Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

12
StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 15. 6. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, kedy odvoláte ministra vnútra Roberta Kaliňáka a kedy sa odsťahujete z bytu, pri ktorom je vážne podozrenie, že bol financovaný z daňových podvodov?
zodpovedaná 15. 6. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRodič sa pýta: V Rožňave končí v júni 2016 bežnú základnú školu moje dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré nevyhnutne potrebuje asistenta učiteľa. Je prijaté na strednú odbornú školu, avšak od septembra mu škola nevie asistenta učiteľa zabezpečiť. To sa vraj podarí až v druhom polroku a ani to nie je vraj zaručené. Ako majú rodičia riešiť tento problém?
zodpovedaná 15. 6. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRodič sa pýta, prečo predpisy ministerstva školstva, ktoré riešia vzdelávanie detí so zdravotným postihnutím, neriešia aj podmienky pobytu týchto detí v školskom klube a ich účasť na mimovyučovacích aktivitách a popoludňajších krúžkoch? V praxi to potom vyzerá tak, že deti s postihnutím sa takýchto aktivít vôbec nemôžu zúčastniť, lebo asistent, ktorého má dieťa dopoludnia na vyučovaní, s ním už nemôže byť popoludní.
zodpovedaná 15. 6. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRodič sa pýta, prečo pri riaditeľovi školy má právo veta starosta, keď po odbornej stránke na to nie sú nekvalifikovaní a nemajú šancu posúdiť vhodnosť kandidáta na post riaditeľa, ktorý prešiel úspešne výberovým konaním v rade školy? Ako je možné, že názor laika je postavený nad názor školskej rady?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRodič sa pýta, či sa bude ministerstvo školstva zaoberať nesystémovými opatreniami, ktoré sa používajú vo financovaní škôl (dohodovacie konania, nejednotné normatívy) a ktoré sú založené skôr na "dobrých vzťahoch" so zriaďovateľom ako na skutočnej potrebe? Nebolo by vhodnejšie zaviesť jasné a jednoduché financovanie na dieťa?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRodič sa pýta, prečo nie je možné používať osvedčené zahraničné učebnice aj v iných predmetoch ako cudzie jazyky? Prečo sú autori a nakladatelia chránení pred konkurenciou?
nezodpovedaná 15. 6. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter PlavčanRodič sa pýta: Naše deti majú množstvo učebníc, ktoré nám len stoja doma v poličkách a učitelia si vyrábajú vlastné pracovné listy, pretože tie učebnice nie sú dobré. Na niektoré predmety nie sú učebnice vôbec. Prečo nedostane škola peniaze na nákup učebníc, ktoré by našim deťom vyhovovali, keď ministerstvo nie je schopné zabezpečiť moderné učebnice? Nakoniec sa musíme na vyhovujúce materiály aj tak poskladať my, rodičia, ale nie každý má na to peniaze.
zodpovedaná 7. 9. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Tomáš DruckerMartin z Prievidze sa pýta: „Plánujete zadefinovať „základnú zdravotnú starostlivosť“ tak, aby sa vedelo, čo je základ financovaný štátnym zdravotným poistením a čo už je nadštandard, ktorý by si mohli ľudia priplatiť v zdravotných poisťovniach, čím by sa podporilo konkurenčné prostredie? Existuje na Slovensku priestor pre zadefinovanie tzv. "základnej zdravotnej starostlivosti?“.
