Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 8. 8. 2012Jaroslav Demianpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, súčasný stav verejných financií je viac ako vážny, schodok štátneho rozpočtu sa prehlbuje, deficit verejných financií rastie. Akými opatreniami chce vláda SR zabrániť tomuto negatívnemu vývoju verejných financií?
nezodpovedaná 24. 10. 2012Jaroslav Demianpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako hodnotíte dohodu s miestnou a regionálnou samosprávou pri konsolidácii verejných financii - teda podpis memoránd vlády a ZMOS-u, vlády a VÚC?
nezodpovedaná 12. 12. 2012Jaroslav Demianpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády Slovenskej relpubliky, v EÚ sa diskutuje o takzvanej bankovej únii, aké stanovisko bude vláda Slovenskej republiky presadzovať v tejto diskusii?
nezodpovedaná 19. 6. 2013Jaroslav Demianpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, vzhľadom na predložený návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy chcem vedieť, aký dopad bude mať tento zákon na verejné financie a či sa v budúcnosti uvažuje o efektívnejšom rozdelení kompetencií medzi miestnou štátnou správou a samosprávou?
nezodpovedaná 4. 9. 2013Jaroslav Demianpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako hodnotíte výsledky našej diplomacie pri vyjednávaní o prepustení zadržiavaných Slovákov v Iráne?
nezodpovedaná 18. 9. 2013Jaroslav Demianpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nám priblížiť závery a opatrenia prijaté na nedávnom rokovaní Rady solidarity a rozvoja?
nezodpovedaná 4. 12. 2013Jaroslav Demianpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán pedseda vlády, môžete nás oboznámiť s významom účasti SR na summite 16 krajín strednej a východnej Európy a Číny, ktorý sa uskutočnil v Rumunsku minulý týždeň?
nezodpovedaná 11. 12. 2013Jaroslav Demianminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekVážený pán minister, december je tradične mesiacom, kedy vstupuje do platnosti nový grafikon na železnici. Mohli by ste nás informovať, či plánujete železničnú dopravu utlmiť alebo skôr rozvíjať?
nezodpovedaná 9. 7. 2014Jaroslav Demianpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, SR je medzi 5 štátmi EÚ, ktoré môžu čerpať štrukturálne a investičné fondy v období 2014-2020. Môžete nás informovať o prioritách vlády pri ich čerpaní?
nezodpovedaná 11. 3. 2015Jaroslav Demianpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, môžete na pôde Národnej rady Slovenskej republiky objasniť závažnosť rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave vo veci súdneho sporu medzi Slovenskou republikou a Slovenskými elektrárňami?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Jaroslav Demianpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, na rokovaní vlád SR a ČR vo Valticiach ste sa venovali viacerým témam. Môžete nám, prosím Vás, priblížiť priority, ktoré vyplynuli z rohto rokovania?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Jaroslav Demianpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predsea vlády, na rokovaní vlád SR a ČR vo Valticiach ste sa venovali viacerým témam. Môžete nám, prosím, priblížiť priority, ktoré vyplynuli z tohto rokovania?
nezodpovedaná 13. 5. 2015Jaroslav Demianpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, vláda pod vaším vedením sa systematicky venuje zvyšovaniu minimálnej mzdy. Vidíte priestor na zvyšovanie miezd aj zo strany zamestnávateľov?
nezodpovedaná 23. 9. 2015Jaroslav Demianpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, môžete nám priblížiť výsledky rokovania Európskej rady 23. septembra?
nezodpovedaná 30. 9. 2015Jaroslav Demianpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako pozitívne vie súčasný hospodársky rast ekonomiky SR ovplyvniť kvalitu života a životnú úroveň občanov SR? V akých oblastiach očakávate najlepšie zlepšenie životných podmienok obyvateľov SR?
nezodpovedaná 18. 11. 2015Jaroslav Demianpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, žiaľ sme svedkami nárastu terorizmu vo svete a tragických udalostí v Paríži. Aké opatrenia prijala vláda Slovenskej republiky ako reakciu na tieto udalosti?