Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 15. 6. 2016Veronika Remišovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, kedy odvoláte ministra vnútra Roberta Kaliňáka a kedy sa odsťahujete z bytu, pri ktorom je vážne podozrenie, že bol financovaný z daňových podvodov?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Veronika Remišováminister vnútra SR Robert KaliňákV akej výške boli postúpené pohľadávky na vašu osobu pri kúpe podielu od P. Bašternáka spoločnosti B. A. Haus? Ako ste vysporiadali túto pohľadávku - cash či bankovým prevodom?
nezodpovedaná 19. 10. 2016Veronika Remišováminister vnútra SR Robert KaliňákPrečo ste ako minister vnútra ani po 10 mesiacoch neodpovedali na žiadosť Okresného súdu Bratislava I o zodpovedanie predbežných otázok v súvislosti s konaním vo veci obžalovaného Jozefa Draga, predstaviteľa bytovej mafie? Prečo ste prijali do služobného pomeru v Policajnom zbore obžalovaného Jozefa Draga? Čo polícii prinesla spolupráca s týmto človekom? A aké sú výsledky jeho práce?
nezodpovedaná 26. 10. 2016Veronika Remišováminister vnútra SR Robert KaliňákPrečo ste ako minister vnútra ani po desiatich mesiacoch neodpovedali na žiadosť Okresného súdu Bratislava I. o zodpovedanie predbežných otázok v súvislosti s konaním na tomto súde vo veci obžalovaného Jozefa Draga? Prečo ste prijali do služobného pomeru v Policajnom zbore obžalovaného Jozefa Draga? Aké sú výsledky jeho práce a čo polícii spolupráca s týmto človekom priniesla?
zodpovedaná 23. 11. 2016Veronika Remišovápredseda vlády SR Robert FicoAndrej Danko tvrdí, že jeho večera na hrade bola omnoho lacnejšia ako ostatné podobné akcie v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ. Robert Fico, hospodárite s prostriedkami občanov Slovenskej republiky. Kedy zverejníte podrobný zoznam položiek výdavkov, koľko a za čo občania zaplatili počas predsedníctva SR v Rade EÚ?
nezodpovedaná 23. 11. 2016Veronika Remišováminister hospodárstva SR Peter ŽigaVyužila Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, ktorá spadá pod ministerstvo hospodárstva v obdobíí január 2011 - október 2016 služby externej osoby alebo spoločnosti poskytujúcej právne služby? Prosíme, poskytnúť názov, sídlo a IČO spoločností, resp. osôb, ktoré poskytli právne služby, ako aj sumu (vrátane DPH), ktorá bola jednotlivcom alebo subjektom za právne služby fakturovaná. JAVYS na tieto otázky podľa infozákona odmietol odpoveď s tým, že nie je povinná osoba, hoci to nie je pravda, z toho dôvodu sa obraciame priamo na ministra, pod ktorého táto organizácia patrí.
nezodpovedaná 7. 12. 2016Veronika Remišovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, po stretnutí s predsedami samosprávnych krajov 30. novembra ste oznámili, že od 1. januára 2017 prechádza kompetencia regionálneho školstva pod Úrad vlády. Aký je dôvod, že kompetenciu a riadenie škôl má na centrálnej úrovni vykonávať nie rezort školstva ale Úrad vlády? Má Úrad vlády alebo ministerstvo školstva analýzu, na základe ktorej ste sa rozhodli? Existuje analýza, ktorá hodnotí, ako kraje doteraz spravovali regionálne školstvo?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Veronika Remišováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanPred Vianocami som poukázala na to, ako vami riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - Štátny inštitút odborného vzdelávania - uzavrel zmluvu s firmou ACTLY, s. r. o. na vypracovanie odbornej štúdie za drahé peniaze, v prepočte 1 500 eur na deň práce. Prečo sa odborné štúdie externalizujú a nedáva ich ministerstvo vypracovať príslušnému Ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorý má expertov, aj skúsenosti?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Veronika Remišováminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekAký zmysel má financovať reklamu na diaľničnú známku z rozpočtu ministerstva dopravy, keďže známku si aj tak všetci ľudia, ktorí chcú používať diaľnice musia kúpiť? Ktorým médiám bola okrem TV JOJ reklama zadaná? Podľa akého kľúča zadáva ministerstvo reklamu? Na TV JOJ reklama beží v hlavnom vysielacom čase a cena za 30 sekundový spot v čase od 19.00 do 22.00 je podľa na internete dostupného cenníka 7 900 eur bez DPH. Aké finančné prostriedky ministerstvo celkovo na reklamu vynaložilo?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Veronika Remišováminister hospodárstva SR Peter ŽigaVedeli štátni nominanti v dozorných radách a predstavenstvách energetických podnikov vrátane distribučných spoločností o cenových rozhodnutiach a čo v tejto veci urobili, aby ochránili záujem občanov? Aké konkrétne kroky vyvodíte voči nim za chaos v cenách energií, ktorý vláda rieši na poslednú chvíľu?
