Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 27. 6. 2012Marián Kérypredseda vlády Robert FicoMédiá priniesli informácie o príprave viacerých zahraničných investícií. Vážený pán predseda vlády, mohli by ste nám poskytnúť bližšie informácie?
nezodpovedaná 25. 7. 2012Marián Kérypredseda vlády Robert FicoDeklarácia zvrchovanosti SR, ktorú SNR schválila 17. júla 1992 vyjadrovala vôľu slovenského národa. Pán predseda vlády, ako hodnotíte s odstupom dvadsiatich rokov politický význam tohto dokumentu?
nezodpovedaná 25. 7. 2012Marián Kéryminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, v súvislosti so zmenami v sociálnom systéme ma zaujíma, aký bude dopad na zadlženosť Sociálnej poisťovne po premietnutí navrhovaných zmien do praxe?
nezodpovedaná 19. 9. 2012Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, pred pár dňami vstúpila slovenská futbalová reprezentácia do nového kvalifikačného cyklu o postup na majstrovstvá sveta. Myslíte si, že napriek tejto veľmi zložitej ekonomickej situácie by mohla výstavba národného štadióna nabrať reálnejšiu podobu?
nezodpovedaná 19. 9. 2012Marián Kérypredseda vlády Robert FicoPán predseda vlády Slovenskej republiky, v utorok 18. septembra 2012 vystúpil v Národnej rade Slovenskej republiky predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz. Ako hodnotíte toto vystúpenie a čo vás najviac zaujalo?
nezodpovedaná 30. 1. 2013Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, je podľa vás kandidatúra SR na usporiadanie zimných olympijských hier v roku 2022 v spolupráci s Poľskom reálna?
nezodpovedaná 30. 1. 2013Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády, aký je váš názor na dostavbu 3 a 4 bloku Jadrovej elektrárne Mochovce?
zodpovedaná 6. 2. 2013Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, mohli by ste nám priblížiť váš názor na kandidatúru SR ohľadom zimných OH v roku 2022. Za akých podmienok je podľa vás reálna?
zodpovedaná 6. 2. 2013Marián Kéryminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán podpredseda vlády, pred niekoľkými týždňami bola podpísané dohoda SR s Ukrajinou a Ruskou federáciou ohľadom liberalizácie vízového režimu. Ako s odstupom času hodnotíte tento fakt? Máte informácie o väčšom príleve turistov z týchto krajín na Slovensko?
nezodpovedaná 13. 3. 2013Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády, dňa 6.3.2013 ste sa zúčastnili summitu predstaviteľov krajín V4 s nemeckou kancelárkou Merkelovou a francúzskym prezidentom Hollandom. Môžete nám priblížiť témy, o ktorých ste diskutovali a k akým záverom ste dospeli?
nezodpovedaná 13. 3. 2013Marián Kéryminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán podpredseda vlády, už počas vášho prvého pôsobenia vo funkcii ministra vnútra ste často vyzdvihovali prácu dobrovoľných hasičov. Chystáte aj teraz nejaké zmeny, ktoré by posilnili ich kompetencie?
zodpovedaná 20. 3. 2013Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády, na rokovaní vlády ste schválili materiál podpory samospráv s nákladmi spojenými s opravou výtlkov na cestách. Čo ako poslanec Nitrianského samosprávneho kraja veľmi oceňujem. Môžete nám podať bližšie informácie o tom, ako to bude prebiehať?
nezodpovedaná 20. 3. 2013Marián Kéryminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán podpredseda vlády, už počas vášho prvého pôsobenia vo funkcii ministra vnútra ste sa netajili svojimi sympatiami voči dobrovoľným hasičom a oceňovali ste ich prácu. Pripravujú sa nejaké zmeny vo vzťahu k tejto skupine hasičov?
nezodpovedaná 11. 9. 2013Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, cez médiá som sa dozvedel o vašom rokovaní so zástupcami Americkej obchodnej komory v SR. Aký by mal byť prínos pre naše hospodárstvo?
nezodpovedaná 11. 9. 2013Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, môžete nám priblížiť oficiálne stanovisko Slovenskej republiky k možnému vojenskému zásahu v Sýrii?
nezodpovedaná 18. 9. 2013Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, na nedávnom rokovaní Rady solidarity a rozvoja ste sa venovali problematike dlhodobo nezamestnaných. Môžete nám oznámiť prijaté závery a opatrenia v tejto oblasti?
nezodpovedaná 18. 9. 2013Marián Kéryminister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, nedávno bola spustená Národná bločková lotéria. Ako hodnotíte jej doterajší priebeh? A aký dopad by mohla mať na výber daní?
nezodpovedaná 16. 10. 2013Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, 14. októbra ste sa zúčastnili na zasadnutí predsedov vlád krajín V4 v Budapešti. Mohli by ste nás informovať o záveroch stretnutia?
