Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
zodpovedaná 27. 4. 2016Martin Feckodočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáAký je súčasný reálny stav pri riešení reštitučných nárokov v bývalom vojenskom obvode Javorina? Malo byť vyčlenených 800 tis. eur na vypracovanie zjednodušených registrov v rokoch 2015 - 2016. Čerpajú sa?
zodpovedaná 27. 4. 2016Martin Feckodočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáAká je filozofia ministerstva pri čerpaní eurofondov na realizáciu projektov pozemkových úprav do roku 2020? Prioritou je oblasť Tokaj?
zodpovedaná 18. 5. 2016Martin Feckodočasne poverený minister životného prostredia SR László SólymosAký je aktuálny stav riešenia podnetu občanov z obce Bartošova Lehôtka, kde došlo k poškodeniu biotopu európskeho významu z dôvodu prieskumných prác na ťažbu benzonitu? Dôjde k zjedaniu nápravy?
nezodpovedaná 18. 5. 2016Martin Feckodočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáAký je v súčasnosti reálny stav vysporiadavania záhradkových osád podľa zákona č. 64/1997 Z. z.? S akým výsledkom v tejto oblasti budete spokojná na konci tohto volebného obdobia?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Martin Feckodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPrečo ešte nie je vymenovaný generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu? Kedy bude Slovenský pozemkový fond plne funkčný?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Martin Feckodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, kedy odvoláte ministra vnútra Roberta Kaliňáka a kedy sa odsťahujete z bytu, pri ktorom je vážne podozrenie, že bol financovaný z daňových podvodov?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Martin Feckodočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáAká je súčasná situácia v oblasti podpory mladých a začínajúcich agropodnikateľov? Koľko bolo už podporených, resp. kedy budú? Bude naplnený prísľub bývalého ministra, že financie sa na nich nájdu. Koľko ich bude potrebných?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Martin Feckodočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáAká je perspektíva našich včelárov v tomto nastávajúcom volebnom období?
nezodpovedaná 7. 9. 2016Martin Feckodočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáAký je v súčasnosti stav podpory mladých podnikateľov - farmárov? Že je vraj pozastavená ich podpora? Koľko financií je pripravených na ich podporu?
nezodpovedaná 7. 9. 2016Martin Feckodočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáAkú podporu môžu čakať naši včelári v tomto volebnom období? V roku 2016 je aký stav?
nezodpovedaná 19. 10. 2016Martin Feckodočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekSú, pán minister, ešte vlaky pre dôchodcov a študentov zadarmo? Často počujú pri pokladni, že voľné lístky už nie sú. Je menej voľných lístkov pre študentov a dôchodcov? Mali byť aj dojazdové autobusy k vlakom. Sú?
zodpovedaná 1. 2. 2017Martin Feckodočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáV posledných 2 až 3 mesiacov prišlo viacero podnetov do mojej kancelárie poslanca NR SR týkajúcich sa nevyplácania dotácií od nespokojných agropodnikateľov. Čo sa tam udialo? Menia sa pravidlá možnosti čerpania dotácií?
zodpovedaná 1. 2. 2017Martin Feckodočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáAké výsledky boli dosiahnuté pričinením vášho ministerstva počas dvoch rokov od schválenia vládou Koncepcie rozvoja a podpory mladých a malých agropodnikateľov? Čo sa reálne urobilo?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Martin Feckodočasne poverený minister životného prostredia SR László SólymosNa Slovensku sme zdedili z minulého režimu tzv. "staré environmentálne záťaže". Aký je súčasný stav ich likvidácie? Aký cieľ ste si stanovili na ministerstve v tomto volebnom období v tejto otázke?