nezodpovedaná 29. 3. 2017Veronika Remišováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu schválilo sumu vo výške viac ako 3 mil. eur na financovanie mzdových výdavkov a odmien mimo pracovného pomeru za zamestnancov ministerstva podieľajúcich sa na implementácii operačného programu Výskum a inovácie za rok 2017. Ide o zamestnancov v pracovnom pomere s ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu alebo o externých pracovníkov? Aký bude ich počet? Koľko dostanú títo pracovníci za mesiac? Aká bude ich pracovná náplň?
nezodpovedaná 29. 3. 2017Veronika Remišovápodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, podľa § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) by ministerstvo financií malo na svojom webovom sídle zverejňovať zoznam daňových subjektov s výškou ich splatnej dane usporiadaný podľa výšky dane zostupne. Na stránke ministerstva však nie sú zverejnené údaje ani za rok 2014, ani za rok 2015. Zverejňovanie týchto informácií považujem za veľmi užitočné, osobitne v čase stále intenzívnejšej diskusie o význame veľkých investorov pre našu krajinu. Chcem vás preto požiadať o informáciu, prečo neboli údaje podľa zákona zverejnené a kedy dôjde k náprave. Keďže skúsenosti s údajmi za rok 2013 ukázali, že register účtovných závierok nie je najlepším zdrojom informácií o splatnej dani firiem, chcela by som tiež vedieť, či ministerstvo financií neuvažuje o zmene zákona v tejto oblasti.
nezodpovedaná 5. 4. 2017Veronika Remišováminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanVážený pán minister, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu schválilo sumu vo výške viac ako 3 mil. eur na financovanie mzdových výdavkov a odmien mimo pracovného pomeru za zamestnancov ministerstva podieľajúcich sa na implementácii operačného programu Výskum a inovácie za rok 2017. Ide o zamestnancov v pracovnom pomere s ministerstvom alebo o externých pracovníkov? Aký bude ich počet? Koľko dostanú títo pracovníci za mesiac? Aká bude ich pracovná náplň?
nezodpovedaná 5. 4. 2017Veronika Remišovápodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, podľa § 52 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) by ministerstvo financií malo na svojom webovom sídle zverejňovať zoznam daňových subjektov s výškou ich splatnej dane usporiadaný podľa výšky dane zostupne. Na stránke ministerstva však nie sú zverejnené údaje ani za rok 2014, ani za rok 2015. Zverejňovanie týchto informácií považujem za veľmi užitočné, osobitne v čase stále intenzívnejšej diskusie o význame veľkých investorov pre našu krajinu. Chcem vás preto požiadať o informáciu, prečo neboli údaje podľa zákona zverejnené a kedy dôjde k náprave. Keďže skúsenosti s údajmi za rok 2013 ukázali, že register účtovných závierok nie je najlepším zdrojom informácií o splatnej dani firiem. Chcela by som tiež vedieť, či ministerstvo financií neuvažuje o zmene zákona v tejto oblasti?
nezodpovedaná 6. 9. 2017Veronika Remišovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, to, že Bašternák vyjadril nad svojimi činmi účinnú ľútosť znamená, že sa k týmto skutkom priznal. Už teda nehovoríme o človeku podozrivom z daňových podvodov, rovno môžeme konštatovať, že bývate u daňového podvodníka. Preto sa pýtam, kedy sa konečne odsťahujete z bytu daňového podvodníka?
zodpovedaná 6. 9. 2017Veronika Remišováministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáVážená pani ministerka, aké kroky a opatrenia ministerstvo školstva prijalo a uvažuje prijať na riešenie škandálu s eurofondami v operačnom programe výskum a vývoj a operačnom programe Ľudské zdroje, v zmysle požiadaviek Európskej komisie. Aké kroky ministerstvo uvádza v akčnom pláne, ktorý požaduje Európska komisia?
