Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 15. 5. 2013František Petropredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda, všetci chápeme nutnosť konsolidácie verejných zdrojov. Môžete nám aktuálne popísať ich napĺňanie vládou SR?
nezodpovedaná 19. 6. 2013František Petropredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, počas summitu V4 v Poľskej republike ste sa stretli s predsedom vlády Japonska. Môžete nám povedať, ktorým témam ste sa venovali?
nezodpovedaná 4. 9. 2013František Petropredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, možnosť predĺženia čerpania eurofondov je reálna? Ako prebiehajú rokovania s Európskou komisiou?
nezodpovedaná 16. 10. 2013František Petropredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, na októbrovom plenárnom zasadnutí predsedov vlád krajín V4 v Budapešti ste sa venovali aj otázkam jadrovej energie. Mohli by ste nás informovať o záveroch v tejto oblasti?
nezodpovedaná 16. 10. 2013František Petropredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, na októbrovom plenárnom zasadnutí predsedov vlád krajín V4 v Budapešti ste sa venovali aj otázkam jadrovej energie. Mohli by ste nás informovať o záveroch v tejto oblasti?
nezodpovedaná 4. 6. 2014František Petropredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, niet pochýb o tom, že memorandum o spolupráci medzi vládou a ZMOS-om splnilo svoj cieľ. Slovensko je vyradené z procedúry nadmerného deficitu, na čom majú zásluhu aj predstavitelia ZMOS-u. Môžu preto starostovia a primátori v budúcnosti počítať s navýšením podielu pre mestá a obce z daní fyzických osôb, ktorý im bol znížený vládou Ivety Radičovej v roku 2012?
nezodpovedaná 28. 1. 2015František Petropredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, čo je dôsledkom toho, že náš dlh je najlacnejší v histórii?
nezodpovedaná 17. 6. 2015František Petropredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako sa dobrá ekonomická kondícia štátu prejaví na zlepšení životnej úrovne občanov Slovenskej republiky?
zodpovedaná 11. 11. 2015František Petropredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, doterajšie stimuly pre okresy s vysokou mierou nezamestnanosti sa dotkli štyroch okresov, a to Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava a Kežmarok. Môžeme očakávať rozšírenie aj na iné okresy?
nezodpovedaná 2. 12. 2015František Petropredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, pripravovaná žaloba pravdepodobne prispeje k jasnejšiemu vymedzeniu rozsahu suverenity jednotlivých štátov vo vzťahu k orgánom Európskej únie. Aká je pravdepodobnosť, že sa k nám pridajú v tejto dôležitej otázke aj ďalšie štáty?
nezodpovedaná 9. 12. 2015František Petropredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, do akej miery vidíte praktický dopad schválených zmien Ústavy SR a protiteroristického balíčka pre orgány činné v trestnom konaní?
nezodpovedaná 9. 12. 2015František Petropredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, do akej miery vidíte praktický dopad schválených zmien Ústavy SR a protiteroristického balíčka pre orgány činné v trestnom konaní?