podobne ako je to pri náhradnom výživnom.
nezodpovedaná 29. 3. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerOd kedy bude v platnosti pripravovaná novelizácia vyhlášky ministerstva zdravotníctva č. 210/2016 o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia? Budú regionálne úrady verejného zdravotníctva vzhľadom na novelizáciu vyhlášky ministerstva zdravotníctva vydávať nové potvrdenia pre poskytovateľov sociálnej služby?
nezodpovedaná 29. 3. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerPrečo Všeobecná zdravotná poisťovňa pri kontrole zdravotníckych zariadení vyškrtáva výkony číslo 62 zo všetkých odborných ambulancií, napríklad FRO?
zodpovedaná 5. 4. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterChcem sa opýtať, ako sa bude riešiť ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnych služieb pri osobách v 5. a 6. stupni odkázanosti, t. j. chronických pacientov?
nezodpovedaná 5. 4. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerChcem sa opýtať, ako sa bude riešiť ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnych služieb pri klientoch v 5. a 6. stupni odkázanosti, t. j. chronických pacientov?
nezodpovedaná 5. 4. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerPrečo Všeobecná zdravotná poisťovňa pri kontrole zdravotníckych zariadení vyškrtáva výkony číslo 62 zo všetkých odborných ambulancií, napríklad FRO?
nezodpovedaná 5. 4. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerOd kedy bude v platnosti pripravovaná novelizácia vyhlášky ministerstva zdravotníctva č. 210/2016 o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia? Budú regionálne úrady verejného zdravotníctva vzhľadom na novelizáciu vyhlášky ministerstva zdravotníctva vydávať nové potvrdenia pre ministerstvo práce, sociálnych služieb a rodiny, že zariadenia túto vyhlášku spĺňajú?
zodpovedaná 10. 5. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekKedy sa plánuje s komplexnou rekonštrukciou ciest I. triedy na úseku Poprad - Stará Ľubovňa?
nezodpovedaná 10. 5. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerChcem sa opýtať, z akých dôvodov je nevyhnutné, aby sestry nemohli mať v čase služby nalakované nechty? Ide o podnet sestier, ktoré sú pre tento dôvod trestané odňatím 30 eur z ich platu. Sestra pracuje v hygienických rukaviciach, ak poskytuje ošetrovateľské úkony. Preto nevidia dôvody na takéto "trestanie".
nezodpovedaná 10. 5. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerChcem sa opýtať, či ministerstvo diskutovalo o možnosti udeliť generálny pardon Sociálnej poisťovne pre lekárov špecialistov z dôvodu stanovenia pokút a penále za licencie L1A?
nezodpovedaná 10. 5. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterChcem sa opýtať, či krízové strediská s pobytovou formou starostlivosti a s kapacitou do 10 klientov sa budú v novej reforme sociálno-právnej ochrany pričleňovať k iným typom zariadení sociálno-právnej ochrany?
nezodpovedaná 10. 5. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekUvažujete o rekonštrukcii železničnej stanice v Starej Ľubovni a posilnenie železničných spojov z Popradu do Starej Ľubovne?
zodpovedaná 17. 5. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister vnútra SR Robert KaliňákChcem sa opýtať, či neuvažujete špeciálne školy zaradiť pod ministerstvo školstva?
zodpovedaná 17. 5. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanChcem sa opýtať, či sa môžu špeciálne základné školy, ktorých zriaďovateľmi sú okresné úrady, uchádzať o dotácie z Úradu vlády SR na podporu športových aktivít v roku 2017, pretože školy majú aj iných zriaďovateľov ako VÚC či obec?
nezodpovedaná 17. 5. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekUvažujete o rekonštrukcii železničnej stanice v Starej Ľubovni a posilnenie železničných spojov z Popradu do Starej Ľubovne?
