Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 20. 6. 2012Anna Vittekovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda, čo si myslíte o aktuálnom stave systému verejného obstarávania?
nezodpovedaná 25. 7. 2012Anna Vittekovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda vlády, uplynulo 20 rokov od schválenia Deklarácie zvrchovanosti SR. V čom spočíva podľa vás hlavný odkaz tohto dokumentu pre budúcnosť Slovenska a slovenského národa?
nezodpovedaná 11. 9. 2013Anna Vittekovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda, môžete ozrejmiť stanovisko Slovenskej republiky k dianiu v Sýrii ako aj k prípadnému vojenskému zásahu?
nezodpovedaná 29. 1. 2014Anna Vittekovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda, aké opatrenia pripravuje vláda v súvislosti so zmenami, ktoré sú potrebné v justícii?
nezodpovedaná 29. 1. 2014Anna Vittekovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, aké budú úlohy komisie na reformu súdnictva?
nezodpovedaná 5. 2. 2014Anna Vittekovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda, ktoré sú podľa vás základné piliere a kroky vedúce cez reformu súdnictva k zefektívneniu činnosti našej justície?
nezodpovedaná 5. 2. 2014Anna Vittekovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aké budú úlohy komisie v súvislosti s reformou justície?
nezodpovedaná 19. 3. 2014Anna Vittekovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, čo očakávate od reformy súdnictva a na čo je potrebné klásť najväčší dôraz?
nezodpovedaná 26. 3. 2014Anna Vittekovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán premiér, na poslednom rokovaní Európskej rady sa hovorilo okrem iného aj o ekonomických sankciách voči Rusku. Keďže Rusko je náš dôležitý obchodný partner, aký je názor vlády k uvedenej problematike?
nezodpovedaná 9. 7. 2014Anna Vittekovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda, SR je medzi prvými 5 štátmi EÚ, ktoré môžu čerpať štrukturálne a investičné fondy v plánovacom období 2014-2020. Môžete nás, prosím, informovať o prioritách vlády pri ich čerpaní?
nezodpovedaná 17. 9. 2014Anna Vittekovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda, mohli by ste nás informovať, ako je vláda pripravená zlepšiť kvalitu života občanov prostredníctvom balíka opatrení, ktoré vláda pripravila?
nezodpovedaná 22. 10. 2014Anna Vittekovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda môžete priblížiť závery z pondelkového rokovania medzi vami a kancelárkou Spolkovej republiky Nemecko p. Angelou Merkelovou?
nezodpovedaná 22. 10. 2014Anna Vittekovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda, môžete nám priblížiť závery z pondelkového rokovania medzi vami a kancelárkou Spolkovej republiky Nemecko p. Angelou Merkelovou?
nezodpovedaná 11. 2. 2015Anna Vittekovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda, tento týždeň ste otvorili zrekonštruovaný ropovod Adria. Aký prínos bude mať pre Slovensko a okolitý región?
nezodpovedaná 11. 2. 2015Anna Vittekovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda, tento týždeň ste otvorili zrekonštruovaný ropovod Adria. Aký prínos bude mať pre Slovensko a okolitý región?
nezodpovedaná 18. 3. 2015Anna Vittekovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda, prosím, vyjadrite svoj názor k rozhodnutiu Ústavného súdu, ktorým zrušil rozhodnutie prezidenta z 2. júla 2014 o nevymenovaní kandidátov na ústavných sudcov?
nezodpovedaná 27. 5. 2015Anna Vittekovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoVážený pán predseda, jedným z opatrení sociálneho balíčka je zníženie DPH na 10 % na vybrané základné potraviny. Ako si predstavujete spôsob kontroly v regiónoch?
nezodpovedaná 23. 9. 2015Anna Vittekovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda, vrátili ste sa z rokovania z Bruselu. Popíšte priebeh rokovania, postoje predstaviteľov iných členských štátov k ochrane schengenských hraníc a aké opatrenia sa pripravujú do budúcna?
nezodpovedaná 23. 9. 2015Anna Vittekovádočasne poverený predseda vlády a minister vnútra SR Robert FicoPán predseda, vrátili ste sa z rokovania z Bruselu. Popíšte priebeh rokovania, postoje predstaviteľov iných členských štátov k ochrane schengenských hraníc a aké opatrenia sa pripravujú do budúcna?