Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 13. 5. 2020Richard Rašipredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Igor Matovič Pán premiér, na účet vášho Fondu vzájomnej pomoci neposlal peniaze len jediný poslanec – Erik Ňarjaš. V jeho mene ich tam poslala spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej je tento pán v rozpore so zákonom stále konateľom. Chcem sa vás spýtať, či ste sa zaujímali o to, ako pán poslanec tento výdavok vo firme zaúčtoval, či náhodou neokradol štát na dani, ako vy kedysi a či ste požiadali šéfa finančnej správy o daňovú kontrolu firmy pána poslanca.
nezodpovedaná 13. 5. 2020Richard Rašipredseda vlády SR, poverený vedením Ministerstva financií SR Igor MatovičPán premiér, vo vašom volebnom programe píšete, že navrhujete povinnosť zverejňovať zápisnice z výberových konaní a životopisy kandidátov na verejné funkcie ešte pred ich zvolením, ako aj hodnotenie výberovej komisie a poradie uchádzačov. Váš minister však urobil na predsedu predstavenstva a členov predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne výberové konanie v rozpore so zákonom a smernicou MZ SR, tak, že na prihlásenie kandidátom nechali reálne len 4 celé pracovné dni namiesto 21, nezverejnili víťazný projekt a hodnotenie jednotlivých členov komisie? Ako chcete voličom vysvetliť, že to s transparentnosťou myslíte naozaj vážne? Najmä keď vyhral človek, ktorý zjavne nepatril k najlepším a predtým pracoval pre finančnú skupinu Penta.
zodpovedaná 13. 5. 2020Richard Rašipodpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika RemišováPani vicepremiérka, váš úrad za mesiac a pol, čo ho vediete, zverejnil v Centrálnom registri zmlúv iba jednu jedinú zmluvu, dodatok k rámcovej zmluve na kúpu leteniek. Chcem sa spýtať, kam a načo chcete lietať?
zodpovedaná 13. 5. 2020Richard Rašipodpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika RemišováPani vicepremiérka, čo konkrétne môžeme od vášho úradu očakávať v najbližších troch mesiacoch v boji proti byrokracii? Nechcem od vás počuť frázy, ale konkrétne opatrenia a kroky, ktoré pocítia všetci občania SR.
zodpovedaná 13. 5. 2020Richard Rašipodpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika RemišováPani vicepremiérka, 7. apríla 2020 ste sa pochválili, že prvá eurofondová výzva, vďaka ktorej môže Slovensko pokrývať škody spôsobené koronavírusom, je otvorená. O peniaze prostredníctvom nej mohli žiadať Ministerstvo zdravotníctva SR a Hasičský a záchranný zbor. Výzva sa zatvárala 30. apríla 2020. Chcem sa spýtať, aké projekty, v akej hodnote a akí žiadatelia ich predložili.
zodpovedaná 13. 5. 2020Richard Rašipodpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika RemišováPani vicepremiérka, váš úrad chcete transformovať na ministerstvo. Chcem vás požiadať o presné vyčíslenie nákladov, ktoré daňovým poplatníkom vzniknú vznikom dvoch alebo troch nových funkcií štátnych tajomníkov, ich kancelárií, poradcov, sekretárok, šoférov, ale aj zmenou služobného úradu pre ostatných zamestnancov v štátnej a verejnej službe a tiež zmenou názvu. Zároveň vás žiadam o zdôvodnenie a vysvetlenie, prečo regionálny rozvoj, informatizáciu a prípadne aj eurofondy nebude riadiť generálny riaditeľ sekcie - odborník, tak ako doteraz, ale politický nominant vašej strany a ako budú nastavené vzájomné vzťahy medzi generálnymi riaditeľmi sekcií a štátnymi tajomníkmi?
zodpovedaná 13. 5. 2020Richard Rašiminister vnútra SR Roman MikulecPán minister, ako chcete odškodniť ľudí, ktorí museli ísť do štátne karantény, prišli tam zdraví, v autobuse alebo na izbe s chorými ochoreli na COVID-19 a niektorí tam v extrémnych prípadoch musia byť aj viac ako mesiac?
zodpovedaná 13. 5. 2020Richard Rašipodpredseda vlády a minister hospodárstva SR Richard SulíkPán vicepremiér, pozorne sledujem spor dvoch humenských firiem, kde hrozí zánik 400 pracovných miest a ďalších stoviek u subdodávateľov. Chcem sa spýtať, čo váš rezort urobil pre záchranu týchto pracovných miest?
zodpovedaná 13. 5. 2020Richard Rašiminister zdravotníctva SR Marek KrajčíPán minister, prečo ste výberové konanie na predsedu predstavenstva a členov predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne urobili v rozpore so zákonom a smernicou, že ste na prihlásenie nechali reálne len 4 celé pracovné dni a prečo ste nezverejnili víťazný projekt a hodnotenie jednotlivých členov komisie? Takto si predstavujete transparentné výberové konania?
nezodpovedaná 13. 5. 2020Richard Rašipodpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika RemišováPani vicepremiérka, vo vašej kompetencii je aj regionálny rozvoj. Čo ste doteraz vo funkcii urobili pre rozvoj regiónov? Na webe úradu tvrdíte, že rozvoj regiónov sa nedá robiť z Bratislavy. Koľko najmenej rozvinutých okresov ste navštívili?