nezodpovedaná 6. 9. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerChcem sa opýtať, koľko operácií detí do 6 rokov bolo vykonaných na území Slovenska v roku 2015. Koľko operácií detí do 6 rokov bolo vykonaných v zahraničí v roku 2015, ktoré preplatila Všeobecná zdravotná poisťovňa. Svoju otázku odôvodňujem tým, že rapídne pribúda rodičov detí do 6 rokov, ktorí zbierajú peniaze na operácie v zahraničí z dôvodu, že typ operácie, ktoré ich dieťa potrebuje, sa na Slovensku nevykonáva.
nezodpovedaná 13. 9. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, to, že Bašternák vyjadril nad svojimi činmi účinnú ľútosť, znamená, že sa k týmto skutkom priznal. Už teda nehovoríme o človeku podozrivom z daňových podvodov, rovno môžeme konštatovať, že bývate u daňového podvodníka. Preto sa pýtam, kedy sa konečne odsťahujete z bytu daňového podvodníka?
nezodpovedaná 13. 9. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerChcem sa opýtať, koľko operácií detí do 6 rokov bolo vykonaných na území Slovenska v roku 2015. Koľko operácií detí do 6 rokov bolo vykonaných v zahraničí v roku 2015, ktoré preplatila Všeobecná zdravotná poisťovňa. Svoju otázku odôvodňujem tým, že rapídne pribúda rodičov detí do 6 rokov, ktorí zbierajú peniaze na operácie v zahraničí z dôvodu, že typ operácie, ktoré ich dieťa potrebuje, sa na Slovensku nevykonáva.
zodpovedaná 11. 10. 2017Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister zdravotníctva SR Tomáš DruckerChcem sa opýtať, koľko operácií detí do 6 rokov bolo vykonaných na území Slovenska v roku 2015. Koľko operácií detí do 6 rokov bolo vykonaných v zahraničí v roku 2015, ktoré preplatila Všeobecná zdravotná poisťovňa. Svoju otázku odôvodňujem tým, že rapídne pribúda rodičov detí do 6 rokov, ktorí zbierajú peniaze na operácie v zahraničí z dôvodu, že typ operácie, ktoré ich dieťa potrebuje, sa na Slovensku nevykonáva.
zodpovedaná 7. 2. 2018Soňa Gaborčákovádočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáAké sú legislatívne pravidlá a čo z nich vyplýva pre občanov SR, ktorí užívajú poľnohospodárske pozemky v náhradnom užívaní a chcú ich ďalej užívať? Občania požadujú jednoznačné vysvetlenie, nakoľko aj príslušní štátni úradníci im v mnohých prípadoch nevedia dať odpoveď.
nezodpovedaná 17. 10. 2018Soňa Gaborčákováministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáVážená pani ministerka, ako má postupovať senior po operácii nohy, ktorý nemôže ostať v nemocnici. Je potrebné mu zabezpečiť 24-hodinovú starostlivosť. Rodina musí narýchlo vybaviť súkromný domov opatrovateľskej služby, ktorý je mimo miesta trvalého bydliska. Tým pádom je nutná aj zmena všeobecného lekára, ktorá je možná len každých 6 mesiacov. Čo v prípade, ak je senior po 2 mesiacoch schopný vrátiť sa domov? Opätovne je potrebná zmena všeobecného lekára, len tá je, žiaľ, možná až o 4 mesiace. Ako to má v tomto prípade človek riešiť? Senior s mnohými chorobami bez všeobecného lekára 4 mesiace ostať nemôže. Bude ministerstvo zdravotníctva takéto problémy nejako riešiť?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, dňa 1. 12. 2018 vám bol zaslaný list od Združenia všeobecných lekárov pre dospelých SR, v ktorom žiadali o stretnutie za účelom ďalšej spolupráce všeobecných lekárov s inštitúciami patriacimi pod rezort vášho ministerstva. Účelom je oboznámiť vás s pripomienkami k doterajšej spolupráci a predstaviť vám návrh ďalšej spolupráce. Chcem sa vzhľadom k tomu opýtať, či sa s nimi stretnete, resp. či je určený nejaký termín stretnutia.
