Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 15. 7. 2020Marián Kéryminister dopravy SR Andrej DoležalVážený pán minister, občan Marcel Slávik - významná osoba v dejinách slovenského správneho práva a účastník najväčšieho počtu konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie má byť poradcom v súvislosti s novelizáciou stavebného zákona?
nezodpovedaná 15. 7. 2020Marián Kéryminister dopravy SR Andrej DoležalVážený pán minister, je pravdou, že pán Marcel Slávik, ktorý je držiteľom neslávneho titulu účastníka najväčšieho počtu konaní o posudzovaní vplyvov na životné prostredie má byť súčasťou tímu expertov, ktorí budú pracovať na návrhu novely stavebného zákona? Ak áno, tak to považujem za zlý vtip?
nezodpovedaná 23. 9. 2020Marián Kérypredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Igor MatovičVážený pán predseda vlády, verejnosť i médiá riešia vaše vyjadrenia a postoje ku kauze Arca. Po vašich vyjadreniach zostali mnohé otázky nezodpovedané a dokonca váš bývalý politický partner Alojz Hlina tvrdí, že zmenky v hodnote 600 tisíc eur môžu byť výnosom vo výške 6 % zo sumy 10 miliónov eur. Čo si o tom myslíte?
zodpovedaná 2. 12. 2020Marián Kéryministerka spravodlivosti SR Mária KolíkováVážená pani ministerka, je pravdou, že v rámci pripravovaných zmien v súdnej mape bude okres Zlaté Moravce patriť pod Okresný súd v Žiari nad Hronom? Ak je to tak, zaujímalo by ma, čo vás vedie k tomuto rozhodnutiu, s ktorým zásadne nesúhlasím.
zodpovedaná 5. 5. 2021Marián Kéryminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýVážený pán minister, zmluva o nákupe vakcín Sputník bola zverejnená. Neuvažujete nad tým, že v rámci transparentnosti by sa zverejnili aj ďalšie zmluvy s inými spoločnosťami týkajúce sa nákupu vakcín?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Marián Kérypredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Eduard HegerSúhlasíte s tým, že SBS LAMA preukázateľne kontrolovaná hlavným slovenským udavačom P. Makoóm dostala obriu štátnu zákazku zo Slovenskej pošty, a. s. a nepovažujete to za štátne korumpovanie udavačov s cieľom motivovať ich v podávaní krivých výpovedí za účelom kriminalizácie predstaviteľov a nominantov opozície, ako aj bývalých funkcionárov Polície SR či súdov?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Marián Kérypredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Eduard HegerSúhlasíte s tým, že SBS LAMA preukázateľne kontrolovaná hlavným slovenským udavačom P. Makoóm dostala obriu štátnu zákazku zo Slovenskej pošty, a. s. a nepovažujete to za štátne korumpovanie udavačov s cieľom motivovať ich v podávaní krivých výpovedí za účelom kriminalizácie predstaviteľov a nominantov opozície, ako aj bývalých funkcionárov Polície SR či súdov?
zodpovedaná 8. 12. 2021Marián Kéryministerka kultúry SR Natália MilanováVážená pani ministerka, váš rezort kultúry má podpísaný a platný program spolupráce s Ministerstvom kultúry Ruskej federácie na roky 2018 - 2022. Ako predseda Skupiny priateľstva medzi parlamentmi Slovenskej republiky a Ruskej federácie sa chcem opýtať, ako sa jednotlivé časti programu, ku ktorému sme sa zaviazali aj my, plnia a čo konkrétne sa podarilo dosiahnuť a čo nás ešte čaká v rámci spolupráce v roku 2022?
zodpovedaná 8. 12. 2021Marián Kéryminister zdravotníctva SR Vladimír LengvarskýVážený pán minister, ruskou vakcínou Sputnik sa u nás už síce neočkuje, ale pokiaľ sa mohlo, tak túto možnosť využili tisíce ľudí. Ak by títo ľudia mali záujem o druhú, resp. tretiu dávku, ktorou vakcínou sa majú dať zaočkovať?
zodpovedaná 8. 12. 2021Marián Kéryministerka kultúry SR Natália MilanováVážená pani ministerka, váš rezort kultúry má podpísaný a platný program spolupráce s Ministerstvom kultúry Ruskej federácie na roky 2018 - 2022. Ako predseda Skupiny priateľstva medzi parlamentmi Slovenskej republiky a Ruskej federácie sa chcem opýtať, ako sa jednotlivé časti programu, ku ktorému sme sa zaviazali aj my, plnia a čo konkrétne nás v rámci tejto spolupráce čaká v roku 2022?
zodpovedaná 8. 12. 2021Marián Kérypodpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika RemišováVážená pani podpredsedníčka vlády, ako podpredseda NSK sa vás chcem opýtať, prečo pri výpočte regionálnych alokácií na nové programové obdobie EŠIF boli použité len tri kritériá, ktoré považujeme za nedostatočné a účelové v tak závažnej otázke, akou je rozdeľovanie európskych fondov. Spomínané tri kritériá spôsobujú nerovnomerný a nespravodlivý prístup k územiam na úrovni NUTS 3.
zodpovedaná 2. 2. 2022Marián Kérypodpredseda vlády a minister financií SR Igor MatovičPán minister financií, v roku 2019 ste vyhlásili, že USA už nie je garantom bezpečnosti vo svete. Ako sa zhoduje vaše vyjadrenie so súčasnou snahou vášho nominanta na ministerstve obrany o podpis obrannej zmluvy práve s USA?
zodpovedaná 2. 2. 2022Marián Kérypodpredseda vlády a minister financií SR Igor MatovičPán minister financií, ako je pripravené ministerstvo financií na situáciu po podpísaní zmluvy o obrane s USA, keďže väčšinu nákladov spojených s pohybom a pobytom amerických vojsk na území Slovenska má znášať práve slovenská strana?
nezodpovedaná 2. 2. 2022Marián Kérypodpredseda vlády a minister financií SR Igor MatovičPán minister financií, aký je názor strany OĽANO, ktorej ste predsedom a ktorá vás nominovala na súčasnú vládnu pozíciu na podpísanie obrannej zmluvy s americkou stranou?
nezodpovedaná 2. 2. 2022Marián Kérypodpredseda vlády a minister financií SR Igor MatovičPán minister financií, minister zahraničných vecí tvrdí, že za zmluvu o obrane s USA hlasovala celá vláda, minister obrany to však poprel s tvrdením, že vy ste mali práve vtedy nejaké stretnutie. Hlasovali ste teda alebo nie?
nezodpovedaná 27. 4. 2022Marián Kéryminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan KorčokVážený pán minister, stojíte si za rozhodnutím, ktoré sa týkalo vyhostenia 35 ruských diplomatov zo Slovenskej republiky? Zaujímalo by ma, akým spôsobom ste prišli k tomuto číslu?
nezodpovedaná 15. 6. 2022Marián Kérypredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Eduard HegerVážený pán predseda, aký je váš názor v súvislosti so zverejnenými úvahami a názormi Svätého Otca Františka o možnom vyprovokovaní Ruskej federácie k vojnovým aktivitám na Ukrajine?
zodpovedaná 15. 6. 2022Marián Kéryminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan KorčokVážený pán minister, aký je váš názor na zverejnené úvahy Svätého Otca Františka o možnom vyprovokovaní Ruskej federácie k vojnovým aktivitám na Ukrajine?