Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 2. 7. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, na vašom straníckom zjazde ste predstavili predvolebný balíček na naháňanie stratených hlasov. Kedy predstavíte dopad tohto balíčka na verejné financie?
nezodpovedaná 2. 7. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, kedy vláda vyčísli konkrétne dopady predvolebného balíčka strany SMER-SD, ktorý ste predstavili na vašom tohtoročnom zjazde, na verejné financie a zadlžovanie Slovenska a jeho občanov?
nezodpovedaná 2. 7. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán pedseda vlády, kedy dáte úlohu ministrovi financií SR, aby vyčíslil dopady vášho predvolebného straníckeho balíčka, prijatého na zjazde Smeru-SD, na verejné financie?
zodpovedaná 10. 9. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, súhlasíte s tým, že Krym je naďalej súčasťou Ukrajiny a že agresorom na Ukrajine je Ruská federácia?
nezodpovedaná 10. 9. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, prečo neviete jasne pomenovať to, čo vidia všetci naši spojenci v euroatlantických štruktúrach, že na Ukrajine je agresorom Ruská federácia a namiesto toho zahmlievate, že ide o zápas USA a Ruska? Kto podľa vás napadol Krym a odtrhol ho od Ukrajiny? USA alebo Ruská federácia?
nezodpovedaná 10. 9. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako hodnotíte skutočnosť, že ukrajinský veľvyslanec na základe našej politiky hovorí, že sa správate ako zlý sused a že pred naším konzulátom v Užhorode sa konala demonštrácia proti politike vašej vlády?
nezodpovedaná 10. 9. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, viete nám povedať, kto podľa vás stojí za destabilizáciu situácie na východnej Ukrajine?
nezodpovedaná 10. 9. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoVážený predseda vlády, ste schopný jednoznačne, tak ako väčšina vašich kolegov z EÚ odsúdiť bez akéhokoľvek zahmlievania kroky Ruska voči Ukrajine a označiť ich jednoznačne za akt agresie voči suverénnemu štátu?
nezodpovedaná 10. 9. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, môžete bližšie objasniť váš výrok, že na Ukrajine ide o zápas medzi USA a Ruskom? Prečo spochybňujete vôľu občanov Ukrajiny, ktorí chcú tak isto ako my žiť v európksej demokratickej a slobodnej krajine?
nezodpovedaná 10. 9. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, súhlasíte s tvrdením nemeckej spolkovej kancelárky Angely Merkelovej, že "Umožniť niekomu meniť hranice v Európe a útočiť na iné krajiny bez následkov je oveľa väčšie nebezpečenstvo, ako si znevýhodniť ekonomiku?"
nezodpovedaná 17. 9. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, verbálne odmietate základne NATO na našom území, ale ako iste viete, Slovensko je členskou krajinou Severoatlantickej aliancie a na Slovensku máme viacero stálych štruktúr NATO s vojakmi z iných členských krajín. Chcete ich odtiaľto poslať preč?
nezodpovedaná 17. 9. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, v utorok Európsky parlament schválil asociačnú dohodu s Ukrajinou. Vaša poslankyňa Monika Flašíková Beňová za jej schválenie nehlasovala. Ako hodnotíte tento postoj europoslankyne za stranu SMER?
nezodpovedaná 15. 10. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, dokedy bude vaša vláda zvyšovať daňové a odvodové zaťaženie aktívnych občanov a podnikateľov? Nemyslíte, že dôsledky tejto vašej politiky si potom odnesú aj tí, ktorým ste sľubovali istoty - sociálne slabší a nízko vzdelaní, ako to vidíme pri hromadnom prepúšťaní v Krompachoch?
nezodpovedaná 15. 10. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, prečo by mal slušný občan, podnikateľ, živnostník, ktorý si musí každý svoj príjem doslova vydrieť, platiť tomuto štátu neustále sa zvyšujúce dane a odvody, keď potom vidí, že tieto peniaze používate na oddlženie miest, kde nezodpovedne úradujú vaši stranícki nominanti?
