Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 19. 9. 2012Antonín Cicoňminister hospodárstva SR Tomáš MalatinskýPán minister, môžete nás informovať, kedy budú môcť obce, ktoré podali žiadosť k výzve na modernizáciu, rekonštrukciu a optimalizáciu verejného osvetlenia v obci čerpať finančné prostriedky určené na tento účel?
zodpovedaná 19. 9. 2012Antonín Cicoňminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekPán minister, môžete nás informovať, aké kritériá boli zvolené pri plánovanom zlučovaní lesných závodov? Ako je možné, že na území Košického a Prešovského kraja ostanú iba 3 lesné závody a na zvyšku Slovenska 11? Môžete nám vysvetliť tento nepomer?
zodpovedaná 19. 9. 2012Antonín Cicoňminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, môžete nás informovať, kedy a ako budú uvoľnené financie z ROP určené na rekonštrukciu ciest II. triedy v správe Košického samosprávneho kraja?
nezodpovedaná 19. 9. 2012Antonín Cicoňminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekPán minister, môžete nás informovať o tom, aké boli vyvedené dôsledky z kontroly vykonanej na PPA vo februári 2011, číslo protokolu 16/131/2010-VK, ktorú vykonali zamestnanci vnútornej kontroly p. Karpáľ a Fecko a ktorí zistili škodu v hodnote 39 284,02 eur. Je pravda, že obidvaja kontrolóri boli vtedajším riaditeľom PPA p. Harajom, nominantom p. Zsolta Simona, prepustení a vinníci ostali nepotrestaní?
zodpovedaná 19. 6. 2013Antonín Cicoňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nás informovať o tom ako postupuje reorganizácia štátnej správy "ESO" v súvislosti s návrhom zákona o miestnej štátnej správe?
nezodpovedaná 26. 6. 2013Antonín Cicoňpredseda vlády SR Robert FicoV súvislosti s európskymi témami sa spomína aj stratégia inteligentnej špecializácie jednotlivých členských štátov. Pán predseda vlády, v akom štádiu spracovania je tento dôležitý dokument u nás na Slovensku?
nezodpovedaná 11. 9. 2013Antonín Cicoňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nás oboznámiť s oficiálnym stanoviskom SR k aktuálnemu dianiu k situácii v Sýrii?
nezodpovedaná 25. 9. 2013Antonín Cicoňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, 23. 9. 2013 sa uskutočnilo rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR. Môžete nás oboznámiť so závermi tohto rokovania?
nezodpovedaná 23. 10. 2013Antonín Cicoňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nám priblížiť akým smerom sa uberajú rokovania medzi OZ, zamestnávateľmi a vládou k problematike agentúrneho zamestnávania a otázke pracovného času a nadčasov?
nezodpovedaná 14. 5. 2014Antonín Cicoňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, nedávno bola zverejnená ekonomická prognóza Európskej komisie pre SR. Môžete nám priblížiť, aké závery vyplývajú z tejto správy pre SR?
nezodpovedaná 10. 9. 2014Antonín Cicoňpredseda vlády SR Robert FicoAko môžu ovplyvniť vývoj ekonomiky na Slovensku sankcie zo strany EÚ a USA voči Rusku?
nezodpovedaná 17. 9. 2014Antonín Cicoňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nás informovať, akým spôsobom chcete realizovať avizovaný balíček oaptrení na zlepšenie kvality života občanov?
nezodpovedaná 17. 9. 2014Antonín Cicoňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nás informovať, akým spôsobom chcete realizovať avizovaný balíček opatrení na zlepšenie kvality života občanov?
nezodpovedaná 15. 10. 2014Antonín Cicoňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér. Môžete nás informovať, aký je váš názor na využitie PPP projektov pri výstavbe diaľníc?
nezodpovedaná 15. 10. 2014Antonín Cicoňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nás informovať, aký je váš názor na využitie PPP projektov pri výstavbe diaľníc.
nezodpovedaná 22. 10. 2014Antonín Cicoňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nás informovať, aké ďalšie opatrenia zo sociálneho balíčka pripravujete?
zodpovedaná 10. 12. 2014Antonín Cicoňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nám povedať, čo je hlavným dôvodom vypovedania zmluvy Slovenským elektrárňam o prevádzkovaní vodnej elektrárne Gabčíkovo?
nezodpovedaná 11. 2. 2015Antonín Cicoňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, môžete nám priblížiť témy diskusií, ktorým ste sa venovali na stretnutí premiérov Česka, Rakúska a Slovenska v Slavkove u Brna?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Antonín Cicoňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, dňa 18. 4. ste sa stretli so zástupcami živnostníkov. Môžete nám, prosím, povedať, aké závery vyplynuli z tohto stretnutia?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Antonín Cicoňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, stratégiu nereálne lacných diaľníc vo svojom otvorenom liste potvrdil aj Slovenský živnostenský zväz. Potvrdil to aj p. Pavlásek vtedajší generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest. Myslíte si, že vtedajší minister dopravy p. Figeľ, ktorý o tomto probléme vedel a nekonal, by mal niesť zodpovednosť?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Antonín Cicoňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, dňa 18. 4. ste sa stretli so zástupcami živnostníkov. Môžete nám, prosím povedať, aké závery vyplynuli z tohto stretnutia?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Antonín Cicoňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, stratégiu nereálne lacných diaľníc vo svojom otvorenom liste potvrdil aj Slovenský živnostenský zväz. Potvrdil to aj p. Pavlásek vtedajší generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest. Myslíte si, že vtedajší minister dopravy p. Figeľ, ktorý o tomto probléme vedel a nekonal, by mal niesť zodpovednosť?