Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 19. 9. 2012Richard Vašečkaminister obrany SR Martin GlváčVážený pán minister, môžete objasniť okolnosti nákupu 1 000 kusov taktických balistických viest dodávateľom Gal, s. r. o. rokovacím konaním bez výzvy na súťaž v cene viac ako 3 mil. eur?
nezodpovedaná 19. 9. 2012Richard Vašečkaminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVážený pán minister, uvažujete o zrušení časti zmluvy, ktorú v roku 2009 podpísal váš stranícky predchodca Ľubomír Vážny a ktorá zaručuje spoločnosti Granvia 2 mil. eur za splnenie kritéria menej ako 65 nehôd s následkom na zdraví účastníkom nehody na nimi postavenom úseku R1?
nezodpovedaná 17. 10. 2012Richard Vašečkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ste presvedčený, že vaša vláda má mandát k tak ďalekosiahlym krokom smerom k eurointegrácii, ktorá znamená postupné vzdávanie sa suverenity SR a ktorá vysoko prekračuje úroveň integrácie, o ktorej rozhodovali občania v referende o vstupe do EÚ?
zodpovedaná 5. 12. 2012Richard Vašečkaminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVážený pán minister, poinformujte, prosím, poslancov NR SR o stave zisťovania príčin kolapsu mostnej konštrukcie na stavbe diaľnice D1 pri Kurimanoch a vyvodení zodpovednosti a o ovplyvnení časového harmonogramu výstavby predmetného úseku D1. Ďakujem.
nezodpovedaná 12. 12. 2012Richard Vašečkaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, v Programovom vyhlásení vlády sa zaväzujete systémovo riešiť zlepšenie odmeňovania zamestnancov školstva podľa ich kvality. Mohli by ste nám tento, dúfam, že rodiaci sa, systém odmeňovania a hodnotenia kritérií kvality predstaviť? Ďakujem.
nezodpovedaná 20. 3. 2013Richard Vašečkaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, môžete vysvetliť, prečo sa mnohým učiteľom po 1. januári 2013 reálne nezvýšila mzda ani o sľubovaných 5 %?
nezodpovedaná 20. 3. 2013Richard Vašečkaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, aké dôsledky vyvodíte z nedostatočnej a oneskorenej komunikácie Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania s odbornou i širokou verejnosťou o pochybeniach okolo uznávania správnych odpovedí v niektorých testoch externej časti maturitných skúšok napríklad z anglického jazyka, najmä ak sa takéto pochybnosti objavujú každý rok?
nezodpovedaná 22. 5. 2013Richard Vašečkapredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, prosím, podali by ste závažné informácie o aktuálnom stave na generálnej prokuratúre poslancom NR SR, tak ako ste ich predniesli na schôdzi Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť dňa 23. 5. 2013 o 8.00 hod.?
nezodpovedaná 22. 5. 2013Richard Vašečkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, podali by ste, prosím, informácie o aktuálnom stave na generálnej prokuratúre, tak ako ste ich predniesli na Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť vo štvrtok 23. 5. o 8.00 hod.?
nezodpovedaná 22. 5. 2013Richard Vašečkapredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, ozrejmili by ste, prosím, poslancom NR SR závažné informácie o aktuálnom stave na Generálnej prokuratúre SR, ktoré ste predniesli členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť dňa 23. 5. 2013 o 8.00 hod.?
nezodpovedaná 22. 5. 2013Richard Vašečkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán Fico, mohli by ste, prosím, predniesť poslancom NR SR závažné informácie o aktuálnom stave na generálnej prokuratúre, tak ako ste ich podali poslancom na schôdzi Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť dňa 23. 5. 2013 o 8.00?
nezodpovedaná 22. 5. 2013Richard Vašečkapredseda vlády SR Robert FicoPán Fico, prosím, podali by ste informácie o aktuálnom stave na generálnej prokuratúre poslancom NR SR, tak ako ste ich dňa 23. 5. o 8.00 hodine povedali na Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť?
nezodpovedaná 22. 5. 2013Richard Vašečkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér SR, mohli by ste vysvetliť poslancom NR SR závažné informácie o aktuálnom stave na Generálnej prokuratúre SR, ktoré ste predložili členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť dňa 23. 5. 2013 o 8.00 hod.?
nezodpovedaná 22. 5. 2013Richard Vašečkapredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády SR Robert Fico, prosím, aby ste informácie o aktuálnom stave na generálnej prokuratúre predniesli poslancom NR SR, ako ste ich predniesli na Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť dňa 23. 5. 2013 o 8.00 hod.?
nezodpovedaná 22. 5. 2013Richard Vašečkapredseda vlády SR Robert FicoVážený premiér Robert Fico, prosím vás, mohli by ste predložiť informácie o aktuálnom stave na generálnej prokuratúre poslancom NR SR, ktoré ste podali Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť dňa 23. 5. 2013 o 8.00 hod. ?
