Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 21. 9. 2016Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, výsledkom piatkového summitu je aj plán na zdvojnásobenie junckerovho fondu. Aké ekonomické príležitosti môže priniesť toto navýšenie pre SR?
nezodpovedaná 17. 5. 2017Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, minulý týždeň bol zvolený Emmanuel Macron za francúzskeho prezidenta. Myslíte si, že to môže mať významný vplyv na stabilitu a konštruktívnu spoluprácu v rámci Európskej únie a prípadne aký dopad respektíve signál bol vyslaný týmto zvolením v boji proti politike deštrukcie v Európskej únii?
nezodpovedaná 18. 10. 2017Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, základom úspechu slovenských producentov výrobkov, hlavne v oblasti potravinárstva by malo byť v prvom rade naše silné a konkurencieschopné poľnohospodárstvo. Myslíte si, že zároveň by sa týmto možno dosiahol aj zvýšený tlak na zahraničných producentov a s nimi spojená dvojaká kvalita potravín? Akými opatreniami možno docieliť využitie potenciálu slovenského poľnohospodárstva?
nezodpovedaná 29. 11. 2017Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, v ktorých oblastiach má Slovensko potenciál zvýšiť podiel exportu tovarov a služieb do Číny? Akým nástrojom môže štát pomôcť slovenským podnikateľom etablovať sa na ázijskom trhu?
nezodpovedaná 29. 11. 2017Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, v pondelok sa v Budapešti konal dôležitý summit 16 krajín strednej a východnej Európy spolu s Čínou. Na stretnutí sa diskutovalo o infraštruktúrnych projektoch a spolupráci v rôznych odvetviach. Čína svojím ekonomickým a hospodárskym potenciálom v súčasnosti predstavuje asi najvplyvnejšieho investičného partnera na poli svetovej ekonomiky. Prichádzajú do úvahy strategicko-investičné projekty, ktoré by mohli byť realizované na Slovensku práve v spolupráci s Čínou? V ktorých oblastiach spolupráce vidíte potenciál pre nárast zahraničného obchodu s Čínou?
nezodpovedaná 6. 12. 2017Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, v súvislosti so zmrazovaním platov niektorých ústavných činiteľov podal ešte v marci tohto roku generálny prokurátor podanie na Ústavný súd vo veci posúdenia ústavnosti novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. V prípade, ak by Ústavný súd vyhovel námietkam GP, podporíte nejaký mechanizmus v rámci pripravovanej novely zákona o platových pomeroch tak, aby sa zamedzilo spätnému vyplateniu týchto nárokov jednotlivých ústavných činiteľov?
nezodpovedaná 6. 12. 2017Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPlaty ústavných činiteľov, ako plat prezidenta, predsedu vlády a ostatných činiteľov, by mali byť akousi referenčnou veličinou na účely určenia platových pomerov nominantov v štátnych spoločnostiach. Pán premiér, budete podporovať odstránenie neprimeraných deformácií platov ústavných činiteľov a týchto nominantov v štátnych spoločnostiach?
zodpovedaná 31. 1. 2018Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, uplynulý vikend prebehli v ČR prezidentské voľby a Miloš Zeman sa opätovne stal prezidentom ČR. Ako vnímate tento výsledok volieb v kontexte vzájomných vzťahov medzi našimi krajinami?
zodpovedaná 31. 1. 2018Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, návrh premiéra Orbana realizovať financovanie určitých projektov pomocou stredoeurópskej rozvojovej banky sa po stretnutí V4 dostal do ústrania. Pán premiér, aký je váš názor na vytvorenie tejto banky a ktoré projekty v rámci V4 prichádzajú do úvahy?
nezodpovedaná 14. 2. 2018Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, blíži sa summit, ktorý sa bude zaoberať inštitucionálnymi záležitosťami prípadného vytvorenia jednotného volebného obvodu a nadnárodného zoznamu kandidátov. Aký je váš názor na predstavenú koncepciu volieb do Európskeho parlamentu po Brexite?
