Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 20. 6. 2012Árpád Érsekminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVážený pán minister, je reálny termín na začatie výstavby obchvatu Bratislavy a rýchlostnej cesty R7 na jeseň 2013?
nezodpovedaná 20. 6. 2012Árpád Érsekminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVážený pán minister, zmluva s Maďarskom o výstavbe nového mosta cez Dunaj v Komárne je podpísaná, táto zmluva obsahuje aj trasovanie mosta. Kedy plánujete so začatím výstavby mosta cez Dunaj v Komárne?
nezodpovedaná 27. 6. 2012Árpád Érsekminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVážený pán minister, zmluva s Maďarskom o výstavbe nového mosta cez Dunaj v Komárne je podpísaná. Táto zmluva obsahuje aj trasovanie mosta. Kedy plánujete so začatím výstavby mosta cez Dunaj v Komárne?
nezodpovedaná 27. 6. 2012Árpád Érsekminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVážený pán minister, je reálny termín na začatie výstavby obchvatu Bratislavy a rýchlostnej cesty R7 na jeseň 2013?
nezodpovedaná 25. 7. 2012Árpád Érsekminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVážený pán minister, v tlači sa objavili informácie a možnosti prehodnotenia trasovania rýchlostnej cesty R7. Podľa nášho vedomia červený variant spoza Slovnaft s pokračovaním smerom na Dunajskú Lužnú je optimálny a úroveň rozpracovanosti je v pokročilom štádiu. Budete meniť trasovanie? Ak, nie, kedy vidíte možnosť začatia výstavby?
nezodpovedaná 25. 7. 2012Árpád Érsekminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVážený pán minister, zmluva s Maďarskom o výstavbe nového mosta cez Dunaj v Komárne je odsúhlasená maďarskou vládou. Kedy plánujete vo vláde SR ratifikovať zmluvu výstavby mosta cez Dunaj v Komárne?
zodpovedaná 26. 9. 2012Árpád Érsekminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekKedy bude podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o výstavbe cestného mosta cez rieku Dunaj na spoločnej štátnej hranici medzi mestami Komárno a Komárom?
zodpovedaná 12. 12. 2012Árpád Érsekminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVážený pán minister, na základe vášho materiálu, ktorý išiel do medzirezortného pripomienkového konania sme na väčšine úsekov diaľnic a rýchlostných ciest zistili časové oneskorenie. Moja otázka: výstavba rýchlostnej cesty R7 je taktiež časovo odsunutá až po roku 2015? Domnievam sa, že tento termín je neskorý a pri dodržiavaní nezrýchleného harmonogramu prípravy výstavba tohto cestného úseku mohla byť začatá už od konca roku 2013 - začiatku roku 2014. Nevidím opodstatnenosť podľa vyhlásenia hovorcu ministerstva, aby sme skúmali potrebu tejto rýchlostnej cesty, stačí počúvať každý deň dopravné správy a pri frekvencii skoro 20 000 áut denne nemôžu byť žiadne pochybnosti o nevyhnutnosti realizácie rýchlostnej cesty R7.
nezodpovedaná 15. 5. 2013Árpád Érsekpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, v mene 24 predstaviteľov miest a obci južného Slovenska som vám zaslal 2 listy (zo dňa 19. 3. 2013 a 23. 4 2013), ktorými som vás informoval o stretnutiach týchto starostov vo veci potreby urýchlenej výstavby rýchlostnej cesty R7. Súčasťou listov boli aj spoločné vyhlásenia, v ktorých vám starostovia predložili svoje požaidavky v predmete veci. Do dnešného dňa ste mi pán premiér neodpovedali. Prečo?
nezodpovedaná 29. 5. 2013Árpád Érsekpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, v mene 24 predstaviteľov miest a obcí južného Slovenska som vám zaslal 2 listy (zo dňa 19. 3. 2013 a 23. 4. 2013), ktorými som vás informoval o stretnutiach týchto starostov vo veci potreby urýchlenej výstavby rýchlostnej cesty R7. Súčasťou listov boli aj spoločné vyhlásenia, v ktorých vám starostovia predložili svoje požiadavky v predmetnej veci. Do dnešného dňa ste im pán premiér neodpovedali. Prečo?
nezodpovedaná 4. 2. 2015Árpád Érsekminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerVážený pán minister, v súvislosti s vaším zámerom o zvýšení počtu žiakov v triedach sa vás pýtam, aké máte pripravené riešenie pre tých učiteľov, ktorí v dôsledku tejto skutočnosti stratia zamestnanie?