Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

123
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 25. 7. 2012Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, témou rokovania Rady solidarity a rozvoja minulý piatok bola najmä aktuálna situácia v Európskej únii a v eurozóne a prípava na predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016. Mohli by ste nám priblížiť závery rokovania?
zodpovedaná 25. 7. 2012Eva Hufkováministerka zdravotníctva SR Zuzana ZvolenskáVážená pani ministerka, prepojenie ošetrovateľskej a sociálnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a v špecializovaných zariadeniach bude určite predmetom riešenia ministerstva zdravotníctva a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Aký časový horizont predpokladáte a budú predmetom riešenia aj finančné podmienky zdravotníckych pracovníkov, ktorí budú ošetrovateľskú starostlivosť poskytovať?
nezodpovedaná 1. 8. 2012Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, na pondelkovom stretnutí s opozíciou ste sa zaoberali budúcnosťou Európksej únie, najmä pokiaľ ide o vznik bankovej, ekonomickej, fiškálnej únie. K akým záverom ste po rokovaní dopseli?
nezodpovedaná 8. 8. 2012Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, môžete bližšie špecifikovať hlavné zmeny v I. , II. a III. pilieri a prečo II. pilier demografický problém nerieši? Ďakujem vám pekne za odpoveď.
zodpovedaná 24. 10. 2012Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako hodnotíte návrhy SPP na zvýšenie cien plynu pre domácnosti od 1. 1. 2013? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
zodpovedaná 24. 10. 2012Eva Hufkováminister hospodárstva SR Tomáš MalatinskýVážený pán minister, ako hodnotíte návrh SPP na zvýšenie cien plynu pre domácnosti od 1. 1. 2013? Ďakujem za odpoveď.
zodpovedaná 5. 12. 2012Eva Hufkovápodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírVážený pán podpredseda vlády, pán minister, konečne mnohé firmy nebudú využívať práce na dohodu preto, že je to pre nich lacnejšie, ako by zamestnali daného pracovníka na pracovnú zmluvu. V súčasnosti zamestnávatelia platia za dohodárov len úrazové a garančné poistenie. Vysvetlite, prosím, výhody pre dohodárov od 1. 1. 2013. Ďakujem.
zodpovedaná 30. 1. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, avizovali ste určité problémy dostavby Jadrovej elektrárne v Mochovciach, môžete sa vyjadriť konkrétnejšie? Ďakujem.
nezodpovedaná 30. 1. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, dostavba jadrovej elektrárne je dôležitá z hľadiska energetickej sebestačnosti a preto aký máte názor na dostavbu 3 a 4 bloku elektrárne, čo to prinesie občanom a SR v rámci uvedeného? Ďakujem.
nezodpovedaná 6. 2. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, kandidatúra SR na ZOH 2022, ktorá by sa mohla uskutočniť v spolupráci s Poľskom, je podľa vášho názoru reálna a za akých podmienok by reálna bola?
nezodpovedaná 6. 2. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aký je váš názor na kandidatúru Slovenskej republiky na ZOH 2022, ktorá by sa mohla uskutočniť v spolupráci s Poľskom, vyjadrite sa, prosím, hlavne k pozitívam pre SR a občanov SR.
nezodpovedaná 20. 3. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, na summite EÚ v dňoch 14. a 15. 3. ste rokovali aj o téme, ako znižovať deficit verejných financií pod 3 %. Priblížte nám, prosím, výsledok rokovania a možnosti ako znížiť deficit verejných financií pod 3 %, pretože niektoré štáty EÚ chcú požiadať o výnimku.
nezodpovedaná 20. 3. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, na summite EÚ dňa 14. a 15. 3. ste rokovali okrem iného aj o podpore vytvárania nových pracovných miest najmä pre mladých. Akým spôsobom chcú lídri krajín EÚ dosiahnúť stanovený cieľ a čo to prinesie SR najmä mladým nezamestnaným?
nezodpovedaná 20. 3. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, mestá a župy, ale aj Slovenská správa ciest nezvládajú opravovať výmole zo svojich rozpočtov, hlavne po tejto zime nastal úplne akútny stav, a preto občanov SR, hlavne vodičov potešila správa, že na rokovaní vlády ste schválili materiál finančnú podporu samosprávam, ale aj Slovenskej správe ciest. Mohli by ste nás informovať podrobnejšie o tomto výsledku rokovania vlády?