nezodpovedaná 6. 9. 2017Veronika Remišováminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, v medializovanom prípade trestného stíhania výtvarníka Ľuboša Lorenza došlo k škandalóznemu postupu nielen zo strany príslušného prokurátora, ale aj príslušníkov Policajného zboru, ktorí postupovali podľa jeho tvrdení neprimerane tvrdo - nechali ho sedieť v aute bez vetrania v najväčšej horúčave, udreli ho dvermi do nohy a podobne. Prešetrujú príslušné zložky ministerstva vnútra a Policajného zboru konanie zainteresovaných policajtov a aké disciplinárne opatrenia chcú v tomto prípade vyvodiť?
nezodpovedaná 13. 9. 2017Veronika Remišovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, to, že Bašternák vyjadril nad svojimi činmi účinnú ľútosť, znamená, že sa k týmto skutkom priznal. Už teda nehovoríme o človeku podozrivom z daňových podvodov, rovno môžeme konštatovať, že bývate u daňového podvodníka. Preto sa pýtam, kedy sa konečne odsťahujete z bytu daňového podvodníka?
nezodpovedaná 29. 11. 2017Veronika Remišovápodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter PellegriniPán podpredseda, prečo ste zrušili zverejňovanie hodnotiteľov pri všetkých eurofondových projektoch? Argument o lobingu neobstojí, pretože mená sa, samozrejme, vždy zverejňujú po ukončení hodnotiaceho procesu, nie pred ním, ani počas neho. Týmto ste zabránili akejkoľvek verejnej kontrole týkajúcej sa odbornosti hodnotiteľov.
nezodpovedaná 7. 2. 2018Veronika Remišováminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, NKÚ v priebehu minulého roka vykonalo na ministerstve kontrolu, ktorá ukázala neefektívne využívanie niektorých externých služieb, preto NKÚ odporučil obmedziť využívanie takýchto služieb a sústrediť sa na využívanie vlastných zamestnancov. Ministerstvo napriek tomuto odporúčaniu navýšilo agendu advokátskej kancelárii AKMG a zároveň v januári dodatkom zvýšilo limit realizačnej zmluvy o takmer milión eur. Prečo ministerstvo v prípade zmluvy s AKMG v rozpore s odporúčaniami NKÚ na túto agendu nevyužilo svoje vlastné kapacity a prečo bola agenda navýšená práve teraz a v takom objeme? Akým spôsobom ministerstvo reflektuje na zistenia NKÚ a aké opatrenia v tejto súvislosti prijalo?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Veronika Remišováministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, v súvislosti s minuloročnou kauzou eurofondov na ministerstve školstva a pozastavením výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier, ako aj ďalších výziev stále hrozí nepreplatenie už uzatvorených zmlúv zo strany Európskej komisie a je obava, že finančné prostriedky budú musieť byť vyplatené pochybným firmám zo štátneho rozpočtu. Koľko firiem z predmetnej výzvy k dnešnému dňu odstúpilo od zmluvy? Aké kroky podniká ministerstvo v tejto súvislosti a voči komu bude vyvodená zodpovednosť, ak Európska komisia tieto projekty naozaj nepreplatí?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Veronika Remišovápodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter PellegriniVážený pán podpredseda, v súvislosti s minuloročnou kauzou eurofondov na ministerstve školstva a pozastavením výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier, ako aj ďalších výziev stále hrozí nepreplatenie už uzatvorených zmlúv zo strany Európskej komisie a je obava, že finančné prostriedky budú musieť byť vyplatené pochybným firmám zo štátneho rozpočtu. Koľko firiem z predmetnej výzvy k dnešnému dňu odstúpilo od zmluvy? Aké kroky podniká vláda a váš úrad v tejto súvislosti a voči komu bude vyvodená zodpovednosť, ak Európska komisia tieto projekty naozaj nepreplatí?