nezodpovedaná 29. 1. 2014Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, včera sa v Budapešti stretli zástupcovia V4 a hovorili o situácii na Ukrajine. Aké sú výsledky týchto rokovaní?
nezodpovedaná 5. 2. 2014Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády, napriek tomu, že prebehli viaceré diskusné relácie sa chcem opýtať, že aké opatrenia sa plánujú, aby sa zvýšila vymožiteľnosť práva v kontexte pripravovanej reformy súdnictva?
nezodpovedaná 19. 3. 2014Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, aké sú podľa vás základné piliere a kroky vedúce cez reformu súdnictva k zefektívneniu činnosti našej justície?
nezodpovedaná 2. 4. 2014Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, medzi vládami Slovenskej a Maďarskej republiky bolo podpísané memorandum, ktoré má napomáhať rozvoju cestných komunikácií medzi týmito krajinami. Akých konkrétnych projektov sa toto spomínané memorandum týka?
zodpovedaná 28. 5. 2014Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády, aká je pripravenosť našej krajiny na možné problémy s dodávkami zemného plynu v súvislosti s krízou a eskaláciou napätia na Ukrajine?
zodpovedaná 28. 5. 2014Marián Kéryminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán podpredseda vlády, nedávno ste sa vrátili z návštevy Ruskej federácie, kde ste rokovali s ministrom zahraničných vecí Lavrovom. Aké sú kľúčové závery z týchto rokovaní z pohľadu našich záujmov? A ako vníma Ruská federácia naše postoje v súvislosti s krízou na Ukrajine?
nezodpovedaná 28. 5. 2014Marián Kéryminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán podpredseda vlády SR, v nedeľu sa uskutočnili prezidentské voľby na Ukrajine. Myslíte si, že prinesú niečo podstatné a prispejú k upokojeniu situácie v krajine?
nezodpovedaná 11. 6. 2014Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, čo pre občanov našej krajiny vyplýva zo získania 100 % podielu v materskej spoločnosti SPP?
nezodpovedaná 25. 6. 2014Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, štát oproti pôvodným odhadom tento rok výrazne zvýši výber daní. Môžete nám prezradiť, na aké účely pôjdu financie z lepšieho výberu daní?
zodpovedaná 25. 6. 2014Marián Kéryminister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, Inštitút finančnej politiky dospel k záveru, že verejné zdroje môžu byť vyššie o 290 mil. eur. Môžete nám prezradiť priority použitia uvedených zdrojov?
nezodpovedaná 2. 7. 2014Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády, od 1. 7. 2014 prevzala Slovenská reublika predsedníctvo V4. Aké hlavné úlohy čakajú našu republiku počas nášho ročného predsedníctva?
zodpovedaná 2. 7. 2014Marián Kéryminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákDynamický Vyšehrad pre Európu a svet je hlavným mottom nášho ročného predsedníctva V4. Pán minister, môžete prezradiť, na ktoré oblasti rozvoja bude zameraný?
nezodpovedaná 10. 9. 2014Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, mohli by ste nás, prosím, informovať ako je vláda SR pripravená realizovať balíček opatrení na zlepšenie kvality života občanov?
nezodpovedaná 17. 9. 2014Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády, mohli by ste nás informovať, ako je vláda SR pripravená realizovať balíček opatrení na zvýšenie kvality života občanov?
nezodpovedaná 15. 10. 2014Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, ako je naša vláda pripravená na možné krátenie plynu vzhľadom na blížiace sa zimné obdobie?
nezodpovedaná 15. 10. 2014Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, v piatok ste u nás v Zlatých Moravciach prestrihnutím pásky otvorili prvý z 21 futbalových štadiónov zrealizovaného na základe programu schváleného vládou. Ste spokojný so spoluprácou so SFZ? Plánujete podobne rozvíjať infraštruktúru aj v iných športových odvetviach?
zodpovedaná 15. 10. 2014Marián Kéryminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán podpredseda vlády, nedávno ste sa s kolegom Kolesíkom zúčastnili zasadnutia PZ OBSE v Ženeve, kde sa veľa hovorilo o kríze na Ukrajine. Prekvapil ma veľmi zdržanlivý a neutrálny postoj viacerých vyspelých krajín ako Švajčiarsko, Rakúsko, Nemecko. Dokonca sa hovorilo o tragédii z mája 2014 v Odese, pri ktorej vinou pravého sektora a neonacionalistov zahynulo viac ako 50 nevinných ukrajinských občanov. Pán minister, viete o týchto skutočnostiach?
nezodpovedaná 22. 10. 2014Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, môžete nám priblížiť závery z pondelkového rokovania medzi vami a kancelárkou Spolkovej republiky Nemecko Angelou Merkelovou?
nezodpovedaná 28. 1. 2015Marián Kéryminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, v posledných dňoch rezonuje vo verejnosti téma druhého piliera. Je zrejmé, že pre viaceré skupiny je zotrvanie v druhom pilieri nevýhodné. Aké možnosti riešenia možno v tejto súvislosti očakávať?
