Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 15. 6. 2016Viera Dubačovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, kedy odvoláte ministra vnútra Roberta Kaliňáka a kedy sa odsťahujete z bytu, pri ktorom je vážne podozrenie, že bol financovaný z daňových podvodov?
zodpovedaná 15. 6. 2016Viera Dubačovápodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László SólymosAký je momentálne postoj ministerstva životného prostredia k výstavbe malých vodných elektrární na slovenských tokoch, hlavne v súvislosti s narastajúcim občianskym odporom voči takýmto stavbám a dokázaným zničujúcim ekologickým dopadom malých vodných elektrární?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Viera Dubačováminister vnútra SR Robert KaliňákAko sa objavila blúzka Hedvigy Malinovej počas tlačovej konferencie k jej prípadu v rukách ministra vnútra, keď v tom čase mala byť súčasťou vyšetrovania ako dôkaz?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Viera Dubačováminister vnútra SR Robert KaliňákAké nápravné opatrenia vykonalo ministerstvo vnútra v súvislosti so zisteniami verejnej ochrankyne práv, v súvislosti s jej upozornením na policajnú prax obmedzovania osobnej slobody osobám ich umiestňovaním do uzavretých priestorov, ktoré nemajú vybavenosť predpísanú pre cely?
nezodpovedaná 23. 11. 2016Viera Dubačováminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákPán minister, nemyslíte si, že vážne podozrenie z rozkrádania peňazí na prezentáciu Slovenska je najhoršou formou prezentácie Slovenska? Nemyslíte si, že okamžite zverejniť, ako boli tieto peniaze využité, je lepšie ako útoky na Zuzanu Hlávkovú?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Viera Dubačovápodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László SólymosAko je možné, že rezort v roku 2000 súhlasil s vybudovaním novej skládky priemyselného odpadu OFZ v Širokej bez sanácie starej skládky pod ňou a vybudovania kapacitne postačujúcej čističky odpadových vôd, aby nedochádzalo k priesakom (zo starej skládky) s vysokým obsahom arzénu do okolia?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Viera Dubačovápodpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László SólymosVážený pán minister, ako je možné, že firma, ktorá dostala povolenie nemusela dodnes splniť podmienky na vybudovanie tejto skládky (OFZ v Širokej) a sanáciu má teraz zabezpečiť štát, rovnako aj zaplatiť a nie firma, ktorá skládku vytvorila, príp. nástupnícka spoločnosť, či firma preukázateľne totožná s firmou, ktorá dostala povolenie?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Viera Dubačovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, zamestnancovi pracujúcemu v súkromnom sektore, ktorý vykonáva jednoduché remeselné práce alebo ucelené obslužné rutinné práce garantuje štát minimálnu mzdu 522 eur (II. stupeň náročnosti práce). Ak ale obdobné práce vykonáva verejný zamestnanec – školník (najviac štvrtá platová trieda), jeho tabuľkový plat dosiahne po doplatkoch ledva minimálnu mzdu 435 eur. Kedy túto diskrimináciu odstránite?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Viera Dubačovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, upratovačke pracujúcej v súkromnom sektore garantuje štát minimálnu mzdu 522 eur (II. stupeň náročnosti práce). Ak je ale upratovačka verejným zamestnancom (druhá platová trieda), jej tabuľkový plat dosiahne po doplatkoch ledva minimálnu mzdu 435 eur. Kedy túto diskrimináciu odstránite?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Viera Dubačovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, začínajúcej ekonómke pracujúcej v súkromnom sektore garantuje štát minimálnu mzdu 609 eur (III. stupeň náročnosti práce). Ak je ale začínajúca ekonómka verejným zamestnancom napríklad na základnej škole (zaradená maximálne do deviatej platovej triedy), jej tabuľkový plat dosiahne 468 eur a je tak na svojich nárokoch štátom ukrátená. Kedy túto diskrimináciu odstránite?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Viera Dubačovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, zamestnanec domova sociálnych služieb zriadeného samosprávnym krajom, ktorý pracuje ako opatrovateľ, je podľa údajov z webu ministerstva práce zaradený najviac do šiestej platovej triedy v rámci osobitnej stupnice platových taríf. Jeho tabuľkový plat dosiahne po doplatkoch ledva minimálnu mzdu 435 eur. Ak ale práce obdobného stupňa náročnosti vykonáva zamestnanec v súkromnom sektore, štát mu garantuje minimálnu mzdu aspoň 522 eur (II. stupeň náročnosti práce). Kedy túto diskrimináciu odstránite?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Viera Dubačovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, kuchárke pracujúcej v súkromnom sektore garantuje štát minimálnu mzdu 522 eur (II. stupeň náročnosti práce). Ak je ale kuchárka verejným zamestnancom (tretia, resp. štvrtá platová trieda), jej tabuľkový plat dosiahne po doplatkoch ledva minimálnu mzdu 435 eur. Kedy túto diskrimináciu odstránite?