zodpovedaná 14. 2. 2018Veronika Remišováministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, v súvislosti s minuloročnou kauzou eurofondov na ministerstve školstva a pozastavením výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier, ako aj ďalších výziev stále hrozí nepreplatenie už uzatvorených zmlúv zo strany Európskej komisie a je obava, že finančné prostriedky budú musieť byť vyplatené pochybným firmám zo štátneho rozpočtu. Koľko firiem z predmetnej výzvy k dnešnému dňu odstúpilo od zmluvy? Aké kroky podniká ministerstvo v tejto súvislosti a voči komu bude vyvodená zodpovednosť, ak Európska komisia tieto projekty naozaj nepreplatí?
nezodpovedaná 14. 2. 2018Veronika Remišováminister dopravy a výstavby SR Árpád ÉrsekVážený pán minister, Najvyšší kontrolný úrad v priebehu minulého roka vykonal na ministerstve dopravy kontrolu, ktorá ukázala neefektívne využívanie niektorých externých služieb, preto NKÚ odporučil obmedziť využívanie takýchto služieb a sústrediť sa na využívanie vlastných zamestnancov. Ministerstvo napriek tomuto odporúčaniu navýšilo tri dni pred Vianocami agendu advokátskej kancelárii AKMG a zároveň v januári dodatkom zvýšili finančný limit realizačnej zmluvy o takmer milión eur. Prečo ministerstvo v prípade zmluvy s AKMG v rozpore s odporúčaniami NKÚ na túto agendu nevyužilo svoje vlastné kapacity a prečo bola agenda navýšená práve teraz a v takom objeme? Akým spôsobom ministerstvo reflektuje na zistenia NKÚ a aké opatrenia v tejto súvislosti prijalo?
nezodpovedaná 14. 2. 2018Veronika Remišovápodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter PellegriniVážený pán podpredseda, v súvislosti s minuloročnou kauzou eurofondov na ministerstve školstva a pozastavením výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier, ako aj ďalších výziev stále hrozí nepreplatenie už uzatvorených zmlúv zo strany Európskej komisie a je obava, že finančné prostriedky budú musieť byť vyplatené pochybným firmám zo štátneho rozpočtu. Koľko firiem z predmetnej výzvy k dnešnému dňu odstúpilo od zmluvy? Aké kroky podniká vláda a váš úrad v tejto súvislosti a voči komu bude vyvodená zodpovednosť, ak Európska komisia tieto projekty naozaj nepreplatí?
zodpovedaná 16. 5. 2018Veronika Remišováministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, nedávno sa v médiách objavila informácia, ktorá sa týkala zástupcu riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Milana Mihálika, ktorý mal pózovať na fotografii s človekom s údajnými väzbami na nitrianske podsvetie. Akým spôsobom bola vyvodená zodpovednosť voči policajtovi a jeho nadriadeným vrátane prezidenta Policajného zboru? Aké opatrenia podniká ministerstvo vnútra proti prerastaniu organizovaného zločinu do Policajného zboru?
nezodpovedaná 16. 5. 2018Veronika Remišováministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, z 1 374 žiakov stredných škôl bol takmer každý štrnásty žiak v škole šikanovaný a každý tretí bol svedkom šikanovania. V základných školách zo 4 018 žiakov bol každý šiesty žiak viackrát šikanovaný a každý tretí žiak bol svedkom šikovania. Aké opatrenia plánuje ministerstvo, aby túto situáciu riešilo?
nezodpovedaná 16. 5. 2018Veronika Remišováminister hospodárstva SR Peter ŽigaVážený pán minister, od septembra minulého roka upozorňovali zahraniční novinári na to, že napriek embargu, ktorým sme viazaní, sa od nás do Azerbajdžanu nelegálne vyvážajú modernizované zbrane. Napriek tomu sa rozhodlo ministerstvo preveriť tieto informácie až po pol roku. Prečo ministerstvo začalo uvedené skutočnosti preverovať až pol roka po zverejnení prvých podozrení? V prípade, že sa podozrenia potvrdia, čo by znamenalo zlyhanie konkrétnych osôb na ministerstve a tiež našich bezpečnostných zložiek, voči komu a akým spôsobom vyvodí ministerstvo zodpovednosť?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Veronika Remišováministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, podľa medializovaných informácií z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie odchádza tretina zamestnancov. Ako je možné, že ministerstvo nedokázalo tejto situácii predísť? Aké kroky ministerstvo spravilo a plánuje urobiť, aby túto situáciu riešilo?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Veronika Remišováministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, pred niekoľkými dňami médiá priniesli informáciu, že ministerstvo vnútra odmietlo zverejniť zmluvy uzatvorené na základe verejných obstarávaní, ktorých dokumentácia bola skartovaná krátko po tom, ako boli prokurátorovi Špirkovi odobrané spisy v prípadoch súvisiacich s Robertom Kaliňákom. Je predmetom verejného záujmu vysvetliť podozrenia o možnej rozsiahlej korupcii spojenej s verejnými obstarávaniami na ministerstve vnútra. Z akého dôvodu ministerstvo odmietlo zverejniť predmetné zmluvy napriek tomu, že zmluvami disponuje?