nezodpovedaná 15. 5. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, splnenie deficitu verejných financií v roku 2013 pod 3 % HDP je podľa vás základným predpokladom pre udržateľný rozvoj SR. Aké opatrenia realizuje vláda pre rast slovenskej ekonomiky a tým rozvoj Slovenska?
nezodpovedaná 15. 5. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v posledných týždňoch sa častejšie hovorí o zmäkčovaní rozpočtových pravidiel pre niektoré krajiny eurozóny. Hovorí sa hlavne o Francúzku. Vláda SR však pokračuje v konsolidácii verejných financií tak, ako sa zaviazala. Priblížte nám, prosím, kroky ku konsolidácií verejných financií.
nezodpovedaná 22. 5. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, vláda SR dodržuje cieľ v konsolidácii verejných financií, i napriek tomu, prosím, vysvetlite, ktoré zložky verejných financií by mohli spôsobiť možné riziká plnenia redukcie deficitu verejných financií?
zodpovedaná 22. 5. 2013Eva Hufkovápodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírVážený pán minister a podpredseda vlády Kažimír, objasnite, prosím, či prijatá kombinácia zvýšenia daní, a hlavne znižovania vládnych výdavkov, je dostatočne účinné opatrenie z dlhodobého hľadiska v snahe konsolidovať verejné financie?
nezodpovedaná 29. 5. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aké diplomatické kroky vyvíja Slovenská vláda k tomu, aby využila priestor na dočerpanie eurofondov, ktoré sa v rokoch 2011-2012 nevyčerpali? Ďakujem.
nezodpovedaná 29. 5. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, na stretnutí s predsedom Európskej komisie p. Barrosom bola otvorená otázka možného predĺženia obdobia o jeden rok na dočerpanie eurofondov. Ako hodnotíte uvedený rozhovor? Ďakujem.
zodpovedaná 29. 5. 2013Eva Hufkovápodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírVážený pán podpredseda vlády a minister financií, počas pobytu slovenskej delegácie v Tokiu ste rokovali s japonským ministrom financií Toro Asom. Ako vníma súčasnú situáciu v eurozóne a aký je výsledok priamych zahraničných investícií na Slovensko? Ďakujem.
nezodpovedaná 19. 6. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nás informovať, ako postupujú zmeny v štátnej správe "ESO" a aká je súvislosť s návrhom zákona o miestnej štátnej správe?
nezodpovedaná 19. 6. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aké boli kľúčové témy bilaterálneho rokovania s predsedom vlády Japonska, na summite V4 v Poľskej republike?
nezodpovedaná 19. 6. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aké sú závery pre Slovenskú republiku v oblasti ekonomickej, keď zasadnutie V4 v Poľsku malo za cieľ prehĺbenie vzájomnej spolupráce v rôznych oblastiach, vrátane ekonomickej?
nezodpovedaná 26. 6. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, summit vyšehradskej skupiny s Japonskom bol dôležitý pre našu krajinu, môžete nám priblížiť jeho význam? Ďakujem.
nezodpovedaná 26. 6. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, význam vedy a výskumu zdôrazňuje aj Európska únia. Je Slovenská republika pripravená naplniť ciele v uvedenej oblasti?
nezodpovedaná 4. 9. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aké je vaše hodnotenie z rokovania s Európskou komisiou o možnosti predĺženia čerpania eurofondov o 1 rok?
nezodpovedaná 4. 9. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aké je vaše hodnotenie pri vyjednávaní o prepustení niekoľko mesiacov zadržiavaných Slovákov v Iráne?
nezodpovedaná 11. 9. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aké je oficiálne stanovisko Slovenskej republiky k možnému vojenskému zásahu v Sýrii?
nezodpovedaná 11. 9. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v závere 23. ekonomického fóra v poľskom kúpeľnom meste Krynica, ste si od organizátorov a poľského premiéra Donalda Tuska prevzali ocenenie Osobnosť roka 2012 pre strednú a východnú Európu. Ako vnímate toto ocenenie na medzinárodnej úrovni a čo znamená pre Slovensko? Ďakujem.
nezodpovedaná 11. 9. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, rokovali ste so zástupcami Americkej obchodnej komory v SR, čo to prinesie pre naše hospodárstvo?
nezodpovedaná 25. 9. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nám priblížiť závery a opatrenia k problematike dlhodobo nezamestnaných, ktorým ste sa venovali na rokovaní Rady solidarity a rozvoja?
nezodpovedaná 25. 9. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, na nedávnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR ste prijali určité závery. Môžete nám ich priblížiť?
