Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 24. 10. 2012Viliam Holevapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, prosím o bližšie uvedenie obsahu memoranda, ktoré vláda uzavrela so ZMOS-om v súvislosti s konsolidáciou verejných financií.
nezodpovedaná 23. 10. 2013Viliam Holevapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, Slovenská republika plánuje dosiahnúť v roku 2014 deficit verejných financií pod 3 % HDP. Uvažuje SR možnosť využiť niekoľko desatín percenta z HDP v prospech vybraných investičných projektov? Akých projektov sa môže investícia týkať?
nezodpovedaná 27. 11. 2013Viliam Holevapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v súvislosti so schválenou výnimkou EÚ pre čerpanie finančných prostriedkov za programovacie obdobie 2009-2013 o rok dlhšie sa zaujímam, na aký účel bude zamerané spomínané čerpanie finančných prostriedkov?
nezodpovedaná 14. 5. 2014Viliam Holevapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, v súvislosti so zverejnením ekonomickej prognózy Európskej komisie pre SR, vás touto cestou chcem poprosiť o uvedenie záverov, ktoré vyplývajú z tejto správy pre SR.
zodpovedaná 3. 12. 2014Viliam Holevapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda, minister financií charakterizoval rozpočet ako najvyrovnanejší. Rád by som požiadal charakterizovať rozpočet v rámci jeho postavenia v rámci krajín Európskej únie.
nezodpovedaná 23. 9. 2015Viliam Holevapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, môžete nám bližšie priblížiť aktuálne výsledky rokovania ohľadne migrantov?