nezodpovedaná 14. 2. 2018Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, dotácie na lyžiarsky výcvik prinášajú veľmi pozitívny ohlas ale i sociálny efekt. Ale rovnako aj prispievajú k podpore CR na Slovensku. Plánujete, pán premiér, zaviesť ďalšie podporné opatrenia a dotácie obdobného charakteru?
nezodpovedaná 16. 5. 2018Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, na najbližšom summite EÚ v bulharskej Sofii budú cieľom stretnutia vzťahy EÚ so západným Balkánom a prehĺbenie vzájomnej spolupráce. Ako vidíte perspektívu prípadného budúceho vstupu týchto krajín do EÚ?
nezodpovedaná 23. 5. 2018Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, minulý týždeň bola jednou z tém medzinárodnej konferencie GLOBSEC 2018 aj budúcnosť Európy. Ako vnímate postavenie zoskupenia krajín V4 a jej úlohu v rámci Európy?
nezodpovedaná 23. 5. 2018Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, minulý mesiac sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie vlády v Sabinove, na ktorom vláda schválila uznesenie s jednotlivými konkrétnymi úlohami, ktoré by mali pomôcť tomuto mestu a okresu. Ako vláda SR pokročila v naplnení týchto jednotlivých konkrétnych záväzkov?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, nemecká kancelárka Angela Merkelová v utorok zmenila názor, že namiesto doteraz presadzovaných povinných kvôt budeme musieť vytvoriť systém flexibilnej solidarity, ktorú naša vláda navrhovala už dávno. Pán premiér, považujete tento fakt za úspech slovenskej diplomacie a ako vidíte ďalej tento vývoj?
nezodpovedaná 20. 6. 2018Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, akými opatreniami chce vláda Slovenskej republiky eliminovať regionálne rozdielnosti v kvalite vzdelávania a zároveň ako prilákať nových, kvalitných pedagógov do nášho školstva?
zodpovedaná 12. 9. 2018Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, ktoré opatrenia pripravujete na zníženie zbytočnej byrokracie a k zefektívneniu práce štátnych úradníkov na Slovensku?
nezodpovedaná 12. 9. 2018Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, v pondelok ste odovzdávali prvých 70 postelí v nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke. Pán premiér, aké ďalšie opatrenia a investície plánuje realizovať vláda SR v rámci modernizácie slovenských nemocníc?
nezodpovedaná 19. 9. 2018Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, v pondelok sa konalo spoločné zasadnutie vlád SR a ČR v Košiciach. V ktorej oblasti ste našli zhodu na intenzívnejšej spolupráci a zvýšení vzájomného obchodu medzi oboma krajinami?
nezodpovedaná 19. 9. 2018Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, v utorok sa konalo výjazdové zasadnutie vlády SR vo Svidníku. Ako sa podarilo doteraz plniť Akčný plán rozvoja okresu Svidník?
nezodpovedaná 17. 10. 2018Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, v pondelok ste na Slovensku prijali ruského ministra priemyslu a obchodu Denisa Manturova. V akých oblastiach vidíte potenciál na spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou aj napriek sankciám, ktoré sú momentálne uplatňované proti RF? Bola jednou z tém stretnutia aj problematika plynovodu NORD STREAM 2?
nezodpovedaná 28. 11. 2018Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, Slovensko bude mať 1. krát vo svojej histórii v roku 2019 vyrovnaný štátny rozpočet. Čo to znamená hospodársky a spoločensky pre Slovensko a aj vo vzťahu k EÚ?
nezodpovedaná 5. 12. 2018Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, môžete, prosím, špecifikovať, s ktorými zásadnými opatreniami a v ktorých hlavných oblastiach zahrnutých v rozpočte na rok 2019 prichádza vláda SR?
nezodpovedaná 5. 12. 2018Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, ako je Slovensko pripravené na možnú plynovú krízu ako pred 10 rokmi, ktorá sa javí ako realita vďaka nedávnej eskalácii napätia medzi Ukrajinou a Ruskom.