nezodpovedaná 1. 2. 2017Martin Feckodočasne poverený minister financií SR Peter KažimírAký je postoj vášho ministerstva, resp. vlády k možnosti odškodnenia občanov poškodených nebankovými subjektami (Horizont Slovakia, BMG a ďalších)? Dočkajú sa niečoho títo naši poškodení občania?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Martin Feckodočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekPo odídení žltých vlakov RegioJet-u skončilo lacnejšie, komfortnejšie a rýchlejšie cestovanie na Slovensku. To tvrdia občania. Vozne I. triedy vo vlakoch IC ŽS SR sa ešte dlho nevyrovnajú tým z RegioJet-u. Súčasné cestovanie zo Žiliny do Bratislavy je nasledovné: cena lístka RegioJet-u bola za 6,60 eur; teraz iba ŽS SR za 13,50 eur, zložitá internetová kúpa a stornovanie cestovného lístka, špinavé, nepohodlné 30-ročné vozne. Uvedomujete si, že vylúčením súkromného dopravcu ste poškodili občanov Slovenska, ktorí cestovali za prácou lacnejšie a komfortnejšie? Chcete s tým niečo robiť?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Martin Feckodočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekAko vyzerá momentálna situácia s obchvatom D1 "Prešov juh - západ"? V akom štádiu je proces doplnenia EIA, ktorý je veľmi dôležitý na zabezpečenie financovania z eurofondov?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Martin Feckodočasne poverený minister obrany SR Peter GajdošVážený pán minister, od občanov mesta Prešov sa mi do kancelárie poslanca dostali poplašné správy, že vraj vojenská vrtuľníková základňa v Nižnej Šebastovej sa má likvidovať. Čo je na tom pravdy? Aké sú ďalšie plány ministerstva s touto zložkou?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Martin Feckodočasne poverený minister financií SR Peter KažimírPán minister, aký je postoj vášho ministerstva, resp. vlády SR k možnosti odškodnenia občanov poškodených nebankovými subjektami (BMG, Horizont Slovakia)? Dočkajú sa niečoho títo poškodení občania v tomto volebnom období?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Martin Feckodočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekObčianske združenie Lepší Prešov pripravuje ďalšiu blokádu ciest v Prešove, aby sa poukázalo na kritický stav dopravy. Neuvažujete o osobnej účasti na zhromaždení 17. 2. 2017 o 15.30 hod., aby ste osobne vysvetlili situáciu a upokojili vášne?
nezodpovedaná 29. 3. 2017Martin Feckodočasne poverený minister životného prostredia SR László SólymosAko je to s likvidáciou azbestových krytín na Slovensku? Je možná finančná podpora zo strany štátu pri jeho likvidácii? Občania by si to zaslúžili.
nezodpovedaná 29. 3. 2017Martin Feckodočasne poverený minister životného prostredia SR László SólymosDivoké skládky na Slovensku tvoria oblasť, v ktorej sa nám dlhodobo nedarí zjednať nápravu a ich zlikvidovať. Čo robí ministerstvo v tejto oblasti? Podporuje aj oblasť prevencie pred ich vznikom? Aká áno, tak ako?
nezodpovedaná 29. 3. 2017Martin Feckodočasne poverený minister vnútra SR Robert KaliňákJe v rámci reformy ESO už urobený a ukončený audit štátnej správy? Aké sú výsledky reformy ESO? Dosiahli sa aj plánované finančné úspory vo výške 750 mil. eur?
nezodpovedaná 29. 3. 2017Martin Feckodočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáJe zastavené verejné obstarávanie na projekt pozemkových úprav? Ak áno, prečo a čo robíte, resp. plánujete robiť v tejto veci do budúcna? Budú pokračovať projekty pozemkových úprav?
zodpovedaná 5. 4. 2017Martin Feckodočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáAko je to s podporou mladých farmárov? Sú už vyhodnotené žiadosti? Koľko je k dispozícií financií? Bývalý minister pán Jahnátek hovoril o 60 až 90 mil. eur.
zodpovedaná 5. 4. 2017Martin Feckodočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterUvažuje ministerstvo s prijatím opatrení, ktoré by umožnili našim mamám skorší odchod do dôchodku? Myslím si, že si to 100-percentne zaslúžia.
zodpovedaná 5. 4. 2017Martin Feckodočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekV októbri 2016 ste v Prešove na pôde VÚC uviedli termíny stavieb D1 a R4. Dodržia sa? Aký stav je v súčasnosti jednotlivých podkladov nevyhnutných k realizácii daných stavieb? Stojíme či napredujeme?
