Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 27. 4. 2016Oto Žarnayminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanPrečo sa ministerstvo školstva nezameria na optimalizáciu počtu štátnych inštitúcií naviazaných na rozpočet ministerstva školstva? Aká je finančná dotácia z ministerstva na tieto inštitúcie? Koľko zamestnancov pracuje v týchto inštitúciách? (Štátny pedagogický ústav, Štátny inštitút odborného vzdelávania a príspevkové organizácie ako Centrum vedeckotechnických informácií SR, Iuventa, atď.)
zodpovedaná 27. 4. 2016Oto Žarnayminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanKtoré z požiadaviek zástupcov učiteľov boli zakomponované do Programového vyhlásenia vlády? Uveďte konkrétne body (fakty).
zodpovedaná 27. 4. 2016Oto Žarnayminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanKtoré kroky v rámci deklarovanej reformy školstva na Slovensku chcete urobiť v najbližších mesiacoch?
nezodpovedaná 25. 5. 2016Oto Žarnayminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanPán minister, existuje záverečná správa alebo odpočet činnosti riaditeľa odboru ochrany práv v regionálnom školstve (tzv. školský ombudsman) za obdobie jeho pôsobenia ku dňu zrušenia jeho úradu? Prečo došlo k zrušeniu úradu riaditeľa odboru ochrany práv v regionálnom školstve? Koľko finančných prostriedkov z rozpočtu ministerstva školstva bolo poskytnutých na činnosť tohto úradu za celé funkčné obdobie pôsobenia školského ombudsmana Martina Matáka?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Oto Žarnaypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, kedy odvoláte ministra vnútra Roberta Kaliňáka a kedy sa odsťahujete z bytu, pri ktorom je vážne podozrenie, že bol financovaný z daňových podvodov?
zodpovedaná 23. 11. 2016Oto Žarnayminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanUčiteľka z Prievidze sa pýta: "Stále je kritizované kreditové vzdelávanie. Aké návrhy sa teda plánujú? Robí sa štatistika potreby niektorých odborov pre trh práce? Otvárajú sa také typy škôl, ktoré sú potrebné pre trh práce, resp. podporujú sa takéto školy?
nezodpovedaná 23. 11. 2016Oto Žarnayminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanPlánuje ministerstvo školstva v rámci reformy posilniť spoluprácu žiakov na vzdelávacom procese a živote školy zmenou zákona č. 596 § 26 žiacka školská rada?
nezodpovedaná 23. 11. 2016Oto Žarnayminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanPlánuje ministerstvo školstva v dohľadnej dobe vytvoriť pozíciu školského ombudsmana? Pripravuje ministerstvo školstva nejaké konkrétne kroky v tomto smere? Na koho sa majú učitelia obracať so svojimi problémami, keď funkcia školského ombudsmana bola zrušená?
nezodpovedaná 23. 11. 2016Oto Žarnayminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanMôže vedúca odboru školstva byť zároveň aj štatutárom školy a vykonávať funkciu riaditeľa školy?
nezodpovedaná 23. 11. 2016Oto Žarnayminister vnútra SR Robert KaliňákKoľko prípadov nahlásenia korupcie zaznamenalo ministerstvo vnútra do dnešného dňa? Pripravuje minister vnútra nejaké systematické zmeny v tejto oblasti, aby nahlasovatelia korupcie boli viac informovaní o možnostiach nahlasovania korupcie a ochrany svojej osoby?
nezodpovedaná 23. 11. 2016Oto Žarnayminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanExistuje, resp. disponuje ministerstvo školstva nejakou porovnávacou štúdiou, ktorá by zaznamenávala dosiahnuté výsledky maturitných skúšok z cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk) v rámci štátov Európskej únie alebo aspoň štátov bývalého socialistického bloku?
nezodpovedaná 23. 11. 2016Oto Žarnayminister vnútra SR Robert KaliňákV jednom meste dvaja poslanci mestského zastupiteľstva vykonávajú platenú činnosť pre mesto. Jeden znalecké posudky pozemkov a stavieb, druhý zameriavanie pozemkov pre mesto. Môže poslanec vykonávať takúto platenú službu pre mesto? Nejde o konflikt záujmov? Alebo existuje výnimka, kedy poslanec môže brať od mesta za svoju činnosť úplatu?
zodpovedaná 1. 2. 2017Oto Žarnayminister vnútra SR Robert KaliňákKoľko prípadov nahlásenia korupcie zaznamenalo ministerstvo vnútra do dnešného dňa? Pripravuje minister vnútra nejaké systematické zmeny v tejto oblasti, aby nahlasovatelia korupcie boli viac informovaní o možnostiach nahlasovania korupcie a ochrany svojej osoby?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Oto Žarnayminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanMôže byť vedúca odboru školstva zároveň aj štatutárom školy a vykonávať funkciu riaditeľky školy?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Oto Žarnayminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanDisponuje ministerstvo školstva nejakou porovnávacou štúdiou, ktorá by zaznamenávala dosiahnuté výsledky maturitných skúšok z cudzích jazykov (anglického a nemeckého jazyka) v rámci štátov Európskej únie alebo aspoň štátov bývalého socialistického bloku?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Oto Žarnayminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanPlánuje ministerstvo školstva v dohľadnej dobe vytvoriť pozíciu "školského ombudsmana"? Pripravuje ministerstvo školstva nejaké konkrétne kroky v tomto smere? Na koho sa majú v súčasnosti učitelia obracať so svojimi problémami, keď funkcia "školského ombudsmana" bola zrušená?