zodpovedaná 7. 9. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Tomáš DruckerBeáta z Kremnice sa pýta: „Chcela by som sa opýtať, ako bude ministerstvo postupovať voči lekárom, ordináciám a zdravotníckym zariadeniam, ktoré si naďalej od pacientov pýtajú poplatky za objednávanie.“
zodpovedaná 7. 9. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Tomáš DruckerTomáš z Nitry sa pýta: „Roky som využíval pár eurovú zľavu na permanentku na plaváreň, ktorú som mal od Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ale zrušila sa, pretože poisťovňa prestala aj tých pár eur plavárni preplácať. Odkedy plávam, takmer nebývam chorý, predtým som bol každých pár mesiacov. Prečo ľudia, ktorí nezdravo žijú a nedodržiavajú príkazy lekára, ako napríklad chudnutie alebo šport, majú preplácané drahé liečby chorôb, za ktoré si môžu sami? Nie je na čase ísť cestou ako západné krajiny a žiadať od nich vyššie poistné alebo od zdravých nižšie? Tento zastaraný systém, v ktorom sa topia obrovské peniaze a kde kvalita zdravotnej služby závisí od známostí, je chorý.“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Tomáš DruckerLucia z Bratislavy sa pýta: „Prečo, keď môj zamestnávateľ platí odvody a ešte aj ja platím odvody, tak musím platiť u niektorých lekárov ročný poplatok?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Tomáš DruckerVeronika z Bratislavy sa pýta: „Prečo u nás sa nerodí ako na západe s dulou/pôrodnou asistentkou v nemocnici? Prečo je tolerované, že lekári neinformujú rodičky a vyvolávajú bez súhlasu rodičiek pôrod aj v prípadoch, kedy by to nebolo potrebné?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Tomáš DruckerKatarína z Bratislavy sa pýta: „Vážený pán minister, vzhľadom na to, že momentálne druhýkrát v tomto roku riešime problém, že na trhu jednoducho nie je dostupný liek (a podľa stanoviska zamestnancov lekárne je to dlhodobý trend), ktorý urgentne potrebuje moja stará mama, zaujímalo by ma, ako plánujete konečne vyriešiť problém reexportu humánnych liečiv, aby k takýmto situáciám nedochádzalo. Podotýkam, že zatiaľ sa nám nepodarilo zohnať ani generikum a liek som nezohnala ani cez svojich známych, ktorí pracujú v nemocniciach. V prvom prípade nebol dostupný život zachraňujúci liek, ktorý sme napokon museli ísť kúpiť do susedného Rakúska za jeho trhovú cenu, ktorá sa vyšplhala doslova na niekoľko stoviek eur. Tiež by ma zaujímalo, čo by ste odporučili pacientom, ktorí sa ocitnú v rovnakej kritickej situácii, ale financie na nákup lieku v zahraničí nemajú. V takejto situácii sa môžem skutočne akurát tak zasmiať nad vyjadreniami Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ako sa snaží tento problém riešiť, aby sa reexport nedial na úkor slovenských pacientov.“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Tomáš DruckerLenka z Tepličky sa pýta: „Chcela by som sa opýtať, či skutočne musí pohotovostná služba zakaždým inkasovať od ľudí peniaze za poskytnutie prvej pomoci? Je nehorázne pýtať od ľudí peniaze ešte aj na pohotovosti. Načo si potom platíme povinné zdravotné odvody?"
nezodpovedaná 7. 9. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Tomáš DruckerBeáta z Prievidze sa pýta: „Prečo sa tak dlho čaká u lekárov a prečo sú zubári takí drahí?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Tomáš DruckerBarbora z Trnavy sa pýta: „Ako chcete riešiť nedostatok sestier? Uveďte konkrétne a rýchle riešenia na stabilizáciu systému v období jedného roka. Ako chcete vyriešiť situáciu so špeciálnym zdravotníckym materiálom, ktorý sa nesystémovo a nešetrne nakupuje? Ako vyriešite korupciu v dodávaní špeciálneho zdravotníckeho materiálu do nemocníc? Budú vyvodené personálne zmeny na postoch riaditeľov štátnych nemocníc? Čo bude ďalej s takzvanou "Košickou klikou"?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Tomáš DruckerJán z Bratislavy sa pýta: „Viete ako fungujú nemocničné ambulancie? Doobeda sú preplnené, poobede po 13. sú prázdne. Lekári po 13. hodine jednoducho neordinujú. Plánuje ministerstvo robiť niečo s tým, aby lekári ordinovali dlhšie?"
