Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 15. 6. 2016Peter Šucapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda, 1. júla sa stane Slovenská republika predsedajúcou krajinou Rady Európy. Aké budú nové témy z hľadiska záujmov SR?
nezodpovedaná 19. 10. 2016Peter Šucapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda, ako hodnotíte prebiehajúce predsedníctvo SR v Rade Európskej únie?
nezodpovedaná 26. 10. 2016Peter Šucapredseda vlády SR Robert FicoPán predseda, môžeme očakávať v tomto volebnom období mimoriadne zahraničné investície na Slovensku?
nezodpovedaná 7. 12. 2016Peter Šucapredseda vlády SR Robert FicoKolegovia z opozície neustále otravujú verejnosť informáciou o predčasných parlamentných voľbách. Podľa prieskumu verejnej mienky má súčasná vláda najväčšiu podporu a dôveru. Ako hodnotíte tento fakt vy?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Peter Šucapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda, aké kroky by mala urobiť EÚ aby sa dokázala účinne brániť vplyvu nelegálnej migrácie do krajín EÚ?
zodpovedaná 29. 3. 2017Peter Šucapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda, aké sú závery rímskeho summitu?
nezodpovedaná 10. 5. 2017Peter Šucapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžeme očakávať v blízkej dobe ďalšie investície v regióne východného Slovenska?
zodpovedaná 17. 5. 2017Peter Šucapredseda vlády SR Robert FicoPán predseda, prečo neuvoľníme dlhovú brzdu, aby sme z týchto financií urýchlene dostavali chýbajúce diaľničné úseky na Slovensku?
nezodpovedaná 6. 9. 2017Peter Šucapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aké pozitívne dopady bude mať pre Slovensko a jeho občanov vstup SR do jadra EÚ?
zodpovedaná 18. 10. 2017Peter Šucapredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda, aké sú konkrétne závery zo spotrebiteľského summitu v Bratislave?
nezodpovedaná 29. 11. 2017Peter Šucapredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, pred niekoľkými dňami ste absolvovali stretnutie s premiérom Číny. Aký dopad toto stretnutie bude mať na rozvoj ekonomicko - hospodárských vzťahov medzi SR a Čínou? V akom horizonte môžeme očakávať zintenzívnenie hospodársko-ekonomických vzťahov medzi SR a Čínou?
nezodpovedaná 14. 2. 2018Peter Šucapredseda vlády SR Robert FicoS odstupom času zisťujeme, že vaše opatrenie podporiť lyžiarske kurzy našich študentov, 150 € na žiaka bolo správne a malo želaný efekt. Neuvažujete o zvýšení tohto príspevku?
nezodpovedaná 19. 9. 2018Peter Šucapredseda vlády SR Peter PellegriniAko hodnotíte výjazdové rokovanie vlády vo Svidníku?
nezodpovedaná 19. 9. 2018Peter Šucapredseda vlády SR Peter PellegriniČo očakávate od summitu v Salzburgu?
nezodpovedaná 5. 12. 2018Peter Šucapredseda vlády SR Peter PellegriniAké povinnosti vlády a úlohy budú vyplývať pre SR, keď sa staneme predsedajúcou krajinou OBSE? Bezpochyby je to nesmierne dôležitá úloha pre SR.
nezodpovedaná 5. 12. 2018Peter Šucapredseda vlády SR Peter PellegriniVážený pán predseda vlády, aké opatrenia urobila vláda v súvislosti s dianím na Ukrajine?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Peter Šucapredseda vlády SR Peter PellegriniPán predseda, aký je váš názor na znovu zvedenie základnej vojenskej služby?
nezodpovedaná 6. 2. 2019Peter Šucapredseda vlády SR Peter PellegriniPán predseda, čo prinesie SR stratégia digitálnej transformácie?
nezodpovedaná 15. 5. 2019Peter Šucapredseda vlády SR Peter PellegriniRakúsky kancelár Sebastian Kurz sa vyjadril, že treba zabrániť dostavbe Mochoviec za každú cenu. Podľa mňa je to hrubé vmiešanie sa do národných záujmov Slovenskej republiky. Aký je váš názor na jeho vyjadrenie?
nezodpovedaná 15. 5. 2019Peter Šucapredseda vlády SR Peter PellegriniNa začiatku mája ste absolvovali návštevu USA. Môžete zhodnotiť výsledok návštevy a jej prínos pre Slovensko?
nezodpovedaná 16. 10. 2019Peter Šucapredseda vlády SR Peter Pellegrini11. októbra ste sa v Tatrách stretli s Donaldom Tuskom. Ako hodnotíte toto stretnutie, o čom ste rokovali?