Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 21. 3. 2007Emília Müllerovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, média neustále uvádzajú, že súčasný pozitívny ekonomický rast Slovenska je zásluhou predchádzajúcej vlády. Čo si o tom myslíte? A prosím vás, vysvetlite im to, ktorá vláda čím prispela k tomuto úspechu.
nezodpovedaná 20. 6. 2007Emília Müllerovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán predseda vlády, v poslednom období sa diskutuje o znížení sadzby dane z príjmov. Čo si pán premiér myslíte o tomto návrhu zníženia sadzby dane? Ďakujem vopred za odpoveď.
nezodpovedaná 13. 2. 2008Emília Müllerovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, aký význam má v januári podpísaná Deklarácia spoločenskej zhody o zavedení a používaní eura?
nezodpovedaná 2. 4. 2008Emília Müllerovápredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, mohli by ste definovať, čo vláda zatiaľ spravila, prípadne ešte plánuje spraviť pre rozvoj národného ducha slovenskej menšiny v Maďarsku? Ďakujem.
nezodpovedaná 10. 2. 2010Emília Müllerovápredseda vlády SR Robert FicoPán premiér, myslíte si, že zníženie sptorebnej dane za naftu zamedzí prípadnému zvyšovaniu cien pre občanov?