nezodpovedaná 20. 6. 2018Veronika Remišováministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, podľa medializovaných informácií z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie odchádza tretina zamestnancov. Ako je možné, že ministerstvo nedokázalo tejto situácii predísť? Aké kroky ministerstvo spravilo a plánuje urobiť, aby túto situáciu riešilo?
nezodpovedaná 20. 6. 2018Veronika Remišováministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, pred niekoľkými dňami médiá priniesli informáciu, že ministerstvo vnútra odmietlo zverejniť zmluvy uzatvorené na základe verejných obstarávaní, ktorých dokumentácia bola skartovaná krátko po tom, ako boli prokurátorovi Špirkovi odobrané spisy v prípadoch súvisiacich s Robertom Kaliňákom. Je predmetom verejného záujmu vysvetliť podozrenia o možnej rozsiahlej korupcii spojenej s verejnými obstarávaniami na ministerstve vnútra. Z akého dôvodu ministerstvo odmietlo zverejniť predmetné zmluvy napriek tomu, že zmluvami disponuje?
nezodpovedaná 20. 6. 2018Veronika Remišováministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, v súvislosti s ohláseným zámerom strany SMER - SD presadiť obedy zadarmo pre všetky deti v poslednom ročníku materských škôl a na základných školách sa chcem opýtať, koľko a ktoré školy v súčasnosti nedisponujú vlastnou jedálňou a koľko škôl v súčasnosti servíruje žiakom len tzv. suchý obed? Máme aj školy, ktoré majú stravu od externých poskytovateľov? Ako zabezpečíte, aby príspevok na stravu v školách bol použitý na kvalitné stravovanie školákov?
zodpovedaná 19. 9. 2018Veronika Remišovápodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, podľa medializovaných informácií Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) na Slovensku odhalil najviac podvodov nielen v clách, ale aj v oblasti eurofondov. Výročná správa ukázala, že Slovensko má dostať najvyšší finančný trest za colné podvody za obdobie rokov 2013 - 2017 a tiež má dostať druhý najvyšší trest za podvody v oblasti eurofondov. Týmto sme sa ocitli na absolútnom chvoste členských krajín Európskej únie. Aké kroky podnikne ministerstvo na to, aby začalo reálne bojovať proti podvodom a aká politická a osobná zodpovednosť bude vyvodená voči zodpovedným osobám, ktoré dlhodobo riadia orgány povinné takéto podvody odhaľovať a stíhať?
nezodpovedaná 19. 9. 2018Veronika Remišováministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, dovoľte mi spýtať sa, aké konkrétne kroky ste zatiaľ zrealizovali na základe uznesenia mimoriadneho výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, aby sa vyriešila krízová situácia v Slovenskej akadémii vied a zabezpečila právna istota tejto inštitúcie a prijala riešenie, ktoré zabezpečí dokončenie transformácie inštitúcie.
nezodpovedaná 19. 9. 2018Veronika Remišováministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, v posledných dňoch vyšlo najavo, že bývalý policajný viceprezident Jaroslav Málik nemal bezpečnostnú previerku, hoci ju podľa zákona mal mať. V súčasnosti pôsobí ako policajný pridelenec. Aké kroky podniká ministerstvo a polícia v súvislosti s vyvodením zodpovednosti voči Jaroslavovi Málikovi? Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý v súčasnosti pôsobí ako poradca na ministerstve vnútra, bol v tom čase zodpovedný ako osoba, ktorá na to dala určenie. Aká zodpovednosť bude vyvodená voči nemu?
