Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 23. 10. 2013Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoMôžete nám priblížiť, akým smerom sa uberajú rokovania medzi OZ, zamestnávateľmi a vládou v problematike agentúrneho zamestnávania, pracovného času a nadčasov?
nezodpovedaná 17. 9. 2014Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako absolventka baníckej fakulty sa chcem opýtať, aké opatrenia a rozhodnutia prijala vláda pre rozvoj baníctva na Hornej Nitre?
nezodpovedaná 11. 2. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoAké sú hlavné príčiny rastu makroekonomiky Slovenska, ktorá zaznamenala nárast za minulý rok o 2,4 %, čo je výborný výsledok v porovnaní s ostatnými krajinami eurozóny?
nezodpovedaná 11. 2. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoAké sú hlavné príčiny rastu makroekonomiky Slovenska, ktorá zaznamenala nárast za minulý rok o 2,4 %, čo je výborný výsledok v porovnaní s ostatnými krajinami eurozóny?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoMohli by ste nám povedať, aké závery vyplynuli zo stretnutia so zástupcami zväzu živnostníkov 18. 4. na pomoc poškodeným veriteľom za pôsobenia p. Figeľa ako ministra dopravy?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, je kauza Váhostav spôsoberná nastavením nereálnych cien podpísamých ministrom Figeľom?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoMohli by ste nám povedať aké závery vyplynuli zo stretnutia so zástupcami zväzu živnostníkov 18. 4. na pomoc poškodeným veriteľom za pôsobenia p. Figeľa ako ministra dopravy?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoMohli by ste nám povedať, aké závery vyplynuli zo stretnutia so zástupcami zväzu živnostníkov 18. 4. na pomoc poškodeným veriteľom za pôsobenia p. Figeľa ako ministra dopravy?
nezodpovedaná 6. 5. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, ako si uctíte tohtoročné sedemdesiate výročie ukončenia II. svetovej vojny?
nezodpovedaná 6. 5. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, ako si uctíte spomienku oslobodenia našej vlasti spod fašistickej nadvlády?
nezodpovedaná 6. 5. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, ako si uctíte tohtoročné sedemdesiate výročie ukončenia II. svetovej vojny?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, poprosím vás, o podanie informácií, záverov a priorít, ktoré vyplynuli z rokovania medzi vládami Slovenskej a Českej republiky vo Valticiach.
nezodpovedaná 13. 5. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, poprosím vás, o podanie informácií z rokovania medzi slovenskou a českou vládou vo Valticiach.
nezodpovedaná 13. 5. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, poprosím vás, o podanie informácií z rokovania medzi slovenskou a českou vládou vo Valticiach.
nezodpovedaná 13. 5. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, poprosím vás, o podanie informácií, záverov a priorít, ktoré vyplynuli z rokovania medzi vládami Slovenskej a Českej republiky vo Valticiach.
nezodpovedaná 20. 5. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, akými aktivitami, nástrojmi plánujete zvýšiť životnú úroveň občanov, ak slovenská ekonomika rástla najrýchlejšie spomedzi krajín eurozóny v prvom štvrťoku 2015?
nezodpovedaná 20. 5. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako hodnotíte rast ekonomiky Slovenska v prvom kvartály 2015 v porovnaní s inými krajinami eurzóny? Premietne sa to aj do životnej úrovne občanov?
nezodpovedaná 27. 5. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, poprosím vás, špecifikovať opatrenia, ktoré sa týkajú práve podpory mladých rodín a detí, z prijatého sociálneho balíčka?
nezodpovedaná 27. 5. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, poprosím vás, bližšie špecifikovať aktivnú podporu mladých rodín, detí prostredníctvom sociálneho balíčka a jeho jednotlivých opatrení?
nezodpovedaná 17. 6. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, poprosím vás, o podanie informácie ako sa pozitívny vývoj ekonomickej kondície štátu premietne v prospech občanov Slovenskej republiky?
nezodpovedaná 24. 6. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, Prešovský kraj dlhodobo patrí ku krajom s vyššou mierou nezamestnanosti, môžete nás informovať, ako sa darí vláde napĺňať ciele so zreteľom na pracovné uplatnenie mladých a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie?
nezodpovedaná 24. 6. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, Prešovský kraj dlhodobo patrí ku krajom s vyššou mierou nezamestnanosti, môžete nás informovať, ako sa darí vláde napĺňať ciele so zreteľom na pracovné uplatnenie mladých a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie?
nezodpovedaná 23. 9. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, otázka utečencov, azylantov dlhodobo rezonuje aj medzi občanmi SR. Poprosím vás, o aktuálne informácie k tejto téme, aký má postoj vláda SR a tiež okolité krajiny V4?
nezodpovedaná 30. 9. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, vláda SR sa snaží realizovať opatrenia na zvýšenie hospodárskeho a sociálneho rastu. Môžete nám podať informácie o konkrétnych finančných nástrojoch a podpore, ktorá rozvíja aj zaostalejšie regióny?
nezodpovedaná 11. 11. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, poprosím vás, o podanie informácie aká je finančná náročnosť lyžiarskych výcvikov a pobytov žiakov v škole v prírode, aký je záujem o tento príspevok a aké sú dopady tohoto balíčka pre cestovný ruch na región?
nezodpovedaná 18. 11. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, poprosím vás, o podanie informácií aké opatrenia v súčasnosti prijíma vláda pre bezpečnosť SR aj vo vzťahu k aktuálnym posledným udalostiam vo Francúzsku aj vo vzťahu k nelegálnym migrantom?
nezodpovedaná 25. 11. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda, poprosím vás, o podanie informácie k bezpečnostnej situácii v Slovenskej republike a vo svete, vo vzťahu k udalostiam s prívalovou utečenenckou vlnou v Európe?
nezodpovedaná 2. 12. 2015Svetlana Pavlovičovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, vo vzťahu k problému migrácie ste vyjadrili nesúhlas k zavedeniu kvót. Slovenská republika podáva žalobu na Súdny dvor v Luxemburgu. Poprosím vás o informáciu, aký postoj k tomuto kroku majú krajiny V4?