zodpovedaná 11. 10. 2017Oto Žarnayministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováPlánuje ministerstvo školstva v dohľadnej dobe vytvoriť pozíciu "školského ombudsmana"? Pripravuje ministerstvo školstva nejaké konkrétne opatrenia, resp. kroky v tomto smere? Na koho sa majú učitelia v súčasnosti obracať so svojimi problémami, keď funkcia "školského ombudsmana" bola zrušená?
nezodpovedaná 11. 10. 2017Oto Žarnayministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováDisponuje ministerstvo školstva nejakou porovnávacou štúdiou, ktorá by zaznamenávala dosiahnuté výsledky maturitných skúšok z cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk) v rámci štátov Európskej únie alebo aspoň štátov v rámci bývalého socialistického bloku?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Oto Žarnaypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, zamestnanec domova sociálnych služieb zriadeného samosprávnym krajom, ktorý pracuje ako opatrovateľ, je podľa údajov z webu ministerstva práce zaradený najviac do šiestej platovej triedy v rámci osobitnej stupnice platových taríf. Jeho tabuľkový plat dosiahne po doplatkoch ledva minimálnu mzdu 435 eur. Ak ale práce obdobného stupňa náročnosti vykonáva zamestnanec v súkromnom sektore, štát mu garantuje minimálnu mzdu aspoň 522 eur (II. stupeň náročnosti práce). Kedy túto diskrimináciu odstránite?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Oto Žarnaypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, upratovačke pracujúcej v súkromnom sektore garantuje štát minimálnu mzdu 522 eur (II. stupeň náročnosti práce). Ak je ale upratovačka verejným zamestnancom (druhá platová trieda), jej tabuľkový plat dosiahne po doplatkoch ledva minimálnu mzdu 435 eur. Kedy túto diskrimináciu odstránite?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Oto Žarnaypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, začínajúcej ekonómke pracujúcej v súkromnom sektore garantuje štát minimálnu mzdu 609 eur (III. stupeň náročnosti práce). Ak je ale začínajúca ekonómka verejným zamestnancom napríklad na základnej škole (zaradená maximálne do deviatej platovej triedy), jej tabuľkový plat dosiahne 468 eur a je tak na svojich nárokoch štátom ukrátená. Kedy túto diskrimináciu odstránite?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Oto Žarnaypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, kuchárke pracujúcej v súkromnom sektore garantuje štát minimálnu mzdu 522 eur (II. stupeň náročnosti práce). Ak je ale kuchárka verejným zamestnancom (tretia, resp. štvrtá platová trieda), jej tabuľkový plat dosiahne po doplatkoch ledva minimálnu mzdu 435 eur. Kedy túto diskrimináciu odstránite?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Oto Žarnaypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, zamestnancovi pracujúcemu v súkromnom sektore, ktorý vykonáva jednoduché remeselné práce alebo ucelené obslužné rutinné práce garantuje štát minimálnu mzdu 522 eur (II. stupeň náročnosti práce). Ak ale obdobné práce vykonáva verejný zamestnanec – školník (najviac štvrtá platová trieda), jeho tabuľkový plat dosiahne po doplatkoch ledva minimálnu mzdu 435 eur. Kedy túto diskrimináciu odstránite?
zodpovedaná 28. 11. 2017Oto Žarnayminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, kuchárke pracujúcej v súkromnom sektore garantuje štát minimálnu mzdu 522 eur (II. stupeň náročnosti práce). Ak je ale kuchárka verejným zamestnancom (tretia, resp. štvrtá platová trieda), jej tabuľkový plat dosiahne po doplatkoch ledva minimálnu mzdu 435 eur. Kedy túto diskrimináciu odstránite?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Oto Žarnayminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, zamestnancovi pracujúcemu v súkromnom sektore, ktorý vykonáva jednoduché remeselné práce alebo ucelené obslužné rutinné práce garantuje štát minimálnu mzdu 522 eur (II. stupeň náročnosti práce). Ak ale obdobné práce vykonáva verejný zamestnanec – školník (najviac štvrtá platová trieda), jeho tabuľkový plat dosiahne po doplatkoch ledva minimálnu mzdu 435 eur. Kedy túto diskrimináciu odstránite?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Oto Žarnayminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, začínajúcej ekonómke pracujúcej v súkromnom sektore garantuje štát minimálnu mzdu 609 eur (III. stupeň náročnosti práce). Ak je ale začínajúca ekonómka verejným zamestnancom napríklad na základnej škole (zaradená maximálne do deviatej platovej triedy), jej tabuľkový plat dosiahne 468 eur a je tak na svojich nárokoch štátom ukrátená. Kedy túto diskrimináciu odstránite?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Oto Žarnayminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, upratovačke pracujúcej v súkromnom sektore garantuje štát minimálnu mzdu 522 eur (II. stupeň náročnosti práce). Ak je ale upratovačka verejným zamestnancom (druhá platová trieda), jej tabuľkový plat dosiahne po doplatkoch ledva minimálnu mzdu 435 eur. Kedy túto diskrimináciu odstránite?