zodpovedaná 15. 5. 2019Soňa Gaborčákováministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáAké opatrenia ministerstvo plánuje v oblasti rozvoja domovov ošetrovateľskej starostlivosti ako mimonemocničnej forme starostlivosti v gescii sestier po vzorke s vyspelou zahraničnou politikou dlhodobej starostlivosti?
zodpovedaná 15. 5. 2019Soňa Gaborčákovádočasne poverená ministerka vnútra SR Denisa SakováPani ministerka, je možné, aby príslušníci Policajného zboru propagovali politický subjekt cez e-mail ministerstva vnútra?
nezodpovedaná 15. 5. 2019Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPlánuje vaše ministerstvo pre bezpečnosť osôb povinné zavedenie ADOS v ZSS a ZSPO, ktoré poskytujú ošetrovateľskú starostlivosť?
nezodpovedaná 15. 5. 2019Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterViete, ako šéf rezortu garantovať, že neverejné zariadenia pre seniorov budú v tomto roku konečne spravodlivo financované príspevkom na prevádzku zo strany miest a obcí?
nezodpovedaná 15. 5. 2019Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterAko funguje na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny poradenský systém pre ZŤP občanov? Je podľa vás komplexný pre osoby so zdravotným postihnutím? Navrhujete, resp. plánujete niečo zmeniť?
nezodpovedaná 15. 5. 2019Soňa Gaborčákováministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáAké opatrenia ministerstvo plánuje vo vzťahu k pretrvávajúcemu javu nenaplnenia minimálneho počtu lôžok s ošetrovateľskou starostlivosťou v ZSS a v ZSPO v zmysle legislatívy?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Soňa Gaborčákovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichteruVážený pán minister, dostali sme podnet od občana, ktorý pracoval dlhé roky v Austrálii. Moja otázka znie: Ako budete riešiť tohto pána a aj ďalších ľudí, ktorí majú rovnaký problém? Rád by som vedel, ako so získaním invalidného dôchodku z Austrálie. Teraz mám zdravotné problémy a som na čiastočnom invalidnom dôchodku. Aj preto, že som bol v zahraničí, mi vyšiel na Slovensku veľmi malý dôchodok - len 91 eur. Problém je v tom, že medzinárodná dohoda uzavretá medzi Slovenskom a Austráliou nie je vyvážená. Keby bola táto medzinárodná dohoda v poriadku, mal by som nárok na poberanie invalidného dôchodku aj z Austrálie, no neviem kto uzatvoril túto dohodu tak nešťastne, že Slováci majú nárok len na poberanie starobného dôchodku (čo je až v 67 rokoch), čo Austrálčania na základe tejto dohody majú nárok na starobný, invalidný, vdovský, vdovecký a sirotský dôchodok. Česi uzatvorili rovnakú dohodu s tým istým vecným obsahom a oni nárok na všetky tieto druhy dôchodkov majú. Overil som si to telefonicky priamo v Sociálnej poisťovni Centerlink v Austrálii. Vraj Slovensko na zozname žiadateľov o invalidný dôchodok nefiguruje, zatiaľ čo Česká republika tam je. To nie je fér. Bolo by potrebné text dohody pozmeniť, aby bol rovnaký pre obe strany. Ja som sa už na ministerstve informoval, žiaľ, nejavia záujem a bolo mi povedané, že jediná cesta je politická a síce zmenou súčasnej legislatívy v parlamente. Tá zmluva by sa musela nanovo vyrokovať, ale určite nebola uzatvorená férovo.
nezodpovedaná 11. 9. 2019Soňa Gaborčákováministerka zdravotníctva SR Andrea KalavskáPani ministerka, bola vám doručená petícia proti návrhu novely zákona č. 355/2007 o neprijímaní neočkovaných detí do predškolských zariadení. Prosím o informáciu, ako ste vyhodnotili túto petíciu.