nezodpovedaná 7. 9. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Tomáš DruckerRoman z Vrbového sa pýta: „Prečo neurobíte analýzu všetkých firiem, ktoré podnikajú v zdravotníctve, neprezriete ich obraty a čistý zisk a na základe výsledkov neurobíte opatrenia, aby na zdravotníctve tak nezarábali a namiesto toho tie peniaze účelne použijete na platy a kvalitné vybavenie nemocníc?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Tomáš DruckerAlžbeta z Kremnice sa pýta: „Pán minister, aké konkrétne dôsledky ste vyvodili/vyvodíte v prípadoch, ktoré najviac zarezonovali medzi slovenskými občanmi - piešťanské CTčko, predražené sanitky, masér Kostka? Aké kroky ste podnikli, aby sa takéto prípady viac neopakovali, a čo urobíte, ak sa podobný prípad objaví znovu? Prosím aj o reakciu na predražené nákupy špeciálneho zdravotníckeho materiálu - ako budete postupovať v tomto prípade?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Tomáš DruckerLucia z Bratislavy sa pýta: „Martin Filko ani nie tak dávno povedal: „... peniaze sa často nedostali k zdravotníkom na život a zdravie zachraňujúce výkony. Ale išli skôr na zbytočné lieky, často vtedy predražené, rozplynuli sa ako renty zdravotných poisťovní, či poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. A tento stav pretrváva.“ Čo sa zmenilo od Vášho nástupu?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Tomáš DruckerLenka z Ľubochne sa pýta: „Už dlhšie sa hovorí na Slovensku o duálnom vzdelávaní. Plánujete zmeny v súčasnom vzdelávaní v príprave na povolanie diplomovaných sestier? Plánujete vrátiť vzdelávanie sestier na stredné zdravotnícke školy v rámci vyššieho odborného vzdelávania kvalifikačného, ktoré by bolo - ako je to v zahraničí priradené k terciárnemu stupňu vzdelávania a nie k nejakému medzistupňu - post-sekundárnemu a ne-terciárnemu, ako je to u nás?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Tomáš DruckerPani Ildikó zo Svätého Jura sa pýta: „Pán minister, prečo sestry musia utekať do zahraničia, prečo nemôžu žiť na Slovensku a poskytovať kvalitnú zdravotnícku starostlivosť? Ja sa pokúšam už 3. rok prísť na Slovensko, ale platy a súčasné postavenie sestier na Slovensku sú veľmi chabé. V zahraničí som okrem oveľa vyššieho platu ako sestra napríklad aj oprávnená predpisovať lieky a vyšetrovať pacientov. Čo chcete urobiť pre to, aby sestry nemuseli utekať do zahraničia a práve naopak - vracali sa naspäť?“
nezodpovedaná 7. 9. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR Tomáš DruckerLívia z Partizánskeho sa pýta: „Pán minister, v ktorom roku, respektíve v ktorom volebnom období sa začnete zaoberať potrebami ambulantných privátnych špecialistov? Platy nemocničných lekárov, a to aj neatestovaných, boli navýšené. Ale tzv. "bodovník" a taktiež hodnota "bodu", od ktorého závisí príjem špecialistu je absolútne nereálny a nezohľadňuje skutočné náklady ambulancie špecialistu. A preto špecialisti v mnohých odboroch majú aj po viacročnej praxi a atestáciách plat nižší, ako nástupný plat neatestovaného lekára v nemocnici!“
zodpovedaná 26. 10. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR Peter KažimírBranislav z Bratislavy sa pýta: „Pán minister, nemyslíte si že zavedenie zdanenia dividend, ktoré sa vyplácajú zo zdanených výnosov firiem, je nespravodlivým dvojitým zdanením, čím táto vláda ukazuje, že jej nezáleží na spravodlivosti, ale len na peniazoch?“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR Peter KažimírEliška z Bratislavy sa pýta: „Zvýšená daň na motorové vozidlá staršie ako 10 rokov je daň podnikateľom za to, že nemajú na nové?“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR Peter KažimírBranislav z Bratislavy sa pýta: „Pán minister, myslíte si, že stále sa zvyšujúce daňové zaťaženie domácich podnikateľov v budúcnosti nespôsobí neschopnosť našich podnikateľov konkurovať sústavne zvýhodňovaným zahraničným investorom, a teda kolaps nášho podnikateľského prostredia?