nezodpovedaná 28. 11. 2017Oto Žarnayminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, zamestnanec domova sociálnych služieb zriadeného samosprávnym krajom, ktorý pracuje ako opatrovateľ, je podľa údajov z webu ministerstva práce zaradený najviac do šiestej platovej triedy v rámci osobitnej stupnice platových taríf. Jeho tabuľkový plat dosiahne po doplatkoch ledva minimálnu mzdu 435 eur. Ak ale práce obdobného stupňa náročnosti vykonáva zamestnanec v súkromnom sektore, štát mu garantuje minimálnu mzdu aspoň 522 eur (II. stupeň náročnosti práce). Kedy túto diskrimináciu odstránite?
zodpovedaná 7. 2. 2018Oto Žarnayministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováPrečo ste nezačali proces tvorby nového zákona o pedagógoch transparentne s účasťou odbornej verejnosti, ale dávate, (resp. vaši úradníci) nereálne termíny na pripomienkovanie návrhu (1 pracovný deň)?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Oto Žarnayministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováAká je konkrétna podpora ministerstva vzdelávaniu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, aké novinky čakajú žiakov s nadaním, budú sa naďalej vzdelávať formou integrácie ako v triedach pre nadaných na základných školách alebo integrovane v klasických triedach (ponechaná možnosť výberu)?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Oto Žarnayministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováAko chce ministerstvo zvýšiť záujem kvalitných ľudí o učiteľské povolanie (aby to robili tí, ktorí učiť vedia a nie tí, ktorí učiť musia)?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Oto Žarnayministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováAko ministerstvo spolupracuje so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva pri riešení konkrétnych prípadov diskriminácie a šikanovania učiteľov a hľadaní možných riešení, ako takýmto negatívnym javom zabrániť, resp. ich eliminovať?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Oto Žarnayministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováAké kroky sa ministerstvo chystá zrealizovať v navýšení finančných prostriedkov na mzdy učiteľov do konca funkčného obdobia súčasnej vlády?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Oto Žarnayministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováPlánuje ministerstvo do konca funkčného obdobia tejto vlády zvýšiť výšku normatívu na žiaka alebo prehodnotiť celý systém normatívneho financovania škôl?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Oto Žarnayministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováAký je váš názor na zasahovanie samosprávy do vyučovania a fungovania základných škôl? Podporujete právo veta zriaďovateľa školy pri voľbe riaditeľa školy? Pripravuje ministerstvo nejaké legislatívne návrhy, ktoré by školy viac chránili pred podobnými zásahmi samosprávy do ich činnosti?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Oto Žarnayministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováUvažuje ministerstvo aj o zohľadnení psychickej záťaže v učiteľskom povolaní, napr. po 10 rokoch učenia by sa jeden rok učiteľ venoval vedeckejšej činnosti, publikáciám a pod.? Jednoducho ho vytrhnúť z 10-ročnej inštitucionalizácie a dať mu možnosť prehodnotiť materiál aj proces, akým výučbu realizuje?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Oto Žarnayministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováMyslíte si, že riaditeľ školy či školského zariadenia, ktorý je 15 - 20 rokov vo funkcii, má ešte danej škole čo ponúknuť? Nebola by efektívnejšia výmena, nové nápady a hlavne iný pohľad na vec? Podporili by ste myšlienku zavedenia dvoch funkčných období pre riaditeľov škôl či školských zariadení?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Oto Žarnayministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováAkým spôsobom chce ministerstvo riešiť problém nedostatku kvalifikovaných odborníkov a remeselníkov, keďže ľudia s humanitnými vedami sú takmer nepoužiteľní?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Oto Žarnayministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováAk sa zrušia v novom zákone kredity, ako konkrétne chcete vyriešiť problém existencie 2 kategórií zamestnancov - tých, čo získali kredity a príplatok a tých, ktorí ho do účinnosti nového zákona nezískali, teda ktorá z týchto dvoch skupín bude diskriminovaná v odmeňovaní?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Oto Žarnayministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováAko finančne podporuje ministerstvo zriadenie tried pre nadaných, keď školám určuje počet a zároveň navýšený normatív nepostačuje na tieto triedy? Aká je budúcnosť výchovy a vzdelávania žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Slovensku?