nezodpovedaná 15. 10. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, súčasná vláda sľubovala ľuďom istoty. Nemala zrejme na mysli istoty pre tých najúspešnejších, najbohatších, navzdelanejších, ale skôr tých, ktorí či už z objektívnych alebo aj zo subjektívnych dôvodov sú v živote menej úspešní. Ako si v tejto situácii vysvetľujete, že kým v období od druhého štvrťroka 2013 do druhého štvrťroka 2014 poklesla miera nezamestnanosti absolventov vysokých škôl podľa Štatistického úradu SR zo 6,3 na 5,5 percent, nezamestnanosť nízko vzdelaných, teda tých, ktorí ukončili vzdelanie základnou školou, stúpla v rovnakom období za zo 41,1 na 44,8 percent? Nie sú prejavmi tohto trendu aj hromadné prepúšťania ako napríklad v súčasnosti v Krompachoch či minulý rok vo Veľkom Krtíši? Nesúvisia tieto javy so súčasným zhoršovaním zamestnávateľského prostredia, so zhoršovaním prostredia vhodného pre príliv zahraničných investicií, so zvýšovaním daňového zaťaženia práce u nás?
nezodpovedaná 15. 10. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoPán predseda vlády, pred voľbami ste sľubovali istoty, dnes sme svedkami hromadného prepúšťania v Krompachoch, aké tu už dávno nebolo. Nepovažujete toto prepúšťanie za výsledok vašej politiky, zhoršovanie zamestnávateľského prostredia, ktoré odrádza investície a zvyšovanie daňového zaťaženia?
nezodpovedaná 15. 10. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, nemyslite si, že vaše zdôvodnenie odpustenia dlhu mestu Žilina je okrem iného aj silným demoralizačným signálom vyslaným všetkým súčastiam verejnej správy v čase, keď je ich poctivé a niekedy aj veľmi bolestivé konsolidačné úsilie nevyhnutné? Ide o toto vyjadrenie: "Chceme mestu Žilina pomôcť. A tu sa ukazuje, aké je nevyhnutné spolupracovať, aké je nevyhnuté, aby primátor a predseda samosprávneho kraja mali napojenie na vládne štruktúry alebo štruktúry Národnej rady SR. A práve takéto prepojenie, že pán primátor je súčasne aj poslancom NR SR, ale aj to, že sme spoločná politická štruktúra, umožnilo prijať takéto rozhodnutie, inak by tieto rozhodnutia boli prijímané veľmi ťažko."
nezodpovedaná 15. 10. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako vysvetlíte poctivému podnikateľovi, živnostníkovi, aktívnemu občanovi, ktorému neustále a nehorázne zvyšujete daňové a odvodové zaťaženie, odpustenie dlhu mestu, kde máte primátora?
nezodpovedaná 15. 10. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako prídu občania v iných mestách, kde nemáte svojich primátorov k tomu, že im budú odpustené dlhy? Nemyslíte si, že prípad Žiliny hovorí všetkým o tom, že vstúpte do vládnej strany, plytvajte s peniazmi, rozkrádajte mestá a vláda vám to z peňazí všetkých daňových poplatníkov uhradí?
nezodpovedaná 15. 10. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, nepovažujete vaše cynické a čisto účelové zdôvodnenie odpustenia dlhu mestu Žilina, kde úraduje váš stranícky funkcionár, za obrovský demoralizačný signál vyslaný celému Slovensku? Že sa neoplatí šetriť vo verejnej správe a že sa neoplatí ani platiť dane, keďže ťažko zarobené peniaze ľudí rozhadzujete na sanovanie dlhu u vašich straníkov?
zodpovedaná 15. 10. 2014Eugen Jurzycaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PellegriniRezort školstva pod vedením ministra Dušana Čaploviča vlani navrhol racionalizačné opatrenia takmer 130 školám. Ministerstvo školstva v júni uviedlo, že informácie o zrealizovaných racionalizačných opatreniach bude mať koncom septembra 2014. Ako tento proces dopadol? V koľkých prípadoch zo 130 bol znížený počet tried? Koľko škôl bolo zrušených? Bolo pri tých, ktoré ostali zachované dodržané, že z rezortu nedostanú peniaze na dofinancovanie?