“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR Peter KažimírLucia z Bratislavy sa pýta: „Prečo vláda a ministerstvo financií stále odmietajú zvýšiť investície do školstva (vrátane platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov), keď to dovoľuje ekonomika štátu? Školstvo by malo byť prioritou vlády, pritom je dlhodobo podfinancované a situácia na školách je už neudržateľná, keďže školy nemajú peniaze na základné potreby a vybavenie, učitelia sú málo ohodnotení za svoju prácu a demotivovaní. Aká je reálna ekonomická vízia zachrániť školstvo, keď už včera bolo neskoro?“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR Peter KažimírMichal z Bratislavy sa pýta: „Ako chcete pripraviť verejné financie na nasledujúcu krízu, keď podľa návrhu trojročného rozpočtu ani v jeho poslednom roku (2019) zadlženie SR neklesne pod úrovne sankcionované takzvanou dlhovou brzdou?“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR Peter KažimírJuraj z Lipníka sa pýta: „Aké opatrenia budú prijaté na zníženie dlhu vzhľadom na každoročne sa znižujúce hraničné pásma v zákone o dlhovej brzde?“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR Peter KažimírRado z Bratislavy sa pýta: „Prečo vláda diskriminuje malého podnikateľa opatreniami, ako sú daňová licencia z podnikania, chystané dvojité zdaňovanie alebo novým úsporným balíkom, ktorý pridá najmä zámožnejším firmám?“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR Peter KažimírMichal zo Šale sa pýta: „Prečo zvyšujete a zavádzate nové dane, keď na nich vyberiete oveľa viac, ako ste plánovali? Prečo radšej neznížite štátny dlh?“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR Peter KažimírMichal z Lučenca sa pýta: „Budú alebo nebudú zrušené daňové licencie? Ak áno, počnúc ktorým rokom?“
nezodpovedaná 26. 10. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR Peter KažimírVincent z Kamienky sa pýta: „Vážený pán minister, podľa § 18 ods. 2 zákona o úveroch na bývanie sa banke zakazuje požadovať od dlžníka akýkoľvek poplatok, sankciu alebo náhradu nákladov, ak predčasná splátka nepresiahne výšku 20 % istiny tohto úveru na bývanie v zákonom stanovenej lehote. Rozumie sa tým podľa Vás 20 % z pôvodnej istiny, alebo 20 % zo zostávajúcej nesplatenej istiny? Vzťahuje sa toto ustanovenie aj na úver na bývanie so štátnym príspevkom pre mladých?“
nezodpovedaná 23. 11. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoPán Vincent sa pýta: "Pán premiér, v predchádzajúcich týždňoch vyhral v USA voľby Donald Trump, ktorý sa nechal počuť, že spojenci v NATO budú musieť prispievať viac na svoju vlastnú obranu a nespoliehať sa na vojsko a zbrane USA. Pýtam sa preto, či prijmete koncepciu rozmiestnenia jadrových zbraní NATO a radarov na našom území v záujme vyššej obranyschopnosti Slovenska? "
nezodpovedaná 23. 11. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoPán Vincent sa pýta: "Pán premiér, v predchádzajúcich týždňoch vyhral v USA voľby Donald Trump, ktorý sa nechal počuť, že spojenci v NATO budú musieť prispievať viac na svoju vlastnú obranu a nespoliehať sa na vojsko a zbrane USA. Pýtam sa preto, aký postoj zaujme vláda a premiér na summitoch NATO ohľadom hlavne navyšovania nákladov krajín EÚ na zbrojenie? "
nezodpovedaná 23. 11. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoPán Vincent sa pýta: "Pán premiér, v predchádzajúcich týždňoch vyhral v USA voľby Donald Trump, ktorý sa nechal počuť, že spojenci v NATO budú musieť prispievať viac na svoju vlastnú obranu a nespoliehať sa na vojsko a zbrane USA. Pýtam sa preto, aké opatrenia prijme vláda SR v súvislosti s vlastnou obranyschopnosťou, o koľko percent HDP zodvihne náklady na obranu, ktorá teraz nepresahuje ani 2 % HDP, a ako bude budovať obranu našej krajiny?"