nezodpovedaná 11. 3. 2015Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády, víťazom sporu medzi Slovenskou republikou a Slovenskými elektrárňami o neplatnosti nájomnej zmluvy k Vodnej elektrárni Gabčíkovo sa stal štát. Aký ďalší postup zvolí vláda Slovenskej republiky voči talianskemu ENELU, ktorý 8 rokov neprávom prevádzkoval a profitoval z Vodnej elektrárne Gabčíkovo?
nezodpovedaná 18. 3. 2015Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády, v Národnej rade Slovenskej republiky sme vlani zvolili 6 kandidátov na 3 uvoľnené miesta sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Pán prezident Kiska vymenoval iba jedného z týchto 6 kandidátov na ústavného sudcu. Ústavný súd 17. marca 2015 rozhodol, že prezident Slovenskej republiky porušil svojím rozhodnutím základné práva kandidátov na ústavných sudcov. Aký je váš postoj k rozhodnutiu Ústavného súdu?
nezodpovedaná 18. 3. 2015Marián Kéryminister spravodlivosti SR Tomáš BorecVážený pán minister, Ústavný súd SR zrušil rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku z 2. júla 2014 o nevymenovaní kandidátov za ústavných sudcov a prikázal prezidentovi, aby vo veci opätovne konal a rozhodol. Aký je váš názor na rozhodnutie Ústavného súdu?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády, na úvod chcem veľmi oceniť, že vláda Slovenskej republiky vyčlenila finančné prostriedky na rozšírenie kapacít v materských školách, čím ste pomohli viacerým mestám a obciam. Uvažujete o dodatočnom navýšení finančných prostriedkov na tento projekt?
nezodpovedaná 27. 5. 2015Marián Kéryminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, o minimálnej mzde sme hovorili už v súvislosti s prijatím prvého sociálneho balíčka. Oceňujem, že vy, pán minister, ste nielen za zachovanie minimálnej mzdy, ale aj za jej postupné zvyšovanie. Musíme zvyšovať minimálnu mzdu, aby sme motivovali ľudí pracovať a aby bol rozdiel medzi ľuďmi, ktorí pracujú a tými, ktorí nemajú záujem pracovať. Myslíte si, že aj v budúcnosti bude ešte priestor na jej zvyšovanie?
nezodpovedaná 24. 6. 2015Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, v poslednom období sa miera nezamestnanosti pravidelne znižuje. Dokonca je na šesťročnom minime. Vidíte priestor aj na jej ďalšie znižovanie či z krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska?
nezodpovedaná 24. 6. 2015Marián Kéryminister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, v poslednom období môžeme pravidelne sledovať ako sa miera nezamestnanosti znižuje. Znamená to, že opatrenia, ktoré prijala vláda SR, boli účinné. Pán minister, vidíte priestor aj na ďalšie opatrenia, ktoré by mohli prispieť k poklesu nezamestnanosti na Slovensku?
nezodpovedaná 23. 9. 2015Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády, vrátili ste sa z Bruselu, kde sa rokovalo o migrantoch a o povinných kvótach. Viete nám stručne priblížiť priebeh rokovania a postoje predstaviteľov členských štátov k ochrane schengenských hraníc?
nezodpovedaná 23. 9. 2015Marián Kéryminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, na oficiálnych fórach ste viackrát upozorňovali na nebezpečenstvo povinných kvót, na nedostatočnú ochranu schengenskej hranice. Naši európski partneri okrem V4 nás však nepočúvajú. Čo podľa vás môžeme očakávať v najbližších týždňoch?
nezodpovedaná 30. 9. 2015Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády, slovenská ekonomika rastie. Pocítia tento rast v dohľadnej dobe aj dôchodcovia a sociálne slabšie skupiny?
nezodpovedaná 30. 9. 2015Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, vláda splnila ďalšie opatrenie z druhého sociálneho balíčka, konkrétne mám na mysli príspevok na zatepľovanie domov. Chystá vláda aj iné opatrenia, ktoré znížia energetickú zaťaženosť slovenských rodín?
nezodpovedaná 11. 11. 2015Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády, druhý sociálny balíček zahŕňa aj štátny príspevok na pobyt žiakov v škole v prírode ako aj na lyžiarsky výcvik. Koľko žiakov doteraz prejavilo o tento príspevok záujem? Môžete nám priblížiť aj finančnú náročnosť tohoto opatrenia?
nezodpovedaná 11. 11. 2015Marián Kérypredseda vlády Robert FicoVážený pán predseda vlády, druhý sociálny balíček zahŕňa aj štátny príspevok na pobyt žiakov v škole v prírode. Ako aj na lyžiarsky výcvik. Koľko žiakov doteraz prejavilo o tento príspevok záujem? Môžete nám prezradiť aj finančnú náročnosť tohoto pozitívneho opatrenia?
12