nezodpovedaná 19. 9. 2018Veronika Remišováminister spravodlivosti SR Gábor GálVážený pán minister, v posledných dňoch bol stiahnutý z parlamentu zákon o zaistení majetku, ktorý mal predstavovať účinný nástroj proti podvodníkom a mafii a uľahčiť prácu polície. Zákon bol zablokovaný vašimi koaličnými partnermi zo strany SMER a SNS. Aké kroky podnikne ministerstvo na to, aby čo najrýchlejšie presadilo tento v praxi akútne potrebný zákon proti mafii?
zodpovedaná 17. 10. 2018Veronika Remišováministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, v posledných dňoch vyšlo najavo, že bývalý policajný viceprezident Jaroslav Málik nemal bezpečnostnú previerku, hoci ju podľa zákona mal mať. V súčasnosti pôsobí ako policajný pridelenec. Aké kroky podniká ministerstvo a polícia v súvislosti s vyvodením zodpovednosti voči Jaroslavovi Málikovi? Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý v súčasnosti pôsobí ako poradca na ministerstve vnútra, bol v tom čase zodpovedný ako osoba, ktorá na to dala určenie. Aká zodpovednosť bude vyvodená voči nemu?
zodpovedaná 17. 10. 2018Veronika Remišováministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, v posledných v dňoch bola v médiách zverejnená správa, že do civilu odchádzajú dvaja policajní vyšetrovatelia NAKY, ktorí zvláštnym spôsobom opakovane neúspešne vyšetrovali dnes väzobne stíhaného Mariána Kočnera. Vo svetle doteraz zverejnených informácií sa objavujú závažné podozrenia z možnej korupcie v týchto prípadoch. Koná v súvislosti s činnosťou týchto policajtov inšpekcia ministerstva vnútra? Preverujú policajné zložky prípady a spisy vedené týmito vyšetrovateľmi? Aké dôsledky vyvodí ministerstvo vnútra a vedenie polície voči policajtom, u ktorých existuje podozrenie, že dlhodobo zvláštnym rozhodovaním mohli kryť trestnú činnosť?
zodpovedaná 17. 10. 2018Veronika Remišováministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováVážená pani ministerka, v poslednom období rezonuje v spoločnosti téma transformácie Slovenskej akadémie vied na verejnú výskumnú inštitúciu. Aký je aktuálny stav spomínanej transformácie a ako v tejto súvislosti napĺňa ministerstvo školstva aktuálne uznesenie Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktoré bolo prijaté v súvislosti s touto problematikou?
zodpovedaná 17. 10. 2018Veronika Remišováministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, v posledných v dňoch bola v médiách zverejnená správa, že do civilu odchádzajú dvaja policajní vyšetrovatelia NAKY, ktorí zvláštnym spôsobom opakovane neúspešne vyšetrovali dnes väzobne stíhaného Mariána Kočnera. Zaoberala sa v minulosti inšpekcia ministerstva vnútra konaním týchto policajtov? Zaoberá sa inšpekcia ministerstva vnútra konaním týchto policajtov a ich nadriadených v súčasnosti?
nezodpovedaná 17. 10. 2018Veronika Remišováministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, v posledných v dňoch bola v médiách zverejnená správa, že do civilu odchádzajú dvaja policajní vyšetrovatelia NAKY, ktorí zvláštnym spôsobom opakovane neúspešne vyšetrovali dnes väzobne stíhaného Mariána Kočnera. Vo svetle doteraz zverejnených informácií sa objavujú závažné podozrenia z toho, že vyššie uvedení policajti nielen mohli kryť trestnú činnosť, ale zvláštnym spôsobom iniciovali trestné stíhanie poškodených, ako v prípade kauzy Glance House, čo potvrdilo aj súdne rozhodnutie. Aké dôsledky vyvodí ministerstvo vnútra a vedenie polície voči policajtom, u ktorých existuje podozrenie, že dlhodobo zvláštnym rozhodovaním mohli kryť trestnú činnosť?
nezodpovedaná 17. 10. 2018Veronika Remišováministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, v posledných mesiacoch vyšli najavo šokujúce podozrenia zo spolupráce niektorých policajtov s ľuďmi, ktorí šikanovali farmárov na východe. Nečinnosť polície a ministerstva vnútra aj v oblasti vyvodenia personálnej zodpovednosti kritizoval vo svojom vystúpení aj generálny prokurátor. Zaoberá sa inšpekcia ministerstva vnútra konaním týchto policajtov? V akom stave je riešenie tejto kauzy a aké personálne a trestnoprávne dôsledky boli doteraz vyvodené?