zodpovedaná 28. 11. 2017Viera Dubačováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, začínajúcej ekonómke pracujúcej v súkromnom sektore garantuje štát minimálnu mzdu 609 eur (III. stupeň náročnosti práce). Ak je ale začínajúca ekonómka verejným zamestnancom napríklad na základnej škole (zaradená maximálne do deviatej platovej triedy), jej tabuľkový plat dosiahne 468 eur a je tak na svojich nárokoch štátom ukrátená. Kedy túto diskrimináciu odstránite?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Viera Dubačováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, upratovačke pracujúcej v súkromnom sektore garantuje štát minimálnu mzdu 522 eur (II. stupeň náročnosti práce). Ak je ale upratovačka verejným zamestnancom (druhá platová trieda), jej tabuľkový plat dosiahne po doplatkoch ledva minimálnu mzdu 435 eur. Kedy túto diskrimináciu odstránite?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Viera Dubačováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, zamestnanec domova sociálnych služieb zriadeného samosprávnym krajom, ktorý pracuje ako opatrovateľ, je podľa údajov z webu ministerstva práce zaradený najviac do šiestej platovej triedy v rámci osobitnej stupnice platových taríf. Jeho tabuľkový plat dosiahne po doplatkoch ledva minimálnu mzdu 435 eur. Ak ale práce obdobného stupňa náročnosti vykonáva zamestnanec v súkromnom sektore, štát mu garantuje minimálnu mzdu aspoň 522 eur (II. stupeň náročnosti práce). Kedy túto diskrimináciu odstránite?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Viera Dubačováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, zamestnancovi pracujúcemu v súkromnom sektore, ktorý vykonáva jednoduché remeselné práce alebo ucelené obslužné rutinné práce garantuje štát minimálnu mzdu 522 eur (II. stupeň náročnosti práce). Ak ale obdobné práce vykonáva verejný zamestnanec – školník (najviac štvrtá platová trieda), jeho tabuľkový plat dosiahne po doplatkoch ledva minimálnu mzdu 435 eur. Kedy túto diskrimináciu odstránite?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Viera Dubačováminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, kuchárke pracujúcej v súkromnom sektore garantuje štát minimálnu mzdu 522 eur (II. stupeň náročnosti práce). Ak je ale kuchárka verejným zamestnancom (tretia, resp. štvrtá platová trieda), jej tabuľkový plat dosiahne po doplatkoch ledva minimálnu mzdu 435 eur. Kedy túto diskrimináciu odstránite?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Viera Dubačovádočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáAké sú legislatívne pravidlá a čo z nich vyplýva pre občanov SR, ktorí užívajú poľnohospodárske pozemky v náhradnom užívaní a chcú ich ďalej užívať? Občania požadujú jednoznačné vysvetlenie, nakoľko aj príslušní štátni úradníci im v mnohých prípadoch nevedia dať odpoveď.