nezodpovedaná 5. 12. 2018Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, aké sú závery zo stretnutia zástupcov šestnástich členských štátov EÚ v rámci Skupiny Priatelia kohézie, ktoré sa konalo minulý týždeň?
zodpovedaná 30. 1. 2019Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, minulý týždeň sa konalo v Davose Svetové ekonomické fórum, na ktorom sa diskutovalo aj o možných rizikách pre globálnu ekonomiku. Ako je Slovensko pripravené na prípadné spomalenie, respektíve výkyvy na výkon slovenskej ekonomiky?
nezodpovedaná 30. 1. 2019Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, môžete, prosím, špecifikovať aké konzekvencie by mal prípadný tvrdý brexit na ekonomiku Slovenska a ako sme na túto alternatívu pripravení?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, v utorok ste sa stretli s generálnym tajomníkom OECD. Aké sú závery zo stretnutia a na ktoré oblasti sa generálny tajomník odporučil v budúcnosti zamerať, aby aj naďalej Slovensko hospodársky napredovalo?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Augustín Hambálekpodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard RašiPán vicepremiér, prečo bol prvou obcou, s ktorou váš úrad podpísal zmluvu na bezplatnú WIFI v rámci projektu práve Lendak? Koľko obcí bude mať na Slovensku bezplatnú WIFI?
nezodpovedaná 27. 3. 2019Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, ako dnes hodnotíte zahraničnopolitické postavenie Slovenska? A vnútropolitickú situáciu na Slovensku?
nezodpovedaná 3. 4. 2019Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, na rokovaní vlády bol predložený a schválený balík opatrení na podporu elektromobility. Čo všetko v tejto oblasti prináša?
zodpovedaná 15. 5. 2019Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, minulý týždeň sa v Rumunsku konal neformálny summit EÚ. Aké nové úlohy, ktoré by mohli vytvoriť silnejšiu a kvalitnejšiu úniu boli predmetom diskusie na summite?
nezodpovedaná 15. 5. 2019Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, stretli ste sa s americkým prezidentom. Ako hodnotíte toto stretnutie a aké sú závery zo stretnutia, čo toto pozvanie predstavuje pre Slovensko?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, na návšteve v Rusku ste sa stretli s prezidentom Putinom a predsedom vlády Medvedevom. Aké sú závery zo stretnutí a ktoré významné ekonomicko-hospodárskre oblasti boli predmetom rokovaní?
nezodpovedaná 26. 6. 2019Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, vláda rokovala o možnostiach financovania rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií v SR pre roky 2020-2030. Aké sú ciele tohoto dokumentu?
nezodpovedaná 11. 9. 2019Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, Maroš Šefčovič bude v budúcej Európskej komisii 2019-2024 podpredsedom pre medziinštituciálne vzťahy. Ako hodnotíte pridelenie tejto funkcie pre Slovensko?
nezodpovedaná 11. 9. 2019Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, vo štvrtok sa v Prahe uskutoční stretnutie premirov krajín V4 a západného Balkánu. Aké hlavné témy budú rezonovať na tomto stretnutí?
zodpovedaná 18. 9. 2019Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, minulý týždeň sa konalo rokovanie premiérov krajín V4 s predstaviteľmi balkánskych štátov. Aké sú závery z tohoto stretnutia a aký význam má pre Slovensko a EÚ postupná integrácia ďalších krajín západného Balkánu?
nezodpovedaná 23. 10. 2019Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, vzhľadom na vývoj medzinárodnej situácie je otázka nelegálnej migrácie opäť živá. Aké opatrenia robí vláda SR proti prílivu nelegálnych migrantov a ako je chránená naša východná hranica?
nezodpovedaná 27. 11. 2019Augustín Hambálekdočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, v súvislosti s návrhom štátneho rozpočtu sa objavujú rôzne výhrady. Ako vnímate tieto výhrady, vážený pán premiér? Považujete ich za opodstatnené?