Výsledky vyhľadávania v hodine otázok

StavDátumPredkladateľAdresátOtázka
nezodpovedaná 27. 6. 2012Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, je veľa kritiky hlavne zo samosprávny na verejné obstarávanie, čo pripravuje vláda v tejto oblasti s cieľom sfunkčnenia verejného obstarávania? Ďakujem.
nezodpovedaná 27. 6. 2012Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoRacionalizácia verejnej správy bola schválená vo vláde, môžete nám bližšie povedať o tom, čo je obsahom a cieľom tejto racionalizácie?
nezodpovedaná 19. 6. 2013Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nás oboznámiť s výsledkami rokovania s predsedom vlády Japonska na summite V4? Ďakujem.
zodpovedaná 4. 12. 2013Viliam Jasaňminister dopravy a výstavby SR Ján PočiatekAko obyvateľa Petržalky by ma zaujímalo, aké infraštrukturálne projekty sa budú financovať v hlavnom meste a Petržalke z eurofondov?
nezodpovedaná 5. 2. 2014Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, nedávno rokovala Rada solidarity a rozvoja. Môžete nás bližšie oboznámiť so závermi tohto rokovania?
zodpovedaná 26. 11. 2014Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, môžete nás informovať o plánovaných krokoch, ktoré budú viesť - smerovať k zvýšeniu životnej úrovne nízkopríjmových občanov?
nezodpovedaná 10. 12. 2014Viliam Jasaňpredseda vlády SR Robert FicoVážený pán premiér, s veľmi pozitívnym ohlasom medzi ľuďmi sa stretla informácia, že vláda sa chystá vypovedať zmluvu s ENEL-om o prenájme VD Gabčíkovo - čo viedlo vládu k tomuto kroku?