nezodpovedaná 17. 10. 2018Veronika Remišováministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, v posledných dňoch bola v médiách zverejnená správa, že do civilu odchádzajú dvaja policajní vyšetrovatelia NAKY, ktorí zvláštnym spôsobom opakovane neúspešne vyšetrovali dnes väzobne stíhaného Mariána Kočnera. Koľko prípadov súvisiacich so spomenutou osobou títo policajti vyšetrovali a s akými výsledkami? Aké kroky podniká polícia na preverenie podozrení z možného zneužitia právomoci verejného činiteľa v týchto prípadoch?
nezodpovedaná 17. 10. 2018Veronika Remišováministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová Vážená pani ministerka, v súvislosti s minuloročnou kauzou eurofondov na ministerstve školstva a pozastavením výzvy OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02 na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblasti špecializácie RIS3 SK (výzva PVVC), ako aj ďalších výziev stále hrozí nepreplatenie už uzatvorených zmlúv zo strany Európskej komisie. V takom prípade je dôvodná obava, že finančné prostriedky budú musieť byť vyplatené pochybným firmám zo štátneho rozpočtu. Koľko a ktoré konkrétne firmy z predmetnej výzvy k dnešnému dňu odstúpilo od zmluvy? Aké kroky podniká ministerstvo v tejto súvislosti a voči komu bude vyvodená zodpovednosť, ak Európska komisia tieto projekty naozaj nepreplatí?
zodpovedaná 5. 12. 2018Veronika Remišováminister spravodlivosti SR Gábor GálKedy predložíte novelu infozákona, keďže v Programovom vyhlásení vlády ste ľuďom sľúbili, že zlepšíte prístup k informáciám?
nezodpovedaná 5. 12. 2018Veronika Remišováminister spravodlivosti SR Gábor GálMinister spravodlivosti a v tom čase predseda poslaneckého klubu ste obhajovali ľudí podozrivých z daňových podvodov. Je to v podstate to isté, ako by ste v sporoch so štátom pomáhali Bašternákovi alebo Kočnerovi. Je neprijateľné, aby minister, ktorý má obhajovať záujmy štátu, zároveň niekomu pomáhal na štáte parazitovať. Prijmete osobné rozhodnutie a vyvodíte zodpovednosť?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Veronika Remišováministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, v posledných dňoch vyplávali na povrch informácie o tom, že zavraždeného Jána Kuciaka dal na pokyn vtedajšieho policajného prezidenta lustrovať vysoký policajný dôstojník. Bývalý policajný prezident Gašpar aj napriek tomu v súčasnosti pôsobí ako poradca na ministerstve vnútra. Aké kroky podniklo ministerstvo vnútra na zabezpečenie nestranného vyšetrovania tohto prípadu, vrátane zabezpečenia toho, aby v prípade Tibora Gašpara nevznikli žiadne pochybnosti o jeho možnom vplyve na vyšetrovanie, keďže naďalej pracuje ako poradca ministerky?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Veronika Remišováministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina LubyováMinisterka školstva podala trestné oznámenie za manipuláciu s posudkami projektov na stimuly pre výskum a vývoj. Znamená to, že ministerstvo a jeho podriadená organizácia nevie riadne zabezpečiť citlivé údaje v systéme, napriek tomu, že CVTI dostalo na IT infraštruktúru milióny eur z eurofondov?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Veronika Remišováministerka vnútra SR Denisa SakováVážená pani ministerka, v posledných dňoch sa množia podozrenia z prepojenia policajných špičiek a skupinou okolo oligarchu blízkeho strane SMER, ktoré doteraz nikto nevyšetril. Ide pritom o podozrenia z únikov informácií, nelegálneho sledovania a ďalších mimoriadne pochybných aktivít, ktorými mohlo dochádzať k zneužívaniu právomoci verejných činiteľov koordinovanou formou na najvyšších miestach polície. Aké kroky podniklo ministerstvo vnútra na zabezpečenie nestranného vyšetrovania tohto prípadu, keďže bývalý policajný prezident zodpovedný za vtedajšie personálne zloženie NAKY a nominovanie viacerých policajných dôstojníkov naďalej pracuje ako poradca ministerky?
12