Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 23. 6. 2021Peter Šucapredseda vlády SR Eduard HegerSúhlasíte s tým, že SBS LAMA preukázateľne kontrolovaná hlavným slovenským udavačom P. Makoóm dostala obriu štátnu zákazku zo Slovenskej pošty, a. s. a nepovažujete to za štátne korumpovanie udavačov s cieľom motivovať ich v podávaní krivých výpovedí za účelom kriminalizácie predstaviteľov a nominantov opozície, ako aj bývalých funkcionárov Polície SR či súdov?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Peter Šucapredseda vlády SR Eduard HegerSúhlasíte s tým, že SBS LAMA preukázateľne kontrolovaná hlavným slovenským udavačom P. Makoóm dostala obriu štátnu zákazku zo Slovenskej pošty, a. s. a nepovažujete to za štátne korumpovanie udavačov s cieľom motivovať ich v podávaní krivých výpovedí za účelom kriminalizácie predstaviteľov a nominantov opozície, ako aj bývalých funkcionárov Polície SR či súdov?
nezodpovedaná 23. 6. 2021Peter Šucapredseda vlády SR Eduard HegerSúhlasíte s tým, že SBS LAMA preukázateľne kontrolovaná hlavným slovenským udavačom P. Makoóm dostala obriu štátnu zákazku zo Slovenskej pošty, a. s. a nepovažujete to za štátne korumpovanie udavačov s cieľom motivovať ich v podávaní krivých výpovedí za účelom kriminalizácie predstaviteľov a nominantov opozície, ako aj bývalých funkcionárov Polície SR či súdov?
nezodpovedaná 27. 4. 2022Peter Šucaministerka kultúry SR Natália MilanováVážená pani ministerka, chcem sa spýtať, koľko finančných prostriedkov bude tento rok vyčlenených na financovanie kultúry na úseku tradičnej a ľudovej kultúry. Chcem sa spýtať, či už boli vyhlásené grantové schémy a kedy bude ich vyhodnotenie?