Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 23. 11. 2016Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako sa chystá vláda riešiť dlhodobý problém v oblasti nezamestnanosti na Slovensku, ktorým je nesúlad medzi požiadavkami praxe a tým, čo poskytujú stredné školy?
nezodpovedaná 30. 11. 2016Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako hodnotíte vašu návštevu Bieloruska v súvislosti posilnenia obchodných a hospodárskych vzťahov Slovenska s touto krajinou?
nezodpovedaná 7. 12. 2016Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, po oznámení investície na východe Slovenska japonskou spoločnosťou MINEBEA rokuje vláda aj o ďalších podobných investíciách, ktoré by smerovali do ostatných regiónov Slovenska?
zodpovedaná 1. 2. 2017Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, v niektorých okresoch SR s relatívne vysokou mierou nezamestnanosti sa zamestnávatelia stretávjú s vážnym nedostatkom pracovných síl. Aké opatrenia pripravuje vláda SR na riešenie tejto situácie?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako hodnotíte výsledky neformálneho summitu EÚ na Malte v súvislosti s migráciou a odchodom Veľkej Británie v kontexte ďalšieho smerovania Európskej únie?
zodpovedaná 22. 3. 2017Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, akými opatreniami sa chystá bojovať vláda SR proti korupcii pri čerpaní eurofondov?
nezodpovedaná 10. 5. 2017Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, v utorok spolu s ministerkou pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabrielou Matečnou a predsedom ZMOS-u Michalom Sýkorom ste podpísali spoločné memorandum, ktoré by malo pomôcť nastaviť tzv. cestovnú mapu implementácie významných operačných programov , ktoré zabezpečujú rozvoj vidieka. Aké sú vaše očakávania od tohto memoranda?
nezodpovedaná 6. 9. 2017Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, počas vášho vystúpenia pri príležitosti Dňa Ústavy ste predstavili myšlienku nového projektu hospodárskych a sociálnych práv na Slovensku. Aká je konkrétnejšia predstava vlády a čo od tohto projektu očakávate?
nezodpovedaná 11. 10. 2017Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aké sú vaše očakávania od zajtrajšieho summitu o dvojakej kvalite produktov? Prestanú sa konečne vytvárať dve kategórie spotrebiteľov, nielen na Slovensku ale jaj v iných štátoch EÚ?
nezodpovedaná 18. 10. 2017Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, počas vášho vystúpenia pri príležitosti osláv 65. výročia založenia Slovenskej poľnohospodárskej unvierzity v Nitre ste povedali, že musíme znovu roztočiť koleso slovenského poľnohospodárstva. Aká je konkretná predstava vlády a aké ďalšie kroky budú nasledovať?
nezodpovedaná 29. 11. 2017Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, nedávno ste sa stretli na bilaterálnom rokovaní s čínskym premiérom Li Kche-ćchiangom. Aká je konkrétnejšia predstava vlády a aké ďalšie kroky budú nasledovať v spolupráci s Čínou?
zodpovedaná 6. 12. 2017Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený predseda vlády, mohli by ste v krátkosti zhodnotiť včerajšie výjazdové rokovanie vlády v Revúcej?
nezodpovedaná 31. 1. 2018Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, minulý týždeň sa uskutočnil summit Vyšehradskej skupiny v Budapešti, ktorého najdiskutovanejšou témou bola migrácia. Aký ďalší vývoj očakávate v tejto oblasti a aké bude stanovisklo Slovenska ako aj celej V4 v prípade opätovných migračných vĺn?
zodpovedaná 7. 2. 2018Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aké opatrenia pripravuje vláda pre zamestnávanie cudzincov v SR?
nezodpovedaná 14. 2. 2018Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, vzhľadom na nové skutočnosti súvisiace s kauzou bývalého ministra obrany Ľubomíra Galka, aké kroky by ste očakávali od pána Galka a strany SaS?
nezodpovedaná 14. 2. 2018Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aké sú vaše očakávania od schváleného sociálneho balíčka?
nezodpovedaná 16. 5. 2018Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, v utorok ste sa stretli s predstaviteľmi Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv. Ako hodnotíte toto stretnutie?
nezodpovedaná 13. 6. 2018Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, v utorok ste navštívili Maďarsko. Rokovali ste s predsedom vlády aj s prezidentom. Ako hodnotíte túto návštevu?
nezodpovedaná 12. 9. 2018Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, v utorok ste navštívili Rumunsko. Rokovali ste s predsedníčkou vlády aj s prezidentom. Ako hodnotíte túto návštevu?
nezodpovedaná 19. 9. 2018Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, v utorok výjazdovo rokovala vláda vo Svidníku. Aké konkrétne riešenia, projekty boli na totmo zasadnutí schválené? Bude vláda pokračovať vo výjazdových rokovaniach aj do iných častí Slovenska?
nezodpovedaná 19. 9. 2018Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, v pondelok sa uskutočnio už šieste spoločné zasadnutie vlády Slovenskej republiky a Českej republiky v Košiciach. Venovali ste sa mnohým oblastiam regionálnej politiky, energetike poľnohospodárstvu. Ako hodnotíte závery z tohto rokovania?
nezodpovedaná 28. 11. 2018Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, ako vnímate aktuálnu situáciu na Ukrajine?
zodpovedaná 27. 3. 2019Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, uplynulý týždeň rokovala vláda v okresoch Gelnica a Svidník. Ako hodnotíte toto výjazdové rokovanie vlády?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, ako hodnotíte získanie prvej európskej inštitúcie - Európskej agentúry práce, ktroej sídlom bude Bratislava. Aké konkrétne výhody vyplývajú pre SR?
nezodpovedaná 19. 6. 2019Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, začiatkomn tohto mesiaca ste navštívili Ruskú federáciu, kde ste sa stretli s prezidentom Putinom a premiérom Medvedevom. Viete nám povedať viac o konkrétnych výsledkoch vašej cesty?
nezodpovedaná 18. 9. 2019Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, minulý týždeň ste sa v Prahe zúčastnili na stretnutí predsedov vlád krajín V4 a partnerov zo západného Balkánu. Ako hodnotíte výsledky tohto stretnutia?
nezodpovedaná 18. 9. 2019Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, nedávno ste sa v trnavskom závode PSA zúčastnili na uvedení elektromobilu novej generácie. Aké konkrétne nástroje na podporu udržania výroby v Trnave sa chystá vláda využiť?
nezodpovedaná 16. 10. 2019Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, tento týždeň schválila vláda návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý ste nazvali kompromisným. Mohli by ste nám priblížiť jeho východiská a ciele?
nezodpovedaná 23. 10. 2019Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, minulý týždeň bol dosiahnutý kompromis o odchode Veľkej Británie s EÚ. Aký dopad to bude mať na našich občanov študujúcich a pracujúcich vo Veľkej Británii?
nezodpovedaná 27. 11. 2019Ľubomír Želiezkadočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Peter PellegriniVážený pán premiér, nedávno sa uskutočnilo spoločné zasadnutie vlády SR a ČR. Aké spoločné výzvy čakajú naše krajiny?