nezodpovedaná 23. 11. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený predseda vlády SR, poverený riadením Ministerstva financií SR a Ministerstva zdravotníctva SR Robert FicoPán Vincent sa pýta: "Pán premiér, v predchádzajúcich týždňoch vyhral v USA voľby Donald Trump, ktorý sa nechal počuť, že spojenci v NATO budú musieť prispievať viac na svoju vlastnú obranu a nespoliehať sa na vojsko a zbrane USA. Pýtam sa preto, ako sa vy a tiež vláda staviate k potenciálnemu útoku Ruska na pobaltské štáty, s ktorými máme podpísané zmluvy o spojenectve? Ste ochotný brániť EÚ a jej spojencov aj vojenskou silou pred akýmkoľvek nepriateľom zvonku? "
zodpovedaná 23. 11. 2016Miroslav Beblavýdočasne poverený minister vnútra SR Robert KaliňákMartin z Bratislavy sa pýta: "Ako bude Finančná správa od 1. 1. 2017 komunikovať s daňovníkmi, ktorí majú aktivovanú elektronickú schránku, resp. s osobami, ktoré sú splnomocnené na elektronickú komunikáciu daňovníkov s Finančnou správou? Ak elektronicky, prešli už zamestnanci školeniami?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Miroslav Beblavýdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterIvan sa pýta: "V prípade záujmu zamestnávateľa o zamestnanie občana tretej krajiny zákon vyžaduje, aby bola pracovná ponuka pre slovenských občanov zverejnená dlhšie ako 30 dní. Po 30 dňoch už môže zamestnávateľ vydať prísľub na zamestnanie alebo uzavrieť pracovnú zmluvu. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny týmto podľa mňa nerešpektuje prísľub zamestnávateľa k budúcemu zamestnancovi a zbytočne zverejňuje neaktuálne ponuky. V prípade mojej spoločnosti bola ponuka zverejnená cez portál ISTP až 60 dní. Prečo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade záujmu zamestnávateľa o zamestnanie občana tretej krajiny vyžaduje, aby bola pracovná ponuka pre slovenských občanov zverejnená dlhšie ako 30 dní a nie presne 30 dní?"
nezodpovedaná 8. 2. 2017Miroslav Beblavýdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, aké konkrétne kroky robíte na reálne zabezpečenie dostupnosti služieb včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím na celom Slovensku?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Miroslav Beblavýdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterIvan sa pýta: "Občan tretej krajiny má zváračský diplom, potrebnú prax 2 roky, ako žiadal zamestnávateľ, ale úrad práce bral do úvahy len vzdelanie, teda že na pozíciu "zvárač kovov" je postačujúce základne vzdelanie. Úrad práce nenašiel žiadneho uchádzača z evidencie nezamestnaných. Občana tretej krajiny zamietol. Prečo ÚPSVaR neberie na vedomie pri zamestnaní občana tretej krajiny ako podmienku zamestnávateľa aj prax a potrebnú kvalifikáciu, ale iba stupeň vzdelania?"
nezodpovedaná 8. 2. 2017Miroslav Beblavýdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterV zmysle Dohovoru o právach dieťaťa je povinnosťou štátu kontrolovať a hodnotiť kvalitu poskytovania všetkých služieb deťom, vrátane resocializačnej starostlivosti. Ombudsmanka v najnovšej mimoriadnej správe upozorňuje na to, že na Slovensku nemáme v tejto oblasti vytvorené mechanizmy nezávislej kontroly, čo sa ukázalo aj pri riešení kauzy resocializačného zariadenia Čistý deň. Pán minister Richter, ako chcete zabezpečiť nezávislú a kompetentnú kontrolu nie formálnych dokumentov, ale konkrétnej činnosti týchto zariadení a seriózne prešetrovanie každého podnetu či sťažnosti zo strany detí a ich rodičov?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Miroslav Beblavýdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterVážený pán minister, ak dnes materská škola odmietne prijať dieťa pre nedostatok miesta, ktoré už dovŕšilo 3 roky veku, rodičovský príspevok sa prestane vyplácať. Viacerí občania sa na nás obrátili s otázkou, prečo je to tak. Pýtali sme sa na tento problém aj ministra školstva Petra Plavčana, ktorý nám odpovedal ešte v roku 2016, že tento problém považuje za vážny a že má zámer s vami, ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny o tomto probléme viesť medzirezortné rokovanie začiatkom roku 2017. Chcem sa vás preto spýtať, či sa takéto rokovanie chystá, alebo či už dokonca prebehlo. Ak už prebehlo, aký bol výsledok vašich rokovaní?