zodpovedaná 15. 10. 2014Eugen Jurzycapodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírPán minister, bez reforiem budeme mať v roku 2023 neudržateľný verejný dlh, vyše 73 %. Keďže reformy voličov bolia, vlády majú motiváciu šetriť tak, že na papieri vyzerá dlh nižší, než sa ukáže o pár rokov. Verejnosť má minimálnu možnosť šancu spozorovať takéto rozdiely. Majú ich odhaľovať organizácie izolované od politických tlakov napríklad Rada pre rozpočtovú zodpovednosť alebo Národná banka Slovenska. Ich nezávislosť si musíme vo vlastnom záujme strážiť. Pán minister, nemáte pocit, že vaše slová, ktoré nasledovali po tom, ako NBS upozornila na vysoký rast počtu miest a platov vo verejnej sfére mohli byť chápané ako nátlak s cieľom dosiahnuť, aby sa NBS nevyjadrovala kriticky v súvislosti s MF? Boli to tieto slová: "Pán guvernér (NBS) možno by mohol sa pozrieť na politiku mzdovú vo svojej inštitúcií. Bolo by možno zaujímavé, keby sa jej povenovali aj iní. To je prvá vec. Upratujeme si vždycky u seba, potom hovoríme niekde inde...".
nezodpovedaná 15. 10. 2014Eugen Jurzycaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PellegriniPodľa harmonogramu v zmluve medzi Centrom pre vedeckotechnické informácie SR a spoločnosťou PricewaterhouseCooper v projekte Posúdenie efektívnosti študijných programov vysokých škôl mali byť do konca septembra vypracované metodiká a benchmarkingové kritériá pre posúdenie uplatniteľnosti absolventov cieľových študijných odborov na trhu práce. Môžete nám priblížiť aké sú výsledky tejto etapy? V zmluve nie je zverejnená príloha č. 3 - Zoznam hlavných expertov a ich životopisy s odôvodením, že ide o osobné údaje. Meno a priezvisko samotné ale nie je osobným údajom. Mohli by ste teda zverejniť zoznam hlavných expertov projektu?
zodpovedaná 22. 10. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoRobert Fico, TA3, nedeľa: "Chcem znovu zopakovať, že úplne zbytočne sú tieto rôzne hlasy, úplne zbytočne, pretože jedna vec je, aké číslo je napísané momentálne v návrhu a druhá vec, čo im garantujeme a čo hovoríme, že toto bude realita. Lebo kvôli ústavnému zákonu o dlhovej brzde, ktoré sme schválili a ktorý nás brzdí v navyšovaní verejného dlhu, nie je možné niektoré veci urobiť v štátnom rozpočte a musíme to urobiť v parlamente". Ak by Eurostat nezmenil výšku dlhu, boli by ste pripravení obísť ducha dlhovej brzdy, teda ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti? Citát tomu nasvedčuje.
nezodpovedaná 22. 10. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán pedseda vlády, na tlačovej konferencii po stretnutí s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou ste hovorili o potrebných a nevyhnutných reformách, ktorými prešlo Slovensko a ktorými musí prejsť aj Ukrajina, ak sa chce stať stabilnou a ekonomicky vyspelou krajinou. Súhlasím, ale ako mám tomu rozumieť v kontexte vašich vyjadrení na adresu reforiem za vlády Mikuláša Dzurindu? Znamená to, že ešte ste sa vtedy mýlili, alebo klamali voličov a dnes sa SDKÚ-DS za tieto výroky ospravedlnite?
nezodpovedaná 22. 10. 2014Eugen Jurzycapredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, prečo by mal slušný občan, podnikateľ, živnostník, ktorý si musí každý svoj príjem doslova vydrieť, platiť tomuto štátu neustále sa zvyšujúce dane a odvody, keď potom vidí, že tieto peniaze používate na oddlženie miest, kde nezodpovedne úradujú vaši stranícki nominanti?
nezodpovedaná 28. 1. 2015Eugen Jurzycaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerPán minister, máme informácie, že slovenskí študenti, ktorí sa uchádzajú o štúdium na zahraničných vysokých školách môžu byť pri prijímacom konaní znevýhodnení v dôsledku neštandardnosti slovenských maturitných vysvedčení. Chcel by som sa opýtať, aký je váš názor na tento problém, prípadne či pripravujete v tejto oblasti nejaké kroky?