zodpovedaná 5. 4. 2017Martin Feckodočasne poverený minister životného prostredia SR László SólymosRieši a vie vaše ministerstvo o havarijnej situácii v Prešove na území bývalého závodu Solivar, š. p., kde sa ťažila soľanka a kde hrozí zrútenie sa 11-poschodovej bytovky? Robí sa v tejto veci niečo?
nezodpovedaná 5. 4. 2017Martin Feckodočasne poverený minister vnútra SR Robert KaliňákDôjde k vyrovnaniu platových tried a platov zamestnancov v bývalých špecializovaných štátnych správach, ktoré prešli pod ministerstvo vnútra? Sľúbili ste to aj v rokovacej sále Národnej rady v minulom volebnom období.
nezodpovedaná 5. 4. 2017Martin Feckodočasne poverený minister životného prostredia SR László SólymosV katastrálnom území Bartošova Lehôtka došlo k začatiu prieskumných zemných prác k následnej ťažbe bentonitu na ploche cca 47 hektárov. Došlo k poškodeniu biotopu chránených druhov európskeho významu - Rosička okrúhlolistá a Salamandra škvrnitá. Štátna ochrana prírody mala zasiahnuť a riešiť danú vec. Aká je situácia a čo sa urobilo v prospech záchrany?
nezodpovedaná 5. 4. 2017Martin Feckodočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáMnoho našich občanov s hrôzou zisťuje, že na ich liste vlastníctva v registri "E" katastra nehnuteľností je v registri "C" katastra nehnuteľností založený ďalší list vlastníctva s iným vlastníkom! Ako sa to rieši? Máme evidenciu, koľko je takýchto podvojných listov vlastníctva?
zodpovedaná 10. 5. 2017Martin Feckodočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáAko to vyzerá s našimi včelármi v SR? Chystá sa ministerstvo ich aj špeciálne finančne podporiť, aby nám celkom nezmizla táto nenahraditeľná činnosť?
zodpovedaná 17. 5. 2017Martin Feckodočasne poverený minister vnútra SR Robert KaliňákDôjde k spravodlivému platovému vyrovnaniu pre pracovníkov bývalej špecializovanej štátnej správy, ako ste im to sľúbili pri začiatku reformy ESO? Teraz, ak je nový zákon o štátnej správe.
nezodpovedaná 14. 6. 2017Martin Feckodočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, už veľa rokov sa občania našej republiky sťažujú na skutočnosť a nespravodlivosť týkajúcu sa výpočtu dôchodkov. Ako je možné, že ten, čo skoro nič neodpracoval v prospech tohto štátu, má výpočet dôchodku braný z priemernej mzdy v národnom hospodárstve a ten, čo odrobil aj 40 rokov, ho má len z jeho priemerného platu, ktorý samozrejme mnohokrát nedosahuje priemernú mzdu v národnom hospodárstve. Žiadam o podrobnú a zrozumiteľnú odpoveď pre našich občanov z vašich úst.
nezodpovedaná 14. 6. 2017Martin Feckodočasne poverený minister životného prostredia SR László SólymosChránené územia a hospodárenie vlastníkov pozemkov v nich je stále problém v SR. Mieni ministerstvo životného prostredia vykupovať alebo zamieňať vlastníctvo k týmto pozemkom v prospech SR? Už sú nejaké takéto prípady realizované? V Maďarsku takouto cestou idú, aby ochrana prírody bola skutočná na danom území a darí sa im. Neinšpirujeme sa?
nezodpovedaná 6. 9. 2017Martin Feckodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, to, že Bašternák vyjadril nad svojimi činmi účinnú ľútosť znamená, že sa k týmto skutkom priznal. Už teda nehovoríme o človeku podozrivom z daňových podvodov, rovno môžeme konštatovať, že bývate u daňového podvodníka. Preto sa pýtam, kedy sa konečne odsťahujete z bytu daňového podvodníka?
nezodpovedaná 6. 9. 2017Martin Feckodočasne poverený minister dopravy SR Árpád ÉrsekAko budú realizované zmluvy o budúcich zmluvách pri výkupe pozemkov na R4 v katastrálnom území Fintice v okrese Prešov? Aká je záväznosť plnenia časových horizontov (termínov) v týchto zmluvách uvedených? Kto je garantom realizácie?
