Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 20. 6. 2012Bibiána Riapošovápredseda vlády SR Robert FicoVláda v tomto volebnom období prvýkrát zasadala na výjazdovom rokovaní v meste Poltár. Pán predseda vlády, ako hodnotíte význam rokovania pre tento región?
nezodpovedaná 4. 6. 2014Bibiána Riapošovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aký dopad na ekonomiku Slovenskej republiky bude mať zníženie deficitu verejných financií v roku 2013 na úroveň 2,77 %?
nezodpovedaná 9. 7. 2014Bibiána Riapošovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, môžete nás, prosím, informovať o prioritách vlády pri možnosti čerpať štrukturálne a investičné fondy v plánovacom období 2014-2020?
nezodpovedaná 17. 9. 2014Bibiána Riapošovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, prosím vás, o informáciu, aké legislatívne nástroje máte pripravené na uskutočnenie ohláseného balíčka opatrení na zlepšenie kvality života občanov SR?
nezodpovedaná 17. 9. 2014Bibiána Riapošovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, prosím vás, o informáciu, aké legislatívne nástroje máte pripravené na uskutočnenie ohláseného balíčka opatrení na zlepšenie kvality života občanov SR?
nezodpovedaná 15. 10. 2014Bibiána Riapošovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aký je váš názor na využívanie PPP projektov pri výstavbe diaľníc?
nezodpovedaná 26. 11. 2014Bibiána Riapošovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, môžete nás, prosím, informovať o ďalších plánovaných opatreniach vedúcich k zvýšeniu životnej úrovne nízkopríjmových občanov?
nezodpovedaná 11. 2. 2015Bibiána Riapošovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, hospodársky rast eurozóny sa javí stabilný, ale slabý. Ako je na tom makroekonomika Slovenskej republiky v porovaní s inými krajinami eurozóny?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Bibiána Riapošovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, kto je zodpovedný za kauzu Váhostav?
nezodpovedaná 22. 4. 2015Bibiána Riapošovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, kto je zodpovedný za kauzu Váhostav?
nezodpovedaná 27. 5. 2015Bibiána Riapošovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, môžete nám bližšie priblížiť prijaté opatrenia v rámci schváleného druhého sociálneho balíčka, ktoré sú zamerané na mladých ľudí a rodiny?
nezodpovedaná 27. 5. 2015Bibiána Riapošovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, môžete nám bližšie priblížiť prijaté opatrenia v rámci schváleného druhého sociálneho balíčka, ktoré sú zamerané na mladých ľudí a rodiny?
nezodpovedaná 27. 5. 2015Bibiána Riapošovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, môžete nám bližšie priblížiť prijaté opatrenia v rámci schváleného druhého sociálneho balíčka, ktoré sú zamerané na mladých ľudí a rodiny?
nezodpovedaná 24. 6. 2015Bibiána Riapošovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, vláda Slovenskej republiky venuje osobitný zreteľ na pracovné uplatnenie mladých a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Môžete nás, prosím, informovať, ako sa darí vláde napĺňať tieto ciele?
nezodpovedaná 24. 6. 2015Bibiána Riapošovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, vláda Slovenskej republiky venuje osobitný zreteľ na pracovné uplatnenie mladých a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Môžete nás, prosím, informovať, ako sa darí vláde napĺňať tieto ciele?
nezodpovedaná 25. 11. 2015Bibiána Riapošovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, môžete nás informovať o výsledkoch včerajšieho zasadnutia Bezpečnostnej rady SR?
nezodpovedaná 9. 12. 2015Bibiána Riapošovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, po novelizácii Ústavy SR, ktorou sa posilňuje bezpečnosť Slovenska, budú nasledovať i iné opatrenia?