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Miroslav Beblavýdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPavel sa pýta: "V minulom roku boli na výjazdových zasadnutiach vlády uznesením schválené akčné plány pre najmenej rozvinuté okresy. Chcem sa spýtať pána ministra, aká je právna forma subjektov sociálnej ekonomiky? Koľko vzniklo pilotných projektov zameraných na vznik subjektov sociálnej ekonomiky ako medzitrhu práce s dôrazom na ekonomickú udržateľnosť, zvlášť v obciach s vysokou mierou nezamestnanosti s prioritou ich zamerania na verejno-prospešné práce? Koľko bolo vytvorených pracovných miest v týchto podnikoch v roku 2016 a aká bola výška podpory týmto podnikom v roku 2016?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Miroslav Beblavýdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterDnes nie sú verejne dostupné dáta, koľko súkromných zariadení typu jaslí na Slovensku máme a koľko detí ich navštevuje. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tieto údaje nemá a pri písaní novely jasličkového zákona pracovalo vo vzduchoprázdne, pretože nevypracovalo analýzu dopadov novely zákona na súkromných zriaďovateľov jaslí. Pani poslankyňa Vaľová, ktorá je zároveň primátorkou Humenného, povedala 31. 1. 2017 na zasadnutí sociálneho výboru, že tieto údaje obce a mestá majú, lebo schvaľujú otváracie hodiny jaslí. Pýtam sa preto, ako je možné, že Ministerstvo práce si nezozbieralo tieto údaje a nevypracovalo počas prípravy zákona takýto prieskum dopadov?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Miroslav Beblavýdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterV národnom akčnom pláne pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách 2014-2019 sa píše: "V zahraničí sa osvedčilo prijatie špecializovaných zákonov o domácom násilí a násilí na ženách, ktoré zohľadňujú špecifickú situáciu žien (napr. Rakúsko, Česká republika, Španielsko). Tento fakt je akcentovaný požiadavkou Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien, ktorý v roku 2008 Slovenskej republike v rámci záverečných odporúčaní po prerokovaní Druhej, tretej a štvrtej periodickej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien odporučil, aby legislatíva proti násiliu na ženách bola s ohľadom na ženy špecifická a komplexná. Na základe odbornej medzirezortnej diskusie bola konsenzuálne prijatá myšlienka vypracovania zákona o domácom násilí a násilí na ženách aj pre podmienky SR." NAP uvádza ako prvý zo svojich cieľov prípravu a predloženie zákona o domácom násilí, vychádzajúci z tzv. Istanbulského dohovoru zohľadňujúci rodové hľadisko a špecifiká násilia na ženách, ktorý mal byť realizovaný v roku 2014. Mnohé zástupkyne a zástupcovia aj pracovali na príprave tohto zákona, no do legislatívneho procesu predložený nebol. Chcem sa Vás spýtať, pán minister, čo sa stalo s pripravovaným zákonom, plánujete ho predložiť, a ak áno, kedy?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Miroslav Beblavýdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPavel z Mýtnej sa pýta: Prečo na jednej strane hovoríme o podpore rodiny ako o najvyššej priorite a na druhej strane úrady práce ponúkajú pracovné miesta nezamestnaným z najmenej rozvinutých okresov ďaleko od rodín?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Miroslav Beblavýdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán minister, ako plánuje štát financovať bezpečné domovy pre týrané ženy a ich deti od apríla 2017, aby bolo zabezpečené ich stabilné, neprerušené financovanie a nedošlo k poklesu miest?
nezodpovedaná 8. 2. 2017Miroslav Beblavýdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterPán Oliver sa pýta: "Kedy pán minister Richter prestane ignorovať odporúčania akreditačnej komisie a odoberie akreditáciu resocializačnému zariadeniu Čistý deň?"
nezodpovedaná 8. 2. 2017Miroslav Beblavýdočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján RichterIvan sa pýta: "Má ministerstvo práce záujem zlepšiť podmienky pre záujemcov o prácu z tretích krajín, na úzkoprofilové zamestnania, ako sú napríklad zvárač, vodiči nákladnej dopravy a podobne, a tým vyplniť dieru na trhu práce? Alebo bude pokračovať v praxi, že nedá priestor cudzincom, na SR nebude mať kto pracovať na daných pozíciách, lebo sú lepšie platené v zahraničí, pričom slovenský zamestnávatelia nemajú dostatok kvalifikovanej pracovnej sily?"
12