nezodpovedaná 6. 9. 2017Martin Feckodočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáAko pokračuje vysporiadavanie vlastníctva v reštitučných konaniach k pozemkom v bývalom vojenskom obvode Javorina? A s akým časovým horizontom celkového vysporiadania môžu dotknutí občania počítať?
nezodpovedaná 13. 9. 2017Martin Feckodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, to, že Bašternák vyjadril nad svojimi činmi účinnú ľútosť, znamená, že sa k týmto skutkom priznal. Už teda nehovoríme o človeku podozrivom z daňových podvodov, rovno môžeme konštatovať, že bývate u daňového podvodníka. Preto sa pýtam, kedy sa konečne odsťahujete z bytu daňového podvodníka?
zodpovedaná 13. 9. 2017Martin Feckodočasne poverený minister životného prostredia SR László SólymosAké opatrenia chce ministerstvo urobiť v otázke výrubu bukových pralesov na východnom Slovensku v oblasti Polonín?
nezodpovedaná 11. 10. 2017Martin Feckodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán premiér, je podľa vás odmena vo výške 17,6 milióna eur pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Radomíra Bžána adekvátna v porovnaní so sporom kvôli argentínskym dlhopisom, kde bolo v hre približne 10 miliárd eur, pričom spor trval až 5 rokov a Argentínu stáli právne služby 8 miliónov eur?
zodpovedaná 11. 10. 2017Martin Feckodočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáKoľko záhradkových osád v SR ešte nie je ukončených podľa zákona č. 64/1997 Z. z.? Kde a v čom sú najväčšie problémy v danom konaní? Kedy predpokladáte celkové ukončenie?
nezodpovedaná 11. 10. 2017Martin Feckodočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáAký je súčasný stav riešenia reštitučných nárokov občanov - vlastníkov pozemkov v bývalom vojenskom obvode Levočské vrchy? Kedy predpokladáte úplné ukončenie tohto prípadu?
zodpovedaná 18. 10. 2017Martin Feckodočasne poverený minister životného prostredia SR László SólymosAký je aktuálny stav so starými environmentálnymi záťažami? Riešia sa?
zodpovedaná 18. 10. 2017Martin Feckodočasne poverený minister životného prostredia SR László SólymosBudú sa prehodnocovať výmery našich chránených území v nadväznosti na veterné kalamity, ktoré zmenili príslušné biotopy?
nezodpovedaná 6. 12. 2017Martin Feckodočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoDočká sa rezort pôdohospodárstva v SR príslušnej vážnosti aj v štátnom rozpočte, čo sa týka finančnej podpory? Chceme alebo nechceme zvýšiť konkurenčnú schopnosť našich agropodnikateľov na trhu EÚ? Čo preto plánujete "reálne" urobiť v rokoch 2018-2020?
zodpovedaná 6. 12. 2017Martin Feckodočasne poverený minister vnútra SR Robert KaliňákPri realizácii reformy ESO bolo z vašich úst ubezpečované, že dôjde k vyrovnaniu platov štátnych zamestnancov, ktorí boli zlúčení pod váš rezort z rôznych špecializovaných štátnych správ. Aký je stav vecí konkrétne, napr. aj u pracovníkov pozemkových odborov?
zodpovedaná 6. 12. 2017Martin Feckodočasne poverená ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela MatečnáAko je to so šľachtením trávnych semien v SR? Môžu počítať s nejakou štátnou pomocou tí, ktorí zostali a doslova to musia robiť skoro na kolene?
zodpovedaná 6. 12. 2017Martin Feckodočasne poverený minister životného prostredia SR László SólymosVo verejnosti rybárskej sa v súčasnosti veľmi debatuje o tzv. privatizácii vodných plôch na Slovensku cez pripravovanú novelu príslušného zákona. Čo je na tom pravdy? Budú rybári ťahať za kratší koniec?
nezodpovedaná 7. 2. 2018Martin Feckodočasne poverený minister vnútra SR Robert KaliňákPán minister, viete si predstaviť, aby policajtov riadil minister obrany a vy by ste ich mohli metodicky riadiť? Viete mi zadefinovať, čo takéto metodické riadenie obnáša a ako stimuluje konkrétnych zamestnancov k skvalitneniu ich práce?
12