Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 6. 9. 2006Marián Kovačócyminister vnútra SR Robert KaliňákAká je súčinnostná spolupráca bezpečnostných zložiek Slovenskej republiky a Maďarskej republiky pri objasňovaní páchateľov súčasných extrémistických javov?
zodpovedaná 13. 12. 2006Marián Kovačócyminister vnútra SR Robert KaliňákAký je súčasný podstav príslušníkov PZ v priamom výkone služby a ako sa má a v akom časovom horizonte riešiť?
nezodpovedaná 21. 3. 2007Marián Kovačócyminister vnútra SR Robert KaliňákAký je stav pripravenosti schengenskej hranice, dodržiavanie časového harmonogramu výstavby, technické zabezpečenie, výzbroj, výstroj príslušníkov PZ?
nezodpovedaná 28. 3. 2007Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako bude Slovensko presadzovať zabezpečenie svojej energetickej bezpečnosti popri realizácii spoločnej energetickej politiky Európskej únie.
nezodpovedaná 28. 3. 2007Marián Kovačócyminister vnútra SR Robert KaliňákAký je súčasný stav pripravenosti Schengenskej hranice, či je dodržiavaný časový harmonogra, aká je pripravenosť materiálovo-technickej vybavenosti, výzbroje, výstroje príslušníkov PZ slúžiacich na tejto hranici?
nezodpovedaná 28. 3. 2007Marián Kovačócyminister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Miroslav JureňaAko vidíte rozvoj pôdohospodárstva, hlavne živočišnej výroby v SR v nasledujúcich rokoch?
nezodpovedaná 16. 5. 2007Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ktoré opatrenia chce prijať Vaša vláda v súvislosti s čerpaním prostriedkov z fondov EÚ na vyrovnanie rozdielov medzi regiónmi Slovenska v období rokov 2007 až 2013?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aký posun nastal na minulotýždňovom stretnutí predstaviteľov členských štátov Európskej únie v Bruseli?
nezodpovedaná 27. 6. 2007Marián Kovačócyminister vnútra SR Robert KaliňákAký je stav Schengenskej hranice a plnenie časového harmonogramu, ako i materiálno-technické vybavenie príslušníkov slúžiacich na tejto hranici?
nezodpovedaná 12. 9. 2007Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, súhlasíte s názorom, že otázky, ktoré sú v súvislosti s Benešovými dekrétmi a ich vtedajších účinkov na maďarskú menšinu, patria predovšetkým do sféry skúmania historikov než do hlavnej opozičnej náplne jednej politickej strany?
zodpovedaná 17. 10. 2007Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, sú povinné odvody do sporivého piliera charakteru súkromného alebo verejného?
nezodpovedaná 5. 12. 2007Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, aký je váš názor na štedrý prídel pozemkov za SPF pre expremiéra M. Dzurindu v Spišskej Novej Vsi.
nezodpovedaná 30. 1. 2008Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, účinkujú zdravotné poisťovne v oblasti súkromného alebo verejného režimu pri zdravotnom poistení?
nezodpovedaná 6. 2. 2008Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, čo prinesie podľa vás Deklarácia spoločenskej zhody o zavedení a používaní eura na Slovensku?
nezodpovedaná 13. 2. 2008Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, nedávno bola podpísaná Deklarácia spoločenskej zhody o zavedení a používaní eura v SR. Aký má hlavný zmysel?
nezodpovedaná 26. 3. 2008Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, je podľa vás prijatie eura výhodné pre Slovenskú republiku?
nezodpovedaná 2. 4. 2008Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako vaša vláda doteraz riešila problematiku rozvoja národného života slovenskej menšiny v Maďarsku, aké má v tomto smere plány do budúcna?
nezodpovedaná 9. 4. 2008Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, čo vyplynulo z nedávnej návštevy ruského predsedu vlády Viktora Zubkova v Slovenskej republike?
nezodpovedaná 14. 5. 2008Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, aký je váš názor na zverejnené politické zneužívanie vysokoškolských študentov opozíciou?
nezodpovedaná 18. 6. 2008Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, čo nám môžete povedať k tomu, že orgány EÚ postupne odporúčajú prijatie eura v Slovenskej republike?
nezodpovedaná 2. 7. 2008Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako vidíte ďalší postup v schvaľovacom postupe - procese reformnej zmluvy Európskej únie?
nezodpovedaná 17. 9. 2008Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, čo nám môžete povedať o výsledkoch vašej schôdzky s predsedom vlády Maďarska?
nezodpovedaná 22. 10. 2008Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoFinančná kríza bola predmetom ostatných rokovaní Európskej rady. Vážený pán premiér, ako sa pozeráte na prijaté opatrenia?
nezodpovedaná 29. 10. 2008Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, čo hovoríte na koncentráciu klamstiev a výmyslov, ktoré sa v posledných dňoch objavili v médiách na adresu tejto vlády?
nezodpovedaná 26. 11. 2008Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, splnilo stretnutie s maďarským predsedom vlády vaše očakávania?
nezodpovedaná 3. 12. 2008Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, je treba v čase celosvetovej finančnej krízy prijať riešenie na bezpečnosť sporivého dôchodkového piliera?
nezodpovedaná 4. 2. 2009Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aké závery vyplývajú z preušenia dodávok plynu do našej republiky?
nezodpovedaná 4. 2. 2009Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, čo si myslíte o vytĺkaní politického kapitálu opozíciou z ťažkostí plynúcich zo svetovej ekonomickej krízy?
nezodpovedaná 11. 2. 2009Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aký je váš názor na priznanie kupovania poslancov v predošlom období?
nezodpovedaná 22. 4. 2009Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, ako hodnotíte snahu pomôcť slovenskej ekonomike v čase krízy aj väčšou podporou na zatepľovanie budov?
nezodpovedaná 24. 6. 2009Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, v poslednom období sa znovu stala aktuálnou témou otázka udržateľnosti dôchodkového systému. Ako bude podľa vás potrebné orientovať odbornú diskusiu k tejto téme?
nezodpovedaná 28. 10. 2009Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, ako by ste mohli zhodnotiť minulotýždňový summit šéfov obrany NATO, čo priniesol pre Slovensko?
nezodpovedaná 2. 12. 2009Marián Kovačócypredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, zhodnoťte, prosím, výsledky minulotýždňového rokovania vlády v Poprade.