nezodpovedaná 16. 10. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, dňa 14. októbra, ste sa na zasadnutí predsedov vlád krajín V4 venovali aj otázke spolupráce v oblasti jadrovej energie. Mohli by ste nás informovať, či spolupráca v uvedenej oblasti je reálna? Ďakujem.
nezodpovedaná 16. 10. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, na zasadnutí predsedov vlád krajín V4, dňa 14. októbra 2013, ste sa venovali aj otázkam spolupráce v oblasti bezpečnostnej politiky. Mohli by ste nás informovať o záveroch stretnutia? Ďakujem.
nezodpovedaná 16. 10. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, dňa 14. októbra, ste sa na zasadnutí predsedov vlád krajín V4 venovali aj otázke spolupráce v oblasti jadrovej energie. Mohli by ste nás informovať, či spolupráca v uvedenej oblasti je reálna?
nezodpovedaná 16. 10. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, dňa 14. októbra, ste sa na zasadnutí predsedov vlád krajín V4 venovali aj otázke spolupráce v oblasti jadrovej energie. Mohli by ste nás informovať, či spolupráca v uvedenej oblasti je reálna? Ďakujem.
nezodpovedaná 16. 10. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, na zasadnutí predsedov vlád krajín V4, dňa 14. októbra 2013 ste sa venovali aj otázkam spolupráce v oblasti bezpečnostnej politiky. Mohli by ste nás informovať o záveroch stretnutia? Ďakujem.
nezodpovedaná 16. 10. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, na zasadnutí predsedov vlád krajín V4, dňa 14. októbra 2013, ste sa venovali aj otázkam spolupráce v oblasti bezpečnostnej politiky. Mohli by ste nás informovať o záveroch stretnutia? Ďakujem.
nezodpovedaná 27. 11. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, Európska únia ocenila naše diplomatické úsilie a dôveryhodnosť aj tým, že Slovensko získa o dve miliardy euro viac, ako malo v predchádzajúcom období. Na čo plánujete využiť tieto peniaze? Ďakujem.
nezodpovedaná 27. 11. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér. Európska únia schválila pre Slovensko a Rumunsko čerpanie finančných prostriedkov z programovacieho obdobia 2007-2013 o rok dlhšie, čo predstavuje sumu 500 až 600 miliónov eur. Ktoré oblasti budú prioritou pri čerpaní uvedených finančných prostriedkov? Ďakujem.
nezodpovedaná 27. 11. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, zúčastnili ste sa pracovnej cesty do USA, kde ste hovorili s pánom prezidentom Obamom a viceprezidentom Bidenom. Potvrdila táto návšteva Vaše očakávania, o akých bodoch ste diskutovali a ako budú vzájomné vzťahy pokračovať do budúcna? Ďakujem.
nezodpovedaná 4. 12. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, minulý týždeň boli zverejnené pozitívne správy o cenách energií v roku 2014. Čo uvedené výsledky prinesú verejným inštitúciám, obyvateľstvu a bude tento trend znižovania cien energií pokračovať aj v nasledujúcom období?
nezodpovedaná 4. 12. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, na summite 16 krajín strednej a východnej Európy a Číny, ktorý sa uskutočnil v Rumunsku minulý týždeň, ste okrem iného rokovali aj s čínskym premiérom. Čo bolo predmetom vášho stretnutia, aké dohody ste prijali a aké pozitíva vyplývajú z tohto stretnutia pre Slovensko? Ďakujem.
nezodpovedaná 11. 12. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako hodnotíte päť rokov od prijatia eura? Považujete prijatie eura za pozitívny krok pre Slovensko?
nezodpovedaná 11. 12. 2013Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, daňové úniky okrem iného bránia aj efektívnej konsolidácii verejných financií. Aké opatrenia pripravuje vláda na rok 2014 proti daňovým únikom?
nezodpovedaná 29. 1. 2014Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aké pripravuje vláda SR opatrenia v súvislosti so zmenami, ktoré sú potrebné v justícii?
nezodpovedaná 29. 1. 2014Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aké opatrenia pripravuje vláda pre zvýšenie efektívnosti v súdnictve?
zodpovedaná 5. 2. 2014Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, čo očakávate od reformy súdnictva, aké budú úlohy komisie pre reformu súdnictva?
nezodpovedaná 5. 2. 2014Eva Hufkovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nás prosím informovať, ktoré témy a s akými závermi boli prerokované na prvom rokovaní Rady solidarity a rozvoja v roku 2014?
123