nezodpovedaná 22. 5. 2013Richard Vašečkapredseda vlády SR Robert FicoPán premiér Robert Fico, mohli by ste podať poslancom NR SR informácie o aktuálnom stave na Generálnej prokuratúre SR, ktoré ste dňa 23. 5. 2013 o 8.00 hod. predniesli na Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť ?
nezodpovedaná 22. 5. 2013Richard Vašečkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér Robert Fico, prosím, mohli by ste poslancom NR SR predniesť informácie týkajúce sa aktuálneho stavu na Generálnej prokuratúre SR, ktoré ste podali na Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť dňa 23. 5. 2013 o 8.00 hod.?
nezodpovedaná 29. 5. 2013Richard Vašečkapredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády SR, mohli by ste objasniť závažné informácie o stave generálnej prokuratúry, ktorými disponujete?
nezodpovedaná 29. 5. 2013Richard Vašečkaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičPán minister, nemyslíte si, že projekt "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí" je predražený, neoprávnene zaťažuje pedagógov a zhromažďuje citlivé informácie o deťoch bez vedomia rodičov?
zodpovedaná 19. 6. 2013Richard Vašečkaminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVážený pán minister, aké kroky ste podnikli, aby cena, ktorú daňoví poplatníci zaplatia za zasypanie jám v Považskom Podhradí vzniknutých pri stavbe diaľnice, bola nižšia ako neuveriteľných 6 mil. eur?
nezodpovedaná 19. 6. 2013Richard Vašečkaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, ako postupujete pri prešetrení okolností výpovede pána učiteľa Ota Žarnaya z Košíc?
nezodpovedaná 19. 6. 2013Richard Vašečkaminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, aké zásadné zmeny navrhujete do pripravovaného zákona o tajných službách, aby sa neopakovali škandály okolo tajných služieb a aby bola zabezpečená ich funkčná kontrola?
nezodpovedaná 19. 6. 2013Richard Vašečkaminister obrany SR Martin GlváčVážený pán minister, aké zásadné zmeny navrhujete do pripravovaného zákona o tajných službách, aby sa neopakovali škandály okolo tajných služieb a aby bola zabezpečená ich funkčná kontrola?
nezodpovedaná 11. 9. 2013Richard Vašečkaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, ako ste zabezpečili právo rodičov odmietnuť neželaný ideologický vplyv na ich deti prostredníctvom učebnice o právach LFBTI osôb?
zodpovedaná 18. 9. 2013Richard Vašečkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, budete odteraz ako predseda strany a vlády v národnej rade vykonávať aj funkciu predsedu parlamentu alebo rovno parlament zrušíte, aby vás neobťažoval?
zodpovedaná 18. 9. 2013Richard Vašečkaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, ako ste zabezpečili právo rodičov odmietnuť neželaný ideologický vplyv na ich deti prostredníctvom učebnice o právach LGBTI osôb?
zodpovedaná 16. 10. 2013Richard Vašečkaminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán minister, prečo spolu s ďalšími členmi vlády neustále podsúvate dokumenty presadzujúce gender ideológiu napriek silnému nesúhlasu veľkej časti slovenskej spoločnosti? Zastupujete Slovensko v zahraničí alebo zahraničie na Slovensku?
nezodpovedaná 16. 10. 2013Richard Vašečkaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, nemyslíte si, že hlavným dôvodom znižujúcej sa zaškolenosti detí v materskej škole nie je poplatok vo výške niekoľkých eur mesačne, ale nedostatok miesta v týchto zariadeniach?
zodpovedaná 27. 11. 2013Richard Vašečkaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, ako budete postupovať vo veci námietok rodičov a škôl voči novému šlabikáru tzv. Hupsovej Lipke?
zodpovedaná 27. 11. 2013Richard Vašečkaminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, môžete zdôvodniť, prečo ste ešte nepredložili do legislatívneho procesu návrh zákona o tajných službách?
nezodpovedaná 27. 11. 2013Richard Vašečkaminister obrany SR Martin GlváčVážený pán minister, predložili ste už vláde Slovenskej republiky aktualizovaný akčný plán na ratifikáciu Dohovoru o kazetovej munícii, ako ste sľúbili v odpovedi na moju interpeláciu zo 17. 12. 2012 i v médiách?
zodpovedaná 11. 12. 2013Richard Vašečkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aké kroky podnikne vaša vláda v prospech ochrany nenarodených detí ako odozvu na výzvu, ktorými boli napríklad Národný pochod za život, nedávny list biskupov a ďalšie?
zodpovedaná 11. 12. 2013Richard Vašečkaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, aké bude vaše rozhodnutie vo veci šlabikára po stretnutí pracovnej komisie?
nezodpovedaná 11. 12. 2013Richard Vašečkaminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVážený pán minister, môžete občanom Slovenskej republiky a zvlášť Žilinského kraja vysvetliť, prečo sa ani po roku a trištvrte vášho vládnutia ešte stále nestavia tunel Višňové?
nezodpovedaná 29. 1. 2014Richard Vašečkaminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, môžete vysvetliť dôvody nekonania polície vo veci útoku extrémistov v Nitre?
nezodpovedaná 29. 1. 2014Richard Vašečkaminister vnútra SR Robert KaliňákVážený pán minister, necítite zodpovednosť minimálne politickú za nekonanie polície v prípade útoku extrémistov v Nitre? Nemyslíte si, že tým fakticky vzbudzujete dojem tolerancie voči takémuto konaniu, hoci slovne deklarujete opak?
nezodpovedaná 5. 2. 2014Richard Vašečkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, máme považovať hlasovanie poslancov SMERu-SD v Európskom parlamente o správe LUNACEK za jasný signál, že budete presadzovať politiku nadpráv členov komunity LGBTI a gender ideológie aj na Slovensku v rozpore s vôľou veľkej väčšiny jeho obyvateľov?
nezodpovedaná 5. 2. 2014Richard Vašečkaminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán minister, je hlasovanie poslancov vládnej strany SMER-SD v europarlamente o správe Lunacek jasným signálom, že budete presadzovať politiku nadpráv členov komunity LGBTI a gender ideológie, hoci si to veľká väčšina obyvateľov Slovenska nepraje?
nezodpovedaná 5. 2. 2014Richard Vašečkaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, nepokladáte za zavádzajúce, nespravodlivé, prípadne nezákonné retroaktívne znížiť učiteľom pracujúcim na už schválených scenároch digitálnych vzdelávacích objektoch v rámci Národného projektu Moderné vzdelávanie odmenu v rozpore so vstupnou ponukou o 100 eur na jeden digitálny vzdelávací objekt a celkovo až o 1 600 eur pre učiteľa?
nezodpovedaná 19. 3. 2014Richard Vašečkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, Národná diaľničná spoločnosť ubezpečuje, že diaľnica Bratislava-Košice bude v prevádzke v roku 2019. Už padli vaše sľuby, že diaľnica bude v roku 2010 alebo že v roku 2014 nebudete v politike a podobne. Môžete potvrdiť, že preberiete konečne zodpovednosť za svoje nesplnené sľuby aspoň v roku 2019?
zodpovedaná 19. 3. 2014Richard Vašečkaminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVážený pán minister, prečo sa po nástupe vašej vlády výrazne spomalili tendre na ďalšie úseky diaľnice, konkrétne prečo sa opakovane odkladá výstavba úseku Lietavská Lúčka - Dubná skala, ktorý je absolútne kľúčový pre cestnú dopravu na Slovensku? Kedy sa konečne začne stavať?
nezodpovedaná 2. 4. 2014Richard Vašečkaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan ČaplovičVážený pán minister, kedy predložíte na rokovanie vlády správu o stave školstva?
nezodpovedaná 2. 4. 2014Richard Vašečkaminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVážený pán minister, Súdny dvor Európskej únie nedávno rozhodol, že žiadna členská krajina nesmie blokovať registráciu vozidiel s riadením na pravej strane. Aký dopad bude mať toto rozhodnutie na legislatívu a prax v Slovenskej republike?
zodpovedaná 10. 9. 2014Richard Vašečkaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PellegriniVážený pán minister, pokladáte za vhodné, že celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ sa uskutoční 8. apríla, teda prvý deň po veľkonočných prázdninách, keď je na základe skúseností pedagógov sústredenosť žiakov veľmi nízka? Neuvažujete o posunutí tohto termínu?
zodpovedaná 4. 2. 2015Richard Vašečkapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, zúčastníte sa v sobotu referenda o rodine? Ak áno, môžete nám prezradiť, ako sa chystáte hlasovať?
zodpovedaná 4. 2. 2015Richard Vašečkaminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír JahnátekVážený pán minister, zúčastníte sa v sobotu referenda o rodine? Ak áno, môžete nám prezradiť, ako sa chystáte hlasovať?
zodpovedaná 4. 2. 2015Richard Vašečkapodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírVážený pán minister, zúčastníte sa v sobotu referenda o rodine? Ak áno, môžete nám prezradiť, ako sa chystáte hlasovať?
zodpovedaná 4. 2. 2015Richard Vašečkaminister spravodlivosti SR Tomáš BorecVážený pán minister, zúčastníte sa v sobotu referenda o rodine? Ak áno, môžete nám prezradiť, ako sa chystáte hlasovať?
zodpovedaná 4. 2. 2015Richard Vašečkaminister zdravotníctva SR Viliam ČislákVážený pán minister, zúčastníte sa v sobotu referenda o rodine? Ak áno, môžete nám prezradiť, ako sa chystáte hlasovať?
zodpovedaná 4. 2. 2015Richard Vašečkaminister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav LajčákVážený pán minister, zúčastníte sa v sobotu referenda o rodine? Ak áno, môžete nám prezradiť, ako sa chystáte hlasovať?
12