Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 20. 6. 2012József Nagyminister životného prostredia SR Peter ŽigaVážený pán minister, webová stránka MŽP v menšinovom - maďarskom jazyku nie je aktualizovaná už od apríla 2012. Môžete potvrdiť, že ide len o dočasný organizačnotechnický problém a v krátkej budúcnosti sa vrátite k dobrej tradícii informovať 8 % obyvateľstva v ich materinskom jazyku o najdôležitejších právach z oblasti vášho rezortu?
nezodpovedaná 19. 6. 2013József Nagyminister vnútra SR Robert KaliňákPo zaplávach na Dunaji, Malom Dunaji, Morave a Váhu sa začínajú naplňovať predpovede o hmyzovej kalamite. Akým spôsobom ste zabezpečili preventívne opatrenia a budú náklady samospráv na prevenciu a zmiernenie následkov preplatené, ako ste na to dali verejný prísľub?
nezodpovedaná 19. 6. 2013József Nagyminister životného prostredia SR Peter ŽigaPo záplavách na Dunaji, Morave a Váhu a Malého Dunaja sa začínajú naplňovať predpovede o hmyzovej kalamite. Akým spôsobom ste zabezpečili preventívne opatrenia a budú náklady samospráv na prevenciu a zmiernenie následkov preplatené?
nezodpovedaná 11. 9. 2013József Nagypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, v posledných dňoch boli zverejnené informácie o zámeroch vlády Slovenskej republiky monitorovať využívanie ciest II. triedy tranzitnou nákladnou dopravou nad 12 ton. V tejto súvislosti mi dovoľte položiť nasledujúcu otázku: Pokiaľ ďalším krokom bude spoplatnenie ciest II. triedy, hrozí, že štát zlegalizuje ich nevhodné využitie ťažkou nákladnou dopravou, ktorá spôsobuje obrovské škody nielen na samotných cestách ale i na nehnuteľnostiach obyvateľov, ohrozuje životy a zdravie obyvateľov a zhoršuje kvalitu ich života. Ako chcete kompenzovať ujmu občanov a znížiť riziko nehodovosti?
nezodpovedaná 11. 9. 2013József Nagypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády SR, v posledných dňoch boli zverejnené informácie o zámeroch vlády Slovenskej republiky monitorovať využívanie ciest II. triedy tranzitnou nákladnou dopravou nad 12 ton. V tejto súvislosti mi dovoľte položiť nasledujúcu otázku: Pokiaľ ďalším krokom bude spoplatnenie ciest II. triedy, hrozí, že štát zlegalizuje ich nevhodné využitie ťažkou nákladnou dopravou, ktorá spôsobuje obrovské škody nielen na samotných cestách ale i na nehnuteľnostiach obyvateľov, ohrozuje životy a zdravie obyvateľov a zhoršuje kvalitu ich života. Prečo nie je vhodnejšie vylúčiť celoplošne tranzit nad 12 ton alebo dať zákonnú povinnosť VÚC tento problém doriešiť ad hoc podľa miestnych poznatkov do čo najskoršieho termínu a zabezpečiť financovanie osadenia dopravných značiek?
nezodpovedaná 11. 9. 2013József Nagyminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVážený pán minister, v posledných dňoch boli zverejnené informácie o zámeroch vlády Slovenskej republiky monitorovať využívanie ciest II. triedy tranzitnou nákladnou dopravou nad 12 ton. V tejto súvislosti mi dovoľte položiť nasledovnú otázku. Pokiaľ ďalším krokom bude spoplatnenie ciest II. triedy, akým spôsobom chcete zabezpečiť, aby miestna cieľová doprava nemusela platiť mýto, a to najmä v oblastiach poľnohospodárstva, stavebníctva a lokálneho zásobovania výrobných podnikov, keď v drvivej väčšine ide o dopravné prostriedky nad 12 ton?
nezodpovedaná 11. 9. 2013József Nagyminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVážený pán minister, v posledných dňoch boli zverejnené informácie o zámeroch vlády Slovenskej republiky monitorovať využívanie ciest II. triedy tranzitnou nákladnou dopravou nad 12 ton. V tejto súvislosti mi dovoľte položiť nasledovnú otázku. Ako to chcete zabezpečiť mýtnymi bránami, zhruba aký počet plánujete osadiť, zhruba aké náklady budú potrebné a z akých zdrojov budú financované? Ak neskôr uvažujete o zavedení mýta, aká bude návratnosť a aký podiel z peňazí dostanú VÚC ako správcovia týchto ciest?
nezodpovedaná 5. 2. 2014József Nagypodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírKoľko peňazí získala vláda z peňazí občanov zo zrušených anonymných vkladných knižiek na heslo? Na čo tie milióny chcete použiť? Mohli by ste ich rozdeliť medzi vdovy, ktoré ovdoveli do 45 rokov veku a nedostávajú vdovský dôchodok?