Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 25. 7. 2012Viera Kučerovádočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterV novele zákona o sociálnom poistení zavádzate platenie odvodov z dohôd. V nadväznosti na túto skutočnosť považujete doterajší systém opatrení a kontroly nelegálnej "čiernej práce" za dostatočný?
nezodpovedaná 24. 10. 2012Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán premiér, čo je obsahom Memoranda o konsolidácii verejných financií, ktoré s vládou podpísali ZMOS a VÚC?
nezodpovedaná 20. 3. 2013Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán premiér, ako hodnotíte rokovanie Európskej rady, ktorá sa uskutočnila v dňoch 14. - 15. marca 2013, s aspektom pre Slovensko?
nezodpovedaná 22. 5. 2013Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoPán predseda v akom štádiu je príprava na čerpanie eurofondov z EÚ na ďalšie obdobie?
nezodpovedaná 26. 6. 2013Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán premiér. Ako je pripravená SR naplniť ciele v oblasti vedy a výskumu, ktorých význam zdôrazňuje aj Európska únia?
nezodpovedaná 4. 9. 2013Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán premiér, možnosť predĺženia čerpania eurofondov o 1 rok pre Slovensko - ako vidíte výsledok rokovania s Európskou komisiou?
nezodpovedaná 16. 10. 2013Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nás informovať o záveroch stretnutia predsedov vlád krajín V4, ktorého ste sa zúčastnili?
nezodpovedaná 29. 1. 2014Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán premiér, aké opatrenia pripravuje vláda pre zvýšenie vymožiteľnosti práva?
nezodpovedaná 5. 2. 2014Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán pemiér, pripravuje vláda opatrenia pre zvýšenie vymožiteľnosti práva?
nezodpovedaná 19. 3. 2014Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoAké kroky plánuje urobiť vláda SR, aby sa reálne zvýšila vymožiteľnosť práva na Slovensku?
nezodpovedaná 28. 5. 2014Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoPán premiér, je Slovensko z technickej stránky plne pripravené na riešenie situácie, ktorá by nastala v prípade obmedzenia dodávky ropy a plynu v súvislosti so situáciou na Ukrajine?
nezodpovedaná 2. 7. 2014Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán premiér, aké úlohy čakajú Slovensko počas nášho predsedníctva V4?
nezodpovedaná 2. 7. 2014Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán premiér, aké úlohy čakajú Slovensko počas nášho predsedníctva V4?
nezodpovedaná 15. 10. 2014Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán premiér, aký je váš názor na využívanie PPP projektov pri výstavbe veľkých stavebných diel?
nezodpovedaná 10. 12. 2014Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, považujete podmienky o prenájme vodnej elektrárne Gabčíkovo Slovenským elektrárňam za výhodné pre Slovensko?
nezodpovedaná 28. 1. 2015Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, Slovensko si v súčasnosti požičiava najlacnejšie v histórii a je vnímané ako dôveryhodné. Aké sú príčiny tejto skutočnosti a aké sú prognózy na rok 2015?
nezodpovedaná 4. 2. 2015Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoMôžete nám, prosím, priblížiť, aký je postoj vlády Sloveskej republiky k makroekonomickému vývoju v roku 2015?
nezodpovedaná 18. 3. 2015Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, môžete sa vyjadriť k rozhodnutiu Ústavného súdu zo dňa 17. marca 2015, ktorý konštatuje, že prezident Slovenskej republiky porušil svojím rozhodnutím základné práva zvolených kandidátov na sudcov Ústavného súdu?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán premiér, je podľa vás správne, že napriek upozorneniam generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest, že nízko nastavené ceny v súťaži sú vysoko rizikové a hrozí krach živnostníkov a malých firiem a p. Figeľ podpredseda NR SR, za ktorého pôsobenia ako ministra boli tak nízko nastavené, odmieta zodpovednosť?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán premiér, je podľa vás správne, že napriek upozorneniam generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest, že nízko nastavené ceny v súťaži sú vysoko rizikové a hrozí krach živnostníkov a malých firiem a p. Figeľ podpredseda NR SR, za ktorého pôsobenia ako ministra boli tak nízko nastavené, odmieta zodpovednosť?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán premiér, rozhodnutie vlády vyčleniť 10 miliónov eur na rozšírenie kapacít v materských školách je významná podpora pre mladé rodiny. Uvažujete o vyčlenení ďalších prostriedkov na uspokojenie všetkých žiadateľov? Čo by prispelo k zvýšeniu zamestnanosti a uspokojeniu potrieb mladých rodín?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán premiér, vo Valticiach sa konalo spoločené rokovanie vlád SR a ČR. Môžete nám ozrejmiť k akým záverom ste dospeli?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán premiér, rozhodnutie vlády vyčleniť 10 miliónov eur na rozšírenie kapacít v materských školách je významná podpora pre mladé rodiny. Uvažujete o vyčlenení ďalších prostriedkov na uspokojenie všetkých žiadateľov? Čo by prispelo k zvýšeniu zamestnanosti a uspokojeniu potrieb mladých rodín?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán premiér, vo Valticiach sa konalo spoločené rokovanie vlád SR a ČR. Môžete nám ozrejmiť k akým záverom ste dospeli?
nezodpovedaná 20. 5. 2015Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán predseda, podľa údajov Eurostatu rástla Slovenská ekonomika v prvom štvrťroku 2015 najrýchlejhšie spomedzi krajín eurozóny. Akým spôsobom plánujete pretaviť zlepšenie ekonomickej situácie do zvýšenia životnej úrovne? Premietne sa táto skutočnosť aj do potreby zmien v legislatíve?
nezodpovedaná 20. 5. 2015Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán predseda, podľa údajov Eurostatu rástla Slovenská ekonomika v prvom štvrťroku 2015 najrýchlejhšie spomedzi krajín eurozóny. Akým spôsobom plánujete pretaviť zlepšenie ekonomickej situácie do zvýšenia životnej úrovne? Premietne sa táto skutočnosť aj do potreby zmien v legislatíve?
nezodpovedaná 17. 6. 2015Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, môžete nám podať informáciu, ktorá odznela na tlačovej besede s podpredsedom vlády a ministrom financií Petrom Kažimírom o ekonomickej kondícii štátu, ako sa pozitívny vývoj premietne v prospech občanov Slovenskej republiky?
nezodpovedaná 1. 7. 2015Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nás, prosím, informovať, akou mierou prispela Slovenská republika a štáty V4 k prijatiu rozhodnutia Európskej rady k zrušeniu povinných kvót a akých migrantov máme prijať?
nezodpovedaná 23. 9. 2015Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán premiér, na aké hlavné aspekty riešenia bolo zamerané rokovanie mimoriadnej Európskej rady, ktorá sa uskutočnila 23. septembra 2015?
nezodpovedaná 23. 9. 2015Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán premiér, ktoré elementy považuje vláda SR za najdôležitejšie pri riešení súčasného stavu migrácie?
nezodpovedaná 30. 9. 2015Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoPodľa najnovšieho prieskumu NBS naša ekonomika porastie v tomto roku o 3,3 %. Ktoré činitele podľa vášho názoru najviac ovplyvnili tento rast?
nezodpovedaná 11. 11. 2015Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nám bližšie uviesť a priblížiť ako 2. sociálny balíček, ktorý obsahuje štátny príspevok na pobyt žiakov v prírode a na lyžiarsky výcvik, podporí cestovný ruch?
nezodpovedaná 25. 11. 2015Viera Kučerovádočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán premiér, ako Slovensko zareaguje na súčasnú bezpečnostnú situáciu v Európe v oblasti prijatia legislatívnych opatrení v boji proti terorizmu?