nezodpovedaná 6. 5. 2015Eugen Jurzycaminister určený spravovaním vecí Ministerstva hospodárstva SR Peter KažimírVážený pán minister hospodárstva, má Slovenská obchodná inšpekcia informácie o výskyte tzv. kazítok v nejakých výrobkoch? Ak áno, mohli by ste, prosím, poskytnúť informácie o ich počte, príp. charaktere (v akom druhu výrobkov sa vyskytli a pod.)? Boli v tejto súvislosti uložené nejaké sankcie alebo boli, resp. sú vedené nejaké súdne spory?
nezodpovedaná 6. 5. 2015Eugen Jurzycaminister spravodlivosti SR Tomáš BorecVážený pán minister spravodlivosti, aké drahé by podľa vás bolo sprístupnenie Registra diskvalifikácii podľa novely Obchodného zákonníka na webe? Vysoké náklady ste totiž uviedli ako dôvod, pre ktorý nebol prijatý pozmeňujúci návrh na sprístupnenie tohto registra verejnosti, ktorý som podal spolu s Janou Kiššovou a Luciou Žitňanskou.
nezodpovedaná 13. 5. 2015Eugen Jurzycaminister určený spravovaním vecí Ministerstva hospodárstva SR Peter KažimírVážený pán minister hospodárstva, má Slovenská obchodná inšpekcia informácie o výskyte tzv. kazítok v nejakých výrobkoch? Ak áno, mohli by ste, prosím, poskytnúť informácie o ich počte, príp. charaktere (v akom druhu výrobkov sa vyskytli a pod.)? Boli v tejto súvislosti uložené nejaké sankcie alebo boli, resp. sú vedené nejaké súdne spory?
nezodpovedaná 20. 5. 2015Eugen Jurzycaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerVážený pán minister, bude mať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do konca volebného obdobia informácie o platoch absolventov jednotlivých stredných škôl a budú mať tieto informácie aj rodičia žiakov, ktorí sa na stredné školy hlásia?
nezodpovedaná 20. 5. 2015Eugen Jurzycapodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírVážený pán podpredseda vlády a minister financií, aký je vo finančnom vyjadrení objem pokút a penále, ktoré boli príjmom štátneho rozpočtu v období rokov 2010 až 2014?
zodpovedaná 27. 5. 2015Eugen Jurzycaminister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj DraxlerPán minister, aká je hrubá zaškolenosť detí v materských školách v piatich okresoch s najvyššou zaškolenosťou a v piatich okresoch s najnižšou zaškolenosťou? O aké okresy ide? Nevnímate ako riziko, že po odrastení populačne silných ročníkov (čo bude skôr, ako sa tieto nové budovy stihnú vybudovať) budú tieto materské školy nevyužívané? Nepovažujete za lepšie riešiť súčasný populačný výkyv finančným príspevkom rodičom detí?
nezodpovedaná 1. 7. 2015Eugen Jurzycapodpredseda vlády a minister financií SR Peter KažimírVážený pán minister v ostatných mesiacoch boli prijaté daňové výnimky pre vybrané skupiny subjektov. Tento rok schválila NR SR nový typ zvýhodnenia daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj, tzv. superodpočítateľnú položku. Daňové úľavy sa zaviedli aj v prípade duálneho vzdelávania. Zaviedla sa aj daňová výnimka pre investovanie na kapitálovom trhu, taktiež zrušenie daňových licencií a iné výhody pre start-up-y. Akým spôsobom bude MF SR merať efektívnosť týchto opatrení, návratnosť investícií daňovníkov? Najmä v situácii, keď aj dnes je problém merať výkon vo výskume, keď štát nesleduje výšku platov absolventov stredných škôl a keď štát nevyhodnotil ani doterajšiu podporu start-up-om. Na aké KPI (Key performance indicators), kľúčové ukazovatele výkonu, sa teda zmeriate pri rátaní miery návratnosti spomínaných investícií?
nezodpovedaná 30. 9. 2015Eugen Jurzycaminister hospodárstva SR Vazil HudákVážený pán minister, na rozdiel od Slovenska, v okolitých krajinách V4 produkcia áut medziročne rástla. V Poľsku o 12 %, v Maďarsku o 7 % a v Českej republike o 6 %. Aké sú, prosím, dôvody stagnácie u nás?