Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 27. 6. 2012Ladislav Kamenickýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, mohli by ste nám priblížiť pripravované zmeny v štátnej správe, ktoré prinesie tzv. program ESO?
nezodpovedaná 24. 10. 2012Ladislav Kamenickýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako by ste zhodnotili závery októbrového summitu Európskej rady v Bruseli?
nezodpovedaná 15. 5. 2013Ladislav Kamenickýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, chcem vás požiadať o informáciu ohľadne základných cieľov Programu stability SR na roky 2013-2016?
zodpovedaná 19. 6. 2013Ladislav Kamenickýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, medzi vami a predsedom Európskej rady Hermanom Van Rompuyom bolo spoločné rokovanie. Môžete nám priblížiť témy, ktoré ste spolu riešili?
nezodpovedaná 11. 12. 2013Ladislav Kamenickýminister dopravy SR Ján PočiatekVážený pán minister, máte informácie o tom ako sa v posledných týždňoch ohlásené investície do infraštruktúrnych projektov prejavia v stavebníctve?
nezodpovedaná 4. 6. 2014Ladislav Kamenickýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aký dopad na ekonomiku SR bude mať zníženie deficitu verejných financií v roku 2013 na 2,77%?
nezodpovedaná 15. 10. 2014Ladislav Kamenickýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako je vláda pripravená na možné výpadky dodávok plynu v zimnom období?
nezodpovedaná 15. 10. 2014Ladislav Kamenickýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako je vláda pripravená na možné výpadky dodávok plynu v zimnom období?
nezodpovedaná 28. 1. 2015Ladislav Kamenickýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, výsledok hotovostného deficitu zásadným spôsobom ovplyvňuje verejný dlh. Ministerstvo financií konštatuje, že v prvých dňoch 2015 môže oznámiť, že medziročne dlh klesá približne o 1 % HDP. Čoho zásluhou?
nezodpovedaná 28. 1. 2015Ladislav Kamenickýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, výsledok hotovostného deficitu zásadným spôsobom ovplyvňuje verejný dlh. Ministerstvo financií konštatuje, že v prvých dňoch 2015 môže oznámiť, že medziročne dlh klesá približne o 1 % HDP. Čoho zásluhou?
nezodpovedaná 11. 2. 2015Ladislav Kamenickýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, makroekonomický vývoj Slovenskej republiky sa vyvíja veľmi pozitívne v porovnaní s eurozónou. Objasnite nám, prosím, hlavné príčiny.
nezodpovedaná 11. 2. 2015Ladislav Kamenickýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aká je príčina toho, že makroekonomika Slovenskej republiky sa vyvíja oproti krajinám eurozóny oveľa pozitívnejšie?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Ladislav Kamenickýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, priblížte nám, akým spôsobom vláda navrhuje vyriešiť problémy živnostníkov postihnutých situáciou v spoločnosti Váhostav?
nezodpovedaná 20. 5. 2015Ladislav Kamenickýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, Eurostat zverejnil údaje, že ekonomika Slovenskej republiky v 1. štvrťroku 2015 rástla najrýchlejšie spomedzi krajín eurozóny. Pripravuje vláda nejaké opatrenia, aby sa to odrazilo aj na životnej úrovni bežných ľudí?
nezodpovedaná 20. 5. 2015Ladislav Kamenickýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, Eurostat zverejnil údaje, že ekonomika SR v 1. štvrťroku 2015 rástla najrýchlejšie spomedzi krajín eurozóny. Pripravuje vláda nejaké opatrenia, aby sa to odrazilo aj na životnej úrovni bežných ľudí?
nezodpovedaná 18. 11. 2015Ladislav Kamenickýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, Európska komisia vyhodnotika rozpočet vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2018 ako jeden z piatich najlepších v Európskej únii. Ako ho hodnotíte vy?
nezodpovedaná 2. 12. 2015Ladislav Kamenickýpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, viete nám priblížiť postoj štátov V4, ktorý sa týka nášho podania žaloby na Súdny dvor v Luxemburgu ohľadne nesúhlasu Slovenskej republiky so zavedením kvót na prerozdelenie